Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje podstawowe159248
   Godziny urzędowania4690
   Organizacja urzędu396
     Schemat organizacyjny198
     Struktura organizacyjna179
     Regulamin organizacyjny6634
   Struktura Urzędu6382
   Tablica ogłoszeń3698
     Rok 2021750
     Rok 202010767
     Rok 201935110
     Rok 201824489
     Rok 201718346
     Rok 201622866
    ›    Rok 20116942
    ›    Rok 201212014
    ›    Rok 20137282
    ›    Rok 20147867
    ›    Rok 201533247
     Lata 2011 - 2015105
     Lata 2006 - 2010100091
   Ogłoszenia o konkursach832
     Rok 2021202
   Ogłoszenia o naborze1001
     Rok 2020803
   Powoływanie komisji i zespołów1114
     Rok 2016541
   Oświadczenia majątkowe pracowników429
     Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1274
     Pracownicy wydający decyzje administracyjne1043
    ›    Pani Krystyna Pabjasz1005
   Kontrole1402
     Rok 2019162
     Rok 2018213
     Rok 2014558
   Wybory8582
    ›    Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020588
    ›    Wybory Prezydenta RP - 28.06.20201020
     Wybory 2020659
    ›    Wybory Prezydenta RP - 12.07.2020269
     Wybory 20191197
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego1586
    ›    Wybory Parlamentarne1684
     Wybory 20189166
     Wybory 20151455
    ›    Wybory Prezydenta RP2186
    ›    Wybory Parlamentarne2005
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego1671
     Wybory 20141435
    ›    Wybory samorządowe8628
    ›    Wybory 20063507
    ›    Wybory 20104711
    ›    Wybory 20112815
     Wybory 2006 - 2011118
   Referenda1073
     Referendum 20151347
Gmina
   Statut Gminy6952
   Strategia rozwoju3989
   Raporty o stanie Gminy791
   Sołectwa3606
   Liczba ludności1736
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r.599
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r.454
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r.482
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r.568
     Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r.381
     Liczba ludności - stan na 31.12.2020 r.70
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje1982
   Zarządzenia789
    ›    Rok 20021948
    ›    Rok 200318420
    ›    Rok 200415290
    ›    Rok 200520661
     Kadencja 2002-2006239
    ›    Rok 200618721
    ›    Rok 200711884
    ›    Rok 200814265
    ›    Rok 200916270
     Kadencja 2006-2010287
    ›    Rok 201015455
    ›    Rok 201112769
    ›    Rok 201211595
    ›    Rok 20139922
     Kadencja 2010-2014289
    ›    Rok 20148556
    ›    Rok 201510455
    ›    Rok 20169297
    ›    Rok 20178613
     Kadencja 2014-2018184
     Rok 20187054
     Rok 20193335
     Rok 20201593
     Rok 202160
   Rejestr Zarządzeń1435
     Rok 2012542
     Rok 2013570
     Rok 201483
     Rok 201587
     Rok 201687
     Rok 2017119
     Rok 2018118
     Rok 201995
     Rok 2020127
     Rok 202110
   Oświadczenia majatkowe4920
Sekretarz Gminy
   Zadania i kompetencje205
   Oświadczenia majątkowe2562
Skarbnik Gminy
   Zadania i kompetencje225
   Oświadczenia majątkowe2284
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy580
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 20231082
   Komisje Rady Gminy566
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów192
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej189
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego214
     Komisja Rewizyjna193
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji197
   Kompetencje Rady Gminy1433
   Regulamin Rady Gminy1313
   Uchwały Rady Gminy1903
     Kadencja 2002-20061218
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.2199
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.4257
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku1054
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku2149
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku1008
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku2789
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku2006
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku3046
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku2749
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.5549
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.2894
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.3656
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.1174
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.899
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.2126
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.2584
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.1467
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.2458
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.1379
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.2068
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.3826
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.1339
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.3345
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.3712
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.2740
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.2694
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.3615
     Kadencja 2006-2010999
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.2271
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.1169
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.1995
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.2012
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.2346
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.1259
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.2190
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.1512
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.2044
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r2218
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r2503
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r2233
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r1395
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r1596
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r2479
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r2479
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r1665
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r2780
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r1440
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r1292
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r1419
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r1110
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r2763
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r1761
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r1277
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r1946
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r1818
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r1523
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r2390
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r1228
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r1428
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r1746
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r1839
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r832
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r2001
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.3154
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.2335
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.753
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.3016
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.1898
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.1016
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.1279
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.1948
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.1827
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.746
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.1466
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.1028
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.1626
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.1785
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.2308
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.1454
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.598
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.1165
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.757
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.1386
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.1558
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.2303
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.2067
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.1436
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.1232
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.1349
     Kadencja 2010-2014420
     Kadencja 2014-20181565
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r.1366
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.1242
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r.738
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r.2947
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r.1713
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r.681
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r.2332
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r.1020
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r.2645
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r.892
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r.2255
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r.1604
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r.1841
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r.1552
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r.3414
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r.823
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r.634
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r.1392
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.1385
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r.842
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.1531
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.1493
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.1682
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r.404
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.1279
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r.1149
     Kadencja 2018-20231898
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r.1104
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r.1155
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r.748
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r.382
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r.696
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r.271
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r.428
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.1170
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.196
    ›    Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r.243
    ›     Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.803
    ›     Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r.418
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r.227
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 22 września 2020 r.107
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2020 r.106
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r.24
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r.149
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.19
   Rejestr Uchwał8198
   Sesje Rady Gminy863
     Transmisje z obrad634
     Protokoły z Sesji Rady Gminy3696
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-20065832
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-20101163
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-20141258
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-20181612
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 588
    ›    Kadencja 2018 - 2023738
     Protokoły głosowań307
   Interpelacje i zapytania radnych915
     Kadencja 2018 - 20232781
   Oświadczenia majątkowe663
     Przewodniczący Rady Gminy3001
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-20232316
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-20181726
    ›    Bożek Alicja 640
    ›    Adamus Grzegorz847
    ›    Dors Renata704
    ›    Hamerla Mirosław763
    ›    Kolan Ryszard706
    ›    Miedzińska Bożena785
    ›    Różycka Małgorzata605
    ›    Nowak Władysław 677
    ›    Stanuchiewicz Wiesław1014
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta814
    ›    Wierciochowicz Barbara688
    ›    Wiśniewska Maria739
    ›    Wiśniewski Jacek764
    ›    Żmuda Ewa706
   Wybory ławników sądowych332
     Wybory ławników sądowych - kadencja 2020 - 2023170
Jednostki organizacyjne
   Gminny Zakład Komunalny1887
     Informacje ogólne2012
     Godziny pracy185
     Ochrona danych osobowych122
     Oświadczenia majątkowe kierownika GZK1511
     Sprawozdania finansowe99
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej670
     Informacje ogólne253
     Godziny pracy145
     Ochrona danych osobowych131
     Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS1699
     Ocena zasobów pomocy społecznej112
   Gminny Ośrodek Kultury1298
     Informacje ogólne217
     Godziny pracy137
     Ochrona danych osobowych129
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK1480
   Gminna Biblioteka Publiczna1360
     Informacje ogólne234
     Godziny pracy145
     Filie GBP137
     Ochrona danych osobowych108
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP1515
     Regulamin Wypożyczalni oraz Czytelni85
   Placówki oświatowe395
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora1911
     Zespół Szkolno-Przedszkolny213
    ›    Informacje ogólne171
    ›    Godziny pracy sekretariatu117
    ›    Ochrona danych osobowych95
Prawo lokalne
   Regulamin utrzymania czystości i porządku2017
   Podatki i opłaty lokalne5024
    ›    Podatek od nieruchomości813
    ›    Podatek od środków transportowych860
    ›    Podatek rolny712
    ›    Podatek leśny624
    ›    Podatek od posiadania psów692
    ›    Opłata administracyjna634
    ›    Opłata targowa656
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego748
    ›    Opłata za wodę i ścieki839
    ›    Podatek od nieruchomości551
    ›    Podatek od środków transportowych592
    ›    Podatek rolny563
    ›    Podatek leśny533
    ›    Podatek od posiadania psów539
    ›    Opłata administracyjna524
    ›    Opłata targowa519
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego668
    ›    Opłata za wodę i ścieki562
    ›    Podatek od nieruchomości513
    ›    Podatek od środków transportowych492
    ›    Podatek rolny487
    ›    Podatek leśny456
    ›    Opłata administracyjna481
    ›    Podatek od nieruchomości676
    ›    Podatek od środków transportowych490
    ›    Podatek rolny695
    ›    Podatek leśny639
    ›    Opłata za dostarczoną wodę770
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków838
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych545
    ›    Podatek od nieruchomości581
    ›    Podatek od środków transportowych487
    ›    Podatek rolny533
    ›    Podatek leśny518
    ›    Podatek od nieruchomości604
    ›    Podatek rolny542
    ›    Podatek leśny463
    ›    Podatek rolny578
    ›    Podatek leśny464
    ›    Podatek od nieruchomości595
    ›    Podatek od środków transportowych446
    ›    Podatek rolny636
    ›    Podatek leśny453
    ›    Podatek od nieruchomości604
    ›    Podatek od środków transportowych506
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi516
    ›    Podatek rolny520
    ›    Podatek leśny457
    ›    Podatek od nieruchomości563
    ›    Podatek od środków transportowych382
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi463
    ›    Podatek rolny516
    ›    Podatek leśny425
    ›    Podatek od nieruchomości545
    ›    Podatek od środków transportowych441
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi451
    ›    Podatek rolny607
    ›    Podatek leśny421
    ›    Podatek od nieruchomości846
    ›    Podatek od środków transportowych470
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi443
    ›    Podatek rolny511
    ›    Podatek leśny408
    ›    Podatek od nieruchomości841
    ›    Podatek od środków transportowych529
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi545
     Rok 2018780
     Rok 2019719
     Rok 2020647
     Rok 202176
    ›    Rok 2003384
    ›    Rok 2002386
    ›    Rok 20031208
    ›    Rok 2002356
Budżet i finanse
   Budżet784
     Rok 202183
     Rok 2020402
     Rok 2019959
     Rok 20181937
    ›    Rok 20061845
    ›    Rok 20058485
    ›    Rok 2004817
    ›    Rok 2003899
    ›    Rok 20071042
    ›    Rok 20081027
    ›    Rok 20091087
    ›    Rok 20101411
    ›    Rok 20111771
    ›    Rok 20122188
    ›    Rok 20132086
    ›    Rok 20142528
    ›    Rok 20152655
    ›    Rok 20162880
    ›    Rok 20172532
     Lata 2003 - 2017370
   Sprawozdania Finansowe796
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów362
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie278
   Sprawozdania Budżetowe329
     Rok 2020156
     Rok 2019205
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów64004
     Rok 202019242
     Rok 201920789
    ›    Rok 201448741
    ›    Rok 201564078
    ›    Rok 201618013
    ›    Rok 201726738
    ›    Rok 201823512
     Lata 2014 - 2018184
    ›    Rok 20036657
    ›    Rok 200410286
    ›    Rok 200519042
    ›    Rok 200614620
    ›    Rok 200723286
    ›    Rok 200815982
    ›    Rok 200970253
    ›    Rok 201014280
    ›    Rok 201123962
    ›    Rok 20129938
    ›    Rok 201310065
     Lata 2003 - 2013589
   Zamówienia do 30 tys. Euro5537
     Rok 20211955
     Rok 202013325
     Rok 201916007
    ›    Rok 201732331
    ›    Rok 201821906
     Lata 2017 - 2018121
   Plan zamówień publicznych2224
Zagospodarowanie przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2118
   Plany zagospodarowania przestrzennego3954
     Sołectwo Bolesławów609
     Sołectwo Przyrów1536
     Sołectwo Stanisławów455
     Sołectwo Staropole596
     Sołectwo Wiercica837
     Sołectwo Wola Mokrzeska1002
     Sołectwo Zalesice1015
     Sołectwo Zarębice642
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej393
   Odpady komunalne242
     Rejestr działalności regulowanej152
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi306
Załatwianie spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3887
     Ewidencja ludności i dowody osobiste477
     Planowanie Przestrzenne2075
    ›    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego140
    ›    Ustalenie warunków zabudowy115
    ›    Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości 107
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego136
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami109
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych114
     Sprawy realizowane w Referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami199
    ›    Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości136
    ›    Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych105
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów115
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej172
    ›    Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota132
    ›    Ulgi w czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową stanowiących własność Gminy Przyrów120
     Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie31
    ›    Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie38
    ›    Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie30
     Podatki i opłaty lokalne22
     Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży20
Informacja publiczna
   Dostęp do informacji publicznej1106
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego933
Skargi i petycje
   Skargi i wnioski987
   Petycje1012
     Petycje rozpatrywane w 2021 roku6
     Petycje rozpatrywane w 2020 roku106
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku651
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku234
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku454
Konsultacje społeczne
   Rok 2020417
   Rok 2019409
   Rok 20181414
   Rok 20171093
   Lata 2013 - 20161788
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych704
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych1884
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego1047
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną781
   Klauzula informacyjna dotycząca transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-218
Inne
    ›    Kontakt1243
    ›    Kierownictwo799
    ›    Statut741
    ›    Regulamin557
    ›    Kontakt1496
    ›    Kierownictwo1248
    ›    Statut837
    ›    Regulamin824
    ›    Dokumentacje kontroli794
    ›    Dane kontaktowe1382
    ›    Statut783
    ›    Opłaty460
    ›    Dane kontaktowe640
    ›    Statut452
     Infrastruktura1367
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę787
    ›    Stan elektryfikacji705
    ›    Stan telefonizacji638
    ›    Stan gospodarki komunalnej815
    ›    Drogi1001
     Oferty2255
     Rejestr skarg i wniosków776
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw884
   Redakcja Biuletynu3665
Łączna liczba odwiedzin:1831049