Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje podstawowe182147
   Godziny urzędowania5418
   Organizacja urzędu1350
     Schemat organizacyjny619
     Struktura organizacyjna542
     Regulamin organizacyjny7037
   Struktura Urzędu7595
   Dostępność374
     Zespół do spraw dostępności136
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 150
     Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego142
   Tablica ogłoszeń6052
     Rok 20234117
     Rok 20223331
     Rok 202121233
     Rok 202012252
     Rok 201938385
     Rok 201827451
     Rok 201719998
     Rok 201624716
    ›    Rok 20117955
    ›    Rok 201215168
    ›    Rok 20138983
    ›    Rok 201410106
    ›    Rok 201535711
     Lata 2011 - 2015301
     Lata 2006 - 2010103058
   Ogłoszenia o konkursach2373
     Rok 2023224
     Rok 20223611
     Rok 20213584
   Ogłoszenia o naborze3805
     Rok 2022538
     Rok 20211068
     Rok 20201193
   Powoływanie komisji i zespołów1616
     Rok 2016791
   Oświadczenia majątkowe pracowników1338
     Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1876
     Pracownicy wydający decyzje administracyjne1645
    ›    Pani Krystyna Pabjasz1511
   Kontrole1983
     Rok 202278
     Rok 2019425
     Rok 2018452
     Rok 2014804
   Wybory9671
     Wybory Parlamentarne 2023 i Referendum Ogólnokrajowe 2023523
    ›    Wybory Prezydenta RP - 10.05.20201171
    ›    Wybory Prezydenta RP - 28.06.20201712
     Wybory 2020961
    ›    Wybory Prezydenta RP - 12.07.2020572
     Wybory 20191467
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego2507
    ›    Wybory Parlamentarne2619
     Wybory 201810327
     Wybory 20151734
    ›    Wybory Prezydenta RP2828
    ›    Wybory Parlamentarne2714
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego2352
     Wybory 20141706
    ›    Wybory samorządowe10994
    ›    Wybory 20063837
    ›    Wybory 20105333
    ›    Wybory 20113162
     Wybory 2006 - 2011332
   Referenda1547
     Referendum 20151855
Gmina
   Statut Gminy8116
   Strategia rozwoju Gminy4762
   Zabytki139
   Raporty o stanie Gminy1905
   Sołectwa4916
   Liczba ludności3361
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r.986
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r.760
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r.809
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r.1254
     Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r.664
     Liczba ludności - stan na 31.12.2020 r.499
     Liczba ludności - stan na 31.12.2021 r.348
     Liczba ludności - stan na 31.12.2022 r.224
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje2476
   Zarządzenia1811
    ›    Rok 20022209
    ›    Rok 200320511
    ›    Rok 200417105
    ›    Rok 200523395
     Kadencja 2002-2006471
    ›    Rok 200622071
    ›    Rok 200714119
    ›    Rok 200817167
    ›    Rok 200920054
     Kadencja 2006-2010505
    ›    Rok 201018625
    ›    Rok 201115832
    ›    Rok 201214939
    ›    Rok 201313445
     Kadencja 2010-2014519
    ›    Rok 201412369
    ›    Rok 201513427
    ›    Rok 201612616
    ›    Rok 201711780
     Kadencja 2014-2018446
     Rok 20189241
     Rok 20195488
     Rok 20203941
     Rok 20212446
     Rok 20222048
     Rok 2023627
   Rejestr Zarządzeń2113
     Rok 2012786
     Rok 2013834
     Rok 2014283
     Rok 2015280
     Rok 2016300
     Rok 2017344
     Rok 2018346
     Rok 2019340
     Rok 2020367
     Rok 2021306
     Rok 2022246
     Rok 2023103
   Oświadczenia majatkowe6454
Zastępca Wójta
   Oświadczenia majątkowe912
Sekretarz Gminy
   Zadania i kompetencje664
   Oświadczenia majątkowe3346
Skarbnik Gminy
   Zadania i kompetencje644
   Oświadczenia majątkowe3062
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy1198
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 20232267
   Komisje Rady Gminy1346
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów486
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej490
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego492
     Komisja Rewizyjna487
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji506
   Kompetencje Rady Gminy1896
   Regulamin Rady Gminy1840
   Uchwały Rady Gminy3607
     Kadencja 2002-20061551
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.2489
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.4982
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku1348
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku2423
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku1295
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku3337
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku2318
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku3602
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku3250
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.6461
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.3448
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.4194
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.1475
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.1190
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.2435
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.3122
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.1748
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.3017
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.1682
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.2368
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.4349
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.1622
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.3886
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.4250
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.3270
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.3240
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.4376
     Kadencja 2006-20101318
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.2806
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.1464
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.2528
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.2558
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.2869
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.1556
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.2682
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.1819
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.2607
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r2754
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r3023
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r2779
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r1683
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r1916
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r3023
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r3022
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r1946
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r3449
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r1730
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r1576
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r1740
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r1396
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r3477
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r2423
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r1549
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r2460
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r2380
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r1790
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r2918
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r1499
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r1733
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r2311
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r2426
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r1135
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r2586
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.3907
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.2885
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.1086
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.3755
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.2449
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.1340
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.1593
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.2523
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.2462
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.1042
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.2014
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.1346
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.2165
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.2404
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.3039
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.2013
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.895
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.1485
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.1059
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.1949
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.2134
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.3039
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.2724
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.1964
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.1798
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.2001
     Kadencja 2010-2014767
     Kadencja 2014-20181923
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r.1955
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.1800
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r.1053
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r.3853
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r.2291
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r.1007
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r.3099
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r.1333
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r.3543
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r.1235
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r.2966
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r.2211
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r.2420
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r.2175
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r.4308
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r.1145
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r.953
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r.1953
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.1909
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r.1179
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.2145
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.2048
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.2385
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r.696
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.1952
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r.1729
     Kadencja 2018-20233053
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r.1796
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r.2005
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r.1284
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r.683
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r.1388
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r.575
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r.983
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.1452
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.485
    ›    Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r.537
    ›     Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.1703
    ›     Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r.1186
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r.750
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 22 września 2020 r.677
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2020 r.656
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r.328
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r.894
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.337
    ›     Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2021 r.559
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r.301
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2021 r.661
    ›     Uchwały z 23 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2021 r.259
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 20 września 2021 r.282
    ›    Uchwały z 25 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2021 r.224
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021 r.432
    ›    Uchwały z 27 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2021 r.225
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2021 r.760
    ›    Uchwały z 29 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2021 r.260
    ›    Uchwały z 30 sesji Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2022 r.237
    ›    Uchwały z 31 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 9 lutego 2022 r.233
    ›    Uchwały z 32 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2022 r.563
    ›    Uchwały z 33 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2022 r.205
    ›    Uchwały z 34 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 r.455
    ›    Uchwały z 35 sesji Rady Gminy z dnia 16 sierpnia 2022 r.158
    ›    Uchwały z 36 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2022 r.118
    ›    Uchwały z 37 sesji Rady Gminy z dnia 21 października 2022 r.138
    ›    Uchwały z 38 sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2022 r.258
    ›    Uchwały z 39 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 r.214
    ›    Uchwały z 40 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 13 marca 2023 r.96
    ›    Uchwały z 41 sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 marca 2023 r.235
    ›    Uchwały z 42 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 kwietnia 2023 r.72
    ›    Uchwały z 43 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 25 maja 2023 r.83
    ›     Uchwały z 44 sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 czerwca 2023 r.132
    ›    Uchwały z 45 nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 sierpnia 2023 r.60
   Rejestr Uchwał9098
   Sesje Rady Gminy2682
     Transmisje z obrad1970
     Protokoły z Sesji Rady Gminy4246
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-20067057
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-20101429
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-20141536
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-20181867
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 1204
    ›    Kadencja 2018 - 20232059
     Protokoły głosowań668
   Interpelacje i zapytania radnych1782
     Kadencja 2018 - 20237796
   Oświadczenia majątkowe1551
     Przewodniczący Rady Gminy3504
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-20233723
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-20182028
    ›    Bożek Alicja 931
    ›    Adamus Grzegorz1140
    ›    Dors Renata1012
    ›    Hamerla Mirosław1094
    ›    Kolan Ryszard1069
    ›    Miedzińska Bożena1156
    ›    Różycka Małgorzata928
    ›    Nowak Władysław 1184
    ›    Stanuchiewicz Wiesław1335
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta1181
    ›    Wierciochowicz Barbara988
    ›    Wiśniewska Maria1084
    ›    Wiśniewski Jacek1056
    ›    Żmuda Ewa989
   Wybory ławników sądowych447
Jednostki organizacyjne
   Gminny Zakład Komunalny9060
     Informacje ogólne8162
     Godziny pracy562
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków390
     Ochrona danych osobowych398
     Oświadczenia majątkowe kierownika GZK1998
     Sprawozdania finansowe437
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2197
     Informacje ogólne897
     Godziny pracy436
     Ochrona danych osobowych401
     Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS2388
     Ocena zasobów pomocy społecznej406
   Gminne Centrum Kultury i Biblioteka6975
     Informacje ogólne729
     Godziny pracy420
     Filie GCKIB498
     Ochrona danych osobowych390
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCKIB185
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK1910
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP2058
   Placówki oświatowe1204
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora2607
     Zespół Szkolno-Przedszkolny742
    ›    Informacje ogólne687
    ›    Godziny pracy sekretariatu429
    ›    Ochrona danych osobowych402
Prawo lokalne
   Regulamin utrzymania czystości i porządku2567
   Podatki i opłaty lokalne6252
    ›    Podatek od nieruchomości1253
    ›    Podatek od środków transportowych1157
    ›    Podatek rolny943
    ›    Podatek leśny830
    ›    Podatek od posiadania psów939
    ›    Opłata administracyjna874
    ›    Opłata targowa940
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego979
    ›    Opłata za wodę i ścieki1360
    ›    Podatek od nieruchomości772
    ›    Podatek od środków transportowych817
    ›    Podatek rolny772
    ›    Podatek leśny765
    ›    Podatek od posiadania psów797
    ›    Opłata administracyjna766
    ›    Opłata targowa748
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego1023
    ›    Opłata za wodę i ścieki805
    ›    Podatek od nieruchomości730
    ›    Podatek od środków transportowych702
    ›    Podatek rolny712
    ›    Podatek leśny679
    ›    Opłata administracyjna705
    ›    Podatek od nieruchomości910
    ›    Podatek od środków transportowych723
    ›    Podatek rolny908
    ›    Podatek leśny853
    ›    Opłata za dostarczoną wodę1017
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków1070
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych788
    ›    Podatek od nieruchomości786
    ›    Podatek od środków transportowych696
    ›    Podatek rolny742
    ›    Podatek leśny742
    ›    Podatek od nieruchomości797
    ›    Podatek rolny745
    ›    Podatek leśny668
    ›    Podatek rolny814
    ›    Podatek leśny702
    ›    Podatek od nieruchomości848
    ›    Podatek od środków transportowych677
    ›    Podatek rolny911
    ›    Podatek leśny663
    ›    Podatek od nieruchomości830
    ›    Podatek od środków transportowych712
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi755
    ›    Podatek rolny773
    ›    Podatek leśny698
    ›    Podatek od nieruchomości795
    ›    Podatek od środków transportowych599
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi737
    ›    Podatek rolny800
    ›    Podatek leśny623
    ›    Podatek od nieruchomości761
    ›    Podatek od środków transportowych661
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi681
    ›    Podatek rolny843
    ›    Podatek leśny605
    ›    Podatek od nieruchomości1138
    ›    Podatek od środków transportowych687
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi662
    ›    Podatek rolny737
    ›    Podatek leśny636
    ›    Podatek od nieruchomości1140
    ›    Podatek od środków transportowych781
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1064
     Rok 20181025
     Rok 20191080
     Rok 2020988
     Rok 2021439
     Rok 2022595
     Rok 2023280
    ›    Rok 2003581
    ›    Rok 2002578
    ›    Rok 20031434
    ›    Rok 2002784
Budżet i finanse
   Budżet1601
     Rok 2023179
     Rok 2022418
     Rok 2021680
     Rok 2020895
     Rok 20191570
     Rok 20182657
    ›    Rok 20062100
    ›    Rok 20059661
    ›    Rok 20041087
    ›    Rok 20031157
    ›    Rok 20071322
    ›    Rok 20081342
    ›    Rok 20091353
    ›    Rok 20101697
    ›    Rok 20112345
    ›    Rok 20122827
    ›    Rok 20132797
    ›    Rok 20143218
    ›    Rok 20153512
    ›    Rok 20163796
    ›    Rok 20173452
     Lata 2003 - 2017628
   Sprawozdania Finansowe1454
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów731
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie573
   Sprawozdania Budżetowe917
     Rok 202370
     Rok 2022182
     Rok 2021252
     Rok 2020395
     Rok 2019424
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów71778
     Rok 20234500
     Rok 20224591
     Rok 20215110
     Rok 202043817
     Rok 201921613
    ›    Rok 201449943
    ›    Rok 201565025
    ›    Rok 201618696
    ›    Rok 201727440
    ›    Rok 201824240
     Lata 2014 - 2018505
    ›    Rok 20036969
    ›    Rok 200410832
    ›    Rok 200520157
    ›    Rok 200615599
    ›    Rok 200723591
    ›    Rok 200816678
    ›    Rok 200971115
    ›    Rok 201014850
    ›    Rok 201124756
    ›    Rok 201210510
    ›    Rok 201310963
     Lata 2003 - 2013880
   Zapytania ofertowe7500
     Rok 20232833
     Rok 20221431
     Rok 202142103
     Rok 202013952
     Rok 201916498
    ›    Rok 201732839
    ›    Rok 201822659
     Lata 2017 - 2018354
   Plan zamówień publicznych8023
Zagospodarowanie przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego3495
   Plany zagospodarowania przestrzennego7212
     Sołectwo Bolesławów1132
     Sołectwo Kopaniny94
     Sołectwo Przyrów2924
     Sołectwo Sieraków125
     Sołectwo Stanisławów890
     Sołectwo Staropole1200
     Sołectwo Sygontka120
     Sołectwo Wiercica1424
     Sołectwo Wola Mokrzeska1986
     Sołectwo Zalesice1746
     Sołectwo Zarębice1336
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej1039
   Odpady komunalne951
     Rejestr działalności regulowanej463
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1052
Załatwianie spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4596
     Ewidencja ludności i dowody osobiste767
     Planowanie Przestrzenne2390
    ›    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego560
    ›    Ustalenie warunków zabudowy403
    ›    Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości 335
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego396
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami356
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych343
     Sprawy realizowane w Referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami525
    ›    Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości381
    ›    Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych331
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów394
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej505
    ›    Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota570
    ›    Ulgi w czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową stanowiących własność Gminy Przyrów424
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Przyrów76
     Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie226
    ›    Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie247
    ›    Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie253
    ›    Podatki311
     Podatki i opłaty lokalne131
    ›    Wydanie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego132
     Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży237
     Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy174
Informacja publiczna
   Dostęp do informacji publicznej1635
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1410
Skargi i petycje
   Skargi i wnioski7592
   Petycje1599
     Petycje rozpatrywane w 2023 roku345
     Petycje rozpatrywane w 2022 roku188
     Petycje rozpatrywane w 2021 roku392
     Petycje rozpatrywane w 2020 roku326
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku1208
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku500
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku714
Konsultacje społeczne
   Rok 2023229
   Rok 2022205
   Rok 2021433
   Rok 20201190
   Rok 2019847
   Rok 20181884
   Rok 20171546
   Lata 2013 - 20162446
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych1387
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych2634
   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w języku ukraińskim248
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego1860
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną1471
   Klauzula informacyjna dotycząca transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2554
   Klauzula informacyjna w zakresie świadczeń ratowniczych przysługujących strażakowi OSP305
   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Programie laptop dla ucznia63
Inne
    ›    Kontakt1691
    ›    Kierownictwo1050
    ›    Statut981
    ›    Regulamin777
    ›    Kontakt1730
    ›    Kierownictwo1475
    ›    Statut1069
    ›    Regulamin1052
    ›    Dokumentacje kontroli1010
    ›    Dane kontaktowe2213
    ›    Statut1049
    ›    Opłaty816
    ›    Dane kontaktowe1657
    ›    Statut663
     Infrastruktura1512
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę982
    ›    Stan elektryfikacji915
    ›    Stan telefonizacji851
    ›    Stan gospodarki komunalnej1003
    ›    Drogi1218
     Oferty2386
     Rejestr skarg i wniosków915
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw1054
   Redakcja Biuletynu4347
Łączna liczba odwiedzin:2353665