Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje podstawowe172469
   Godziny urzędowania5127
   Organizacja urzędu984
     Schemat organizacyjny444
     Struktura organizacyjna390
     Regulamin organizacyjny6874
   Struktura Urzędu7169
   Dostępność89
     Zespół do spraw dostępności44
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 44
     Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego46
   Tablica ogłoszeń5081
     Rok 20221051
     Rok 202117304
     Rok 202011654
     Rok 201937168
     Rok 201826525
     Rok 201719291
     Rok 201623876
    ›    Rok 20117547
    ›    Rok 201214119
    ›    Rok 20138312
    ›    Rok 20149214
    ›    Rok 201534745
     Lata 2011 - 2015200
     Lata 2006 - 2010102161
   Ogłoszenia o konkursach1901
     Rok 20221407
     Rok 20213487
   Ogłoszenia o naborze2453
     Rok 2021894
     Rok 20201048
   Powoływanie komisji i zespołów1388
     Rok 2016689
   Oświadczenia majątkowe pracowników966
     Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1601
     Pracownicy wydający decyzje administracyjne1403
    ›    Pani Krystyna Pabjasz1319
   Kontrole1746
     Rok 2019305
     Rok 2018343
     Rok 2014699
   Wybory9141
    ›    Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020911
    ›    Wybory Prezydenta RP - 28.06.20201422
     Wybory 2020846
    ›    Wybory Prezydenta RP - 12.07.2020447
     Wybory 20191352
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego2082
    ›    Wybory Parlamentarne2230
     Wybory 20189966
     Wybory 20151635
    ›    Wybory Prezydenta RP2586
    ›    Wybory Parlamentarne2391
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego2085
     Wybory 20141600
    ›    Wybory samorządowe10334
    ›    Wybory 20063702
    ›    Wybory 20105086
    ›    Wybory 20113026
     Wybory 2006 - 2011240
   Referenda1370
     Referendum 20151648
Gmina
   Statut Gminy7505
   Strategia rozwoju4417
   Raporty o stanie Gminy1460
   Sołectwa4369
   Liczba ludności2631
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r.825
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r.617
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r.667
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r.837
     Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r.540
     Liczba ludności - stan na 31.12.2020 r.365
     Liczba ludności - stan na 31.12.2021 r.166
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje2278
   Zarządzenia1411
    ›    Rok 20022088
    ›    Rok 200319659
    ›    Rok 200416299
    ›    Rok 200522216
     Kadencja 2002-2006359
    ›    Rok 200620979
    ›    Rok 200713142
    ›    Rok 200815850
    ›    Rok 200918657
     Kadencja 2006-2010401
    ›    Rok 201017226
    ›    Rok 201114524
    ›    Rok 201213551
    ›    Rok 201311945
     Kadencja 2010-2014408
    ›    Rok 201410741
    ›    Rok 201512197
    ›    Rok 201611234
    ›    Rok 201710420
     Kadencja 2014-2018340
     Rok 20188275
     Rok 20194561
     Rok 20202942
     Rok 20211566
     Rok 2022615
   Rejestr Zarządzeń1846
     Rok 2012658
     Rok 2013711
     Rok 2014181
     Rok 2015185
     Rok 2016195
     Rok 2017231
     Rok 2018235
     Rok 2019227
     Rok 2020253
     Rok 2021171
     Rok 202293
   Oświadczenia majatkowe5693
Zastępca Wójta
   Oświadczenia majątkowe428
Sekretarz Gminy
   Zadania i kompetencje466
   Oświadczenia majątkowe3001
Skarbnik Gminy
   Zadania i kompetencje463
   Oświadczenia majątkowe2745
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy946
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 20231804
   Komisje Rady Gminy1043
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów361
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej356
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego373
     Komisja Rewizyjna357
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji369
   Kompetencje Rady Gminy1702
   Regulamin Rady Gminy1649
   Uchwały Rady Gminy3005
     Kadencja 2002-20061400
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.2348
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.4646
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku1220
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku2290
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku1161
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku3097
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku2163
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku3355
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku3022
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.6038
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.3204
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.3958
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.1339
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.1043
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.2303
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.2882
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.1625
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.2769
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.1547
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.2234
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.4118
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.1493
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.3653
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.4014
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.3045
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.2988
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.4049
     Kadencja 2006-20101180
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.2570
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.1328
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.2290
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.2319
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.2632
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.1421
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.2450
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.1678
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.2363
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r2525
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r2787
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r2536
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r1549
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r1776
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r2791
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r2770
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r1822
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r3137
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r1595
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r1445
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r1602
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r1262
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r3164
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r2093
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r1421
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r2239
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r2136
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r1669
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r2690
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r1372
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r1600
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r2068
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r2164
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r992
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r2328
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.3565
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.2636
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.939
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.3438
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.2221
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.1194
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.1457
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.2265
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.2175
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.905
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.1773
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.1200
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.1923
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.2146
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.2707
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.1756
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.764
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.1332
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.934
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.1708
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.1885
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.2713
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.2422
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.1724
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.1538
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.1725
     Kadencja 2010-2014618
     Kadencja 2014-20181782
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r.1691
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.1555
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r.910
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r.3472
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r.2030
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r.861
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r.2752
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r.1182
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r.3146
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r.1098
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r.2648
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r.1947
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r.2162
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r.1906
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r.3902
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r.999
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r.808
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r.1705
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.1667
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r.1019
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.1870
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.1809
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.2067
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r.558
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.1652
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r.1472
     Kadencja 2018-20232638
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r.1456
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r.1630
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r.1039
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r.538
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r.1073
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r.428
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r.718
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.1302
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.350
    ›    Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r.401
    ›     Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.1327
    ›     Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r.840
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r.501
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 22 września 2020 r.393
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2020 r.390
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r.180
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r.578
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.191
    ›     Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2021 r.312
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r.164
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2021 r.370
    ›     Uchwały z 23 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2021 r.127
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 20 września 2021 r.154
    ›    Uchwały z 25 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2021 r.98
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021 r.203
    ›    Uchwały z 27 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2021 r.100
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2021 r.367
    ›    Uchwały z 29 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2021 r.103
    ›    Uchwały z 30 sesji Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2022 r.107
    ›    Uchwały z 31 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 9 lutego 2022 r.102
    ›    Uchwały z 32 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2022 r.230
    ›    Uchwały z 33 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2022 r.68
    ›    Uchwały z 34 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 r.137
    ›    Uchwały z 35 sesji Rady Gminy z dnia 16 sierpnia 2022 r.12
   Rejestr Uchwał8748
   Sesje Rady Gminy1981
     Transmisje z obrad1387
     Protokoły z Sesji Rady Gminy4025
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-20066502
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-20101303
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-20141406
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-20181748
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 945
    ›    Kadencja 2018 - 20231337
     Protokoły głosowań510
   Interpelacje i zapytania radnych1448
     Kadencja 2018 - 20236481
   Oświadczenia majątkowe1150
     Przewodniczący Rady Gminy3250
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-20233130
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-20181902
    ›    Bożek Alicja 815
    ›    Adamus Grzegorz1022
    ›    Dors Renata878
    ›    Hamerla Mirosław962
    ›    Kolan Ryszard932
    ›    Miedzińska Bożena997
    ›    Różycka Małgorzata782
    ›    Nowak Władysław 923
    ›    Stanuchiewicz Wiesław1196
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta1006
    ›    Wierciochowicz Barbara858
    ›    Wiśniewska Maria932
    ›    Wiśniewski Jacek924
    ›    Żmuda Ewa859
   Wybory ławników sądowych578
     Wybory ławników sądowych - kadencja 2020 - 2023286
Jednostki organizacyjne
   Gminny Zakład Komunalny5985
     Informacje ogólne6270
     Godziny pracy392
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków196
     Ochrona danych osobowych271
     Oświadczenia majątkowe kierownika GZK1792
     Sprawozdania finansowe286
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1567
     Informacje ogólne630
     Godziny pracy312
     Ochrona danych osobowych260
     Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS2080
     Ocena zasobów pomocy społecznej276
   Gminne Centrum Kultury i Biblioteka4361
     Informacje ogólne535
     Godziny pracy301
     Filie GCKIB339
     Ochrona danych osobowych271
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCKIB41
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK1753
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP1889
   Placówki oświatowe873
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora2262
     Zespół Szkolno-Przedszkolny496
    ›    Informacje ogólne439
    ›    Godziny pracy sekretariatu275
    ›    Ochrona danych osobowych223
Prawo lokalne
   Regulamin utrzymania czystości i porządku2362
   Podatki i opłaty lokalne5900
    ›    Podatek od nieruchomości1015
    ›    Podatek od środków transportowych1020
    ›    Podatek rolny825
    ›    Podatek leśny724
    ›    Podatek od posiadania psów818
    ›    Opłata administracyjna764
    ›    Opłata targowa806
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego859
    ›    Opłata za wodę i ścieki1126
    ›    Podatek od nieruchomości660
    ›    Podatek od środków transportowych704
    ›    Podatek rolny670
    ›    Podatek leśny654
    ›    Podatek od posiadania psów684
    ›    Opłata administracyjna648
    ›    Opłata targowa640
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego854
    ›    Opłata za wodę i ścieki700
    ›    Podatek od nieruchomości615
    ›    Podatek od środków transportowych590
    ›    Podatek rolny585
    ›    Podatek leśny562
    ›    Opłata administracyjna592
    ›    Podatek od nieruchomości792
    ›    Podatek od środków transportowych604
    ›    Podatek rolny800
    ›    Podatek leśny749
    ›    Opłata za dostarczoną wodę890
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków946
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych673
    ›    Podatek od nieruchomości685
    ›    Podatek od środków transportowych588
    ›    Podatek rolny636
    ›    Podatek leśny630
    ›    Podatek od nieruchomości696
    ›    Podatek rolny638
    ›    Podatek leśny563
    ›    Podatek rolny698
    ›    Podatek leśny585
    ›    Podatek od nieruchomości727
    ›    Podatek od środków transportowych562
    ›    Podatek rolny776
    ›    Podatek leśny556
    ›    Podatek od nieruchomości721
    ›    Podatek od środków transportowych614
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi637
    ›    Podatek rolny651
    ›    Podatek leśny586
    ›    Podatek od nieruchomości682
    ›    Podatek od środków transportowych492
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi597
    ›    Podatek rolny671
    ›    Podatek leśny524
    ›    Podatek od nieruchomości655
    ›    Podatek od środków transportowych561
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi567
    ›    Podatek rolny731
    ›    Podatek leśny502
    ›    Podatek od nieruchomości1002
    ›    Podatek od środków transportowych577
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi554
    ›    Podatek rolny637
    ›    Podatek leśny530
    ›    Podatek od nieruchomości1025
    ›    Podatek od środków transportowych669
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi872
     Rok 2018916
     Rok 2019958
     Rok 2020879
     Rok 2021341
     Rok 2022347
    ›    Rok 2003485
    ›    Rok 2002475
    ›    Rok 20031315
    ›    Rok 2002455
Budżet i finanse
   Budżet1264
     Rok 2022192
     Rok 2021440
     Rok 2020709
     Rok 20191302
     Rok 20182334
    ›    Rok 20061969
    ›    Rok 20059102
    ›    Rok 2004957
    ›    Rok 20031031
    ›    Rok 20071185
    ›    Rok 20081204
    ›    Rok 20091227
    ›    Rok 20101562
    ›    Rok 20112083
    ›    Rok 20122528
    ›    Rok 20132470
    ›    Rok 20142900
    ›    Rok 20153134
    ›    Rok 20163395
    ›    Rok 20173051
     Lata 2003 - 2017518
   Sprawozdania Finansowe1206
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów570
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie448
   Sprawozdania Budżetowe672
     Rok 202240
     Rok 2021151
     Rok 2020290
     Rok 2019321
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów68915
     Rok 20221445
     Rok 20214845
     Rok 202038407
     Rok 201921332
    ›    Rok 201449448
    ›    Rok 201564702
    ›    Rok 201618447
    ›    Rok 201727186
    ›    Rok 201823984
     Lata 2014 - 2018383
    ›    Rok 20036830
    ›    Rok 200410600
    ›    Rok 200519677
    ›    Rok 200615162
    ›    Rok 200723450
    ›    Rok 200816380
    ›    Rok 200970728
    ›    Rok 201014609
    ›    Rok 201124438
    ›    Rok 201210257
    ›    Rok 201310576
     Lata 2003 - 2013768
   Zapytania ofertowe6718
     Rok 202135795
     Rok 202013746
     Rok 201916295
    ›    Rok 201732624
    ›    Rok 201822335
     Lata 2017 - 2018253
   Plan zamówień publicznych5171
Zagospodarowanie przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2848
   Plany zagospodarowania przestrzennego6084
     Sołectwo Bolesławów875
     Sołectwo Przyrów2366
     Sołectwo Stanisławów678
     Sołectwo Staropole895
     Sołectwo Wiercica1139
     Sołectwo Wola Mokrzeska1642
     Sołectwo Zalesice1407
     Sołectwo Zarębice1024
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej733
   Odpady komunalne708
     Rejestr działalności regulowanej335
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi725
Załatwianie spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4322
     Ewidencja ludności i dowody osobiste637
     Planowanie Przestrzenne2248
    ›    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego395
    ›    Ustalenie warunków zabudowy248
    ›    Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości 215
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego264
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami215
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych219
     Sprawy realizowane w Referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami370
    ›    Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości249
    ›    Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych205
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów251
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej309
    ›    Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota327
    ›    Ulgi w czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową stanowiących własność Gminy Przyrów262
     Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie131
    ›    Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie132
    ›    Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie124
    ›    Podatki166
     Podatki i opłaty lokalne25
    ›    Wydanie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego26
     Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży109
     Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy54
Informacja publiczna
   Dostęp do informacji publicznej1400
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1200
Skargi i petycje
   Skargi i wnioski1274
   Petycje1329
     Petycje rozpatrywane w 2022 roku43
     Petycje rozpatrywane w 2021 roku179
     Petycje rozpatrywane w 2020 roku210
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku903
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku369
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku586
Konsultacje społeczne
   Rok 202221
   Rok 2021204
   Rok 2020950
   Rok 2019649
   Rok 20181688
   Rok 20171334
   Lata 2013 - 20162133
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych1131
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych2316
   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w języku ukraińskim77
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego1468
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną1148
   Klauzula informacyjna dotycząca transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2313
   Klauzula informacyjna w zakresie świadczeń ratowniczych przysługujących strażakowi OSP70
Inne
    ›    Kontakt1517
    ›    Kierownictwo930
    ›    Statut866
    ›    Regulamin662
    ›    Kontakt1616
    ›    Kierownictwo1371
    ›    Statut955
    ›    Regulamin945
    ›    Dokumentacje kontroli908
    ›    Dane kontaktowe1785
    ›    Statut938
    ›    Opłaty650
    ›    Dane kontaktowe1512
    ›    Statut562
     Infrastruktura1443
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę888
    ›    Stan elektryfikacji808
    ›    Stan telefonizacji743
    ›    Stan gospodarki komunalnej913
    ›    Drogi1113
     Oferty2320
     Rejestr skarg i wniosków849
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw973
   Redakcja Biuletynu4054
Łączna liczba odwiedzin:2136677