artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.8.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023-2030.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.4.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 4 stycznia 2023 roku o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję, że Gmina Przyrów przedłuża realizację w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy Przyrów do dnia 30 kwietnia 2023 roku.