Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje podstawowe164072
   Godziny urzędowania4896
   Organizacja urzędu659
     Schemat organizacyjny310
     Struktura organizacyjna268
     Regulamin organizacyjny6744
   Struktura Urzędu6715
   Tablica ogłoszeń4253
     Rok 202112792
     Rok 202011256
     Rok 201936170
     Rok 201825406
     Rok 201718805
     Rok 201623303
    ›    Rok 20117242
    ›    Rok 201212897
    ›    Rok 20137822
    ›    Rok 20148545
    ›    Rok 201534103
     Lata 2011 - 2015144
     Lata 2006 - 2010100890
   Ogłoszenia o konkursach1486
     Rok 20212333
   Ogłoszenia o naborze1666
     Rok 2021589
     Rok 2020950
   Powoływanie komisji i zespołów1229
     Rok 2016622
   Oświadczenia majątkowe pracowników680
     Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1423
     Pracownicy wydający decyzje administracyjne1235
    ›    Pani Krystyna Pabjasz1167
   Kontrole1546
     Rok 2019224
     Rok 2018267
     Rok 2014617
   Wybory8888
    ›    Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020746
    ›    Wybory Prezydenta RP - 28.06.20201199
     Wybory 2020750
    ›    Wybory Prezydenta RP - 12.07.2020336
     Wybory 20191269
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego1864
    ›    Wybory Parlamentarne1992
     Wybory 20189618
     Wybory 20151544
    ›    Wybory Prezydenta RP2405
    ›    Wybory Parlamentarne2214
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego1889
     Wybory 20141513
    ›    Wybory samorządowe9355
    ›    Wybory 20063610
    ›    Wybory 20104900
    ›    Wybory 20112933
     Wybory 2006 - 2011166
   Referenda1192
     Referendum 20151511
Gmina
   Statut Gminy7165
   Strategia rozwoju4159
   Raporty o stanie Gminy1084
   Sołectwa3898
   Liczba ludności2166
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r.723
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r.521
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r.567
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r.708
     Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r.447
     Liczba ludności - stan na 31.12.2020 r.240
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje2117
   Zarządzenia1047
    ›    Rok 20022020
    ›    Rok 200319060
    ›    Rok 200415829
    ›    Rok 200521424
     Kadencja 2002-2006291
    ›    Rok 200619632
    ›    Rok 200712556
    ›    Rok 200815115
    ›    Rok 200917294
     Kadencja 2006-2010333
    ›    Rok 201016354
    ›    Rok 201113695
    ›    Rok 201212650
    ›    Rok 201311007
     Kadencja 2010-2014340
    ›    Rok 20149717
    ›    Rok 201511334
    ›    Rok 201610241
    ›    Rok 20179580
     Kadencja 2014-2018256
     Rok 20187617
     Rok 20193943
     Rok 20202218
     Rok 2021685
   Rejestr Zarządzeń1600
     Rok 2012589
     Rok 2013632
     Rok 2014116
     Rok 2015121
     Rok 2016128
     Rok 2017155
     Rok 2018159
     Rok 2019143
     Rok 2020169
     Rok 202167
   Oświadczenia majatkowe5262
Zastępca Wójta
   Oświadczenia majątkowe123
Sekretarz Gminy
   Zadania i kompetencje297
   Oświadczenia majątkowe2759
Skarbnik Gminy
   Zadania i kompetencje316
   Oświadczenia majątkowe2500
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy719
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 20231466
   Komisje Rady Gminy755
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów263
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej255
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego279
     Komisja Rewizyjna262
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji268
   Kompetencje Rady Gminy1534
   Regulamin Rady Gminy1457
   Uchwały Rady Gminy2355
     Kadencja 2002-20061290
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.2258
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.4437
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku1126
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku2202
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku1075
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku2921
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku2072
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku3192
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku2866
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.5771
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.3043
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.3803
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.1251
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.957
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.2204
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.2703
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.1531
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.2624
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.1460
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.2130
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.3953
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.1409
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.3487
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.3860
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.2897
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.2837
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.3797
     Kadencja 2006-20101080
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.2409
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.1234
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.2141
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.2150
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.2488
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.1330
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.2304
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.1590
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.2196
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r2359
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r2626
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r2377
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r1458
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r1677
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r2613
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r2609
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r1742
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r2945
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r1511
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r1355
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r1497
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r1176
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r2932
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r1910
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r1340
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r2079
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r1969
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r1590
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r2545
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r1293
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r1500
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r1886
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r1972
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r894
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r2133
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.3320
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.2458
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.833
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.3206
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.2031
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.1081
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.1359
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.2090
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.1960
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.812
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.1590
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.1089
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.1756
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.1956
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.2480
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.1581
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.675
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.1238
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.837
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.1523
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.1697
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.2480
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.2211
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.1551
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.1347
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.1534
     Kadencja 2010-2014500
     Kadencja 2014-20181646
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r.1511
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.1379
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r.816
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r.3189
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r.1848
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r.762
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r.2503
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r.1093
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r.2881
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r.995
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r.2425
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r.1760
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r.1965
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r.1717
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r.3637
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r.898
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r.707
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r.1539
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.1517
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r.913
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.1699
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.1632
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.1857
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r.469
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.1447
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r.1298
     Kadencja 2018-20232155
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r.1249
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r.1355
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r.881
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r.446
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r.865
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r.336
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r.543
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.1218
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.243
    ›    Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r.308
    ›     Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.1027
    ›     Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r.606
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r.338
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 22 września 2020 r.229
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2020 r.222
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r.75
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r.330
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.85
    ›     Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2021 r.132
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r.56
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2021 r.137
    ›     Uchwały z 23 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2021 r.40
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 20 września 2021 r.17
   Rejestr Uchwał8435
   Sesje Rady Gminy1189
     Transmisje z obrad835
     Protokoły z Sesji Rady Gminy3814
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-20066150
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-20101223
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-20141319
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-20181672
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 708
    ›    Kadencja 2018 - 2023993
     Protokoły głosowań382
   Interpelacje i zapytania radnych1129
     Kadencja 2018 - 20234093
   Oświadczenia majątkowe887
     Przewodniczący Rady Gminy3132
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-20232695
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-20181806
    ›    Bożek Alicja 738
    ›    Adamus Grzegorz944
    ›    Dors Renata789
    ›    Hamerla Mirosław859
    ›    Kolan Ryszard839
    ›    Miedzińska Bożena874
    ›    Różycka Małgorzata696
    ›    Nowak Władysław 746
    ›    Stanuchiewicz Wiesław1085
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta905
    ›    Wierciochowicz Barbara774
    ›    Wiśniewska Maria842
    ›    Wiśniewski Jacek836
    ›    Żmuda Ewa784
   Wybory ławników sądowych439
     Wybory ławników sądowych - kadencja 2020 - 2023223
Jednostki organizacyjne
   Gminny Zakład Komunalny3435
     Informacje ogólne3798
     Godziny pracy264
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków48
     Ochrona danych osobowych182
     Oświadczenia majątkowe kierownika GZK1632
     Sprawozdania finansowe180
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1049
     Informacje ogólne395
     Godziny pracy214
     Ochrona danych osobowych179
     Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS1875
     Ocena zasobów pomocy społecznej172
   Gminny Ośrodek Kultury2588
     Informacje ogólne340
     Godziny pracy198
     Ochrona danych osobowych184
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK1599
   Gminna Biblioteka Publiczna2585
     Informacje ogólne328
     Godziny pracy210
     Filie GBP207
     Ochrona danych osobowych153
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP1748
     Regulamin Wypożyczalni oraz Czytelni133
   Placówki oświatowe591
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora2054
     Zespół Szkolno-Przedszkolny308
    ›    Informacje ogólne269
    ›    Godziny pracy sekretariatu172
    ›    Ochrona danych osobowych141
Prawo lokalne
   Regulamin utrzymania czystości i porządku2138
   Podatki i opłaty lokalne5302
    ›    Podatek od nieruchomości897
    ›    Podatek od środków transportowych944
    ›    Podatek rolny769
    ›    Podatek leśny668
    ›    Podatek od posiadania psów751
    ›    Opłata administracyjna705
    ›    Opłata targowa729
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego795
    ›    Opłata za wodę i ścieki978
    ›    Podatek od nieruchomości607
    ›    Podatek od środków transportowych651
    ›    Podatek rolny618
    ›    Podatek leśny595
    ›    Podatek od posiadania psów618
    ›    Opłata administracyjna589
    ›    Opłata targowa582
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego778
    ›    Opłata za wodę i ścieki641
    ›    Podatek od nieruchomości556
    ›    Podatek od środków transportowych541
    ›    Podatek rolny533
    ›    Podatek leśny507
    ›    Opłata administracyjna530
    ›    Podatek od nieruchomości734
    ›    Podatek od środków transportowych544
    ›    Podatek rolny747
    ›    Podatek leśny691
    ›    Opłata za dostarczoną wodę823
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków886
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych614
    ›    Podatek od nieruchomości627
    ›    Podatek od środków transportowych537
    ›    Podatek rolny581
    ›    Podatek leśny570
    ›    Podatek od nieruchomości648
    ›    Podatek rolny588
    ›    Podatek leśny511
    ›    Podatek rolny630
    ›    Podatek leśny523
    ›    Podatek od nieruchomości664
    ›    Podatek od środków transportowych504
    ›    Podatek rolny700
    ›    Podatek leśny508
    ›    Podatek od nieruchomości665
    ›    Podatek od środków transportowych560
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi575
    ›    Podatek rolny591
    ›    Podatek leśny530
    ›    Podatek od nieruchomości619
    ›    Podatek od środków transportowych435
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi531
    ›    Podatek rolny579
    ›    Podatek leśny466
    ›    Podatek od nieruchomości601
    ›    Podatek od środków transportowych502
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi509
    ›    Podatek rolny668
    ›    Podatek leśny458
    ›    Podatek od nieruchomości924
    ›    Podatek od środków transportowych518
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi499
    ›    Podatek rolny574
    ›    Podatek leśny474
    ›    Podatek od nieruchomości928
    ›    Podatek od środków transportowych599
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi614
     Rok 2018825
     Rok 2019840
     Rok 2020776
     Rok 2021161
    ›    Rok 2003427
    ›    Rok 2002415
    ›    Rok 20031256
    ›    Rok 2002404
Budżet i finanse
   Budżet991
     Rok 2021209
     Rok 2020530
     Rok 20191121
     Rok 20182118
    ›    Rok 20061899
    ›    Rok 20058775
    ›    Rok 2004886
    ›    Rok 2003959
    ›    Rok 20071115
    ›    Rok 20081121
    ›    Rok 20091159
    ›    Rok 20101498
    ›    Rok 20111927
    ›    Rok 20122360
    ›    Rok 20132275
    ›    Rok 20142706
    ›    Rok 20152892
    ›    Rok 20163169
    ›    Rok 20172808
     Lata 2003 - 2017444
   Sprawozdania Finansowe965
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów455
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie360
   Sprawozdania Budżetowe453
     Rok 202157
     Rok 2020212
     Rok 2019239
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów65303
     Rok 20211321
     Rok 202032309
     Rok 201921043
    ›    Rok 201449117
    ›    Rok 201564448
    ›    Rok 201618230
    ›    Rok 201726945
    ›    Rok 201823742
     Lata 2014 - 2018262
    ›    Rok 20036734
    ›    Rok 200410445
    ›    Rok 200519368
    ›    Rok 200614867
    ›    Rok 200723364
    ›    Rok 200816178
    ›    Rok 200970487
    ›    Rok 201014437
    ›    Rok 201124202
    ›    Rok 201210091
    ›    Rok 201310317
     Lata 2003 - 2013673
   Zapytania ofertowe6101
     Rok 202114406
     Rok 202013519
     Rok 201916169
    ›    Rok 201732488
    ›    Rok 201822127
     Lata 2017 - 2018174
   Plan zamówień publicznych3512
Zagospodarowanie przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2429
   Plany zagospodarowania przestrzennego4687
     Sołectwo Bolesławów738
     Sołectwo Przyrów1913
     Sołectwo Stanisławów564
     Sołectwo Staropole745
     Sołectwo Wiercica986
     Sołectwo Wola Mokrzeska1263
     Sołectwo Zalesice1195
     Sołectwo Zarębice811
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej548
   Odpady komunalne361
     Rejestr działalności regulowanej223
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi449
Załatwianie spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4078
     Ewidencja ludności i dowody osobiste547
     Planowanie Przestrzenne2157
    ›    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego267
    ›    Ustalenie warunków zabudowy170
    ›    Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości 158
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego195
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami148
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych162
     Sprawy realizowane w Referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami271
    ›    Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości181
    ›    Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych148
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów185
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej225
    ›    Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota209
    ›    Ulgi w czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową stanowiących własność Gminy Przyrów176
     Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie61
    ›    Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie78
    ›    Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie67
     Podatki i opłaty lokalne51
     Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży49
Informacja publiczna
   Dostęp do informacji publicznej1215
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1041
Skargi i petycje
   Skargi i wnioski1103
   Petycje1138
     Petycje rozpatrywane w 2021 roku97
     Petycje rozpatrywane w 2020 roku152
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku783
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku304
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku524
Konsultacje społeczne
   Rok 202141
   Rok 2020755
   Rok 2019496
   Rok 20181528
   Rok 20171186
   Lata 2013 - 20161947
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych905
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych2094
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego1233
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną948
   Klauzula informacyjna dotycząca transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2179
Inne
   Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego63
    ›    Kontakt1320
    ›    Kierownictwo860
    ›    Statut798
    ›    Regulamin593
    ›    Kontakt1549
    ›    Kierownictwo1310
    ›    Statut890
    ›    Regulamin890
    ›    Dokumentacje kontroli848
    ›    Dane kontaktowe1562
    ›    Statut860
    ›    Opłaty551
    ›    Dane kontaktowe837
    ›    Statut501
     Infrastruktura1402
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę832
    ›    Stan elektryfikacji752
    ›    Stan telefonizacji687
    ›    Stan gospodarki komunalnej858
    ›    Drogi1054
     Oferty2280
     Rejestr skarg i wniosków812
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw922
   Redakcja Biuletynu3855
Łączna liczba odwiedzin:1971846