Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje podstawowe155756
   Godziny urzędowania4532
   Organizacja urzędu245
     Schemat organizacyjny113
     Struktura organizacyjna110
     Regulamin organizacyjny6529
   Struktura Urzędu6206
   Tablica ogłoszeń3318
     Rok 20206147
     Rok 201934264
     Rok 201823842
     Rok 201718025
     Rok 201622520
    ›    Rok 20116729
    ›    Rok 201211316
    ›    Rok 20136821
    ›    Rok 20147202
    ›    Rok 201532093
     Lata 2011 - 201571
     Lata 2006 - 201099608
   Ogłoszenia o konkursach584
   Ogłoszenia o naborze614
     Rok 2020468
   Powoływanie komisji i zespołów1035
     Rok 2016503
   Oświadczenia majątkowe pracowników301
     Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1202
     Pracownicy wydający decyzje administracyjne965
    ›    Pani Krystyna Pabjasz905
   Kontrole1272
     Rok 2019131
     Rok 2018186
     Rok 2014531
   Wybory8370
    ›    Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020448
    ›    Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020849
     Wybory 2020594
    ›    Wybory Prezydenta RP - 12.07.2020216
     Wybory 20191144
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego1347
    ›    Wybory Parlamentarne1377
     Wybory 20188757
     Wybory 20151392
    ›    Wybory Prezydenta RP1966
    ›    Wybory Parlamentarne1808
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego1442
     Wybory 20141385
    ›    Wybory samorządowe8083
    ›    Wybory 20063445
    ›    Wybory 20104563
    ›    Wybory 20112727
     Wybory 2006 - 201181
   Referenda979
     Referendum 20151215
Gmina
   Statut Gminy6800
   Strategia rozwoju3873
   Raporty o stanie Gminy621
   Sołectwa3384
   Liczba ludności1418
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r.516
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r.394
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r.414
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r.410
     Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r.271
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje1895
   Zarządzenia591
    ›    Rok 20021893
    ›    Rok 200317865
    ›    Rok 200414803
    ›    Rok 200519971
     Kadencja 2002-2006209
    ›    Rok 200618083
    ›    Rok 200711297
    ›    Rok 200813526
    ›    Rok 200915437
     Kadencja 2006-2010246
    ›    Rok 201014668
    ›    Rok 201111928
    ›    Rok 201210646
    ›    Rok 20139000
     Kadencja 2010-2014246
    ›    Rok 20147594
    ›    Rok 20159722
    ›    Rok 20168427
    ›    Rok 20177708
     Kadencja 2014-2018142
     Rok 20186533
     Rok 20192750
     Rok 2020830
   Rejestr Zarządzeń1310
     Rok 2012507
     Rok 2013538
     Rok 201456
     Rok 201551
     Rok 201654
     Rok 201786
     Rok 201881
     Rok 201963
     Rok 202080
   Oświadczenia majatkowe4724
Sekretarz Gminy
   Zadania i kompetencje132
   Oświadczenia majątkowe2397
Skarbnik Gminy
   Zadania i kompetencje137
   Oświadczenia majątkowe2137
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy453
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023811
   Komisje Rady Gminy467
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów153
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej149
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego186
     Komisja Rewizyjna162
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji156
   Kompetencje Rady Gminy1346
   Regulamin Rady Gminy1203
   Uchwały Rady Gminy1558
     Kadencja 2002-20061170
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.2157
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.4136
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku1012
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku2114
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku966
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku2705
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku1974
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku2961
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku2655
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.5394
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.2799
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.3556
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.1131
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.870
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.2083
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.2500
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.1425
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.2368
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.1342
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.2022
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.3734
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.1304
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.3242
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.3601
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.2644
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.2598
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.3488
     Kadencja 2006-2010963
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.2180
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.1128
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.1914
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.1911
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.2252
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.1224
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.2094
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.1471
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.1934
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r2113
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r2415
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r2145
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r1359
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r1555
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r2377
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r2389
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r1628
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r2658
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r1395
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r1259
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r1384
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r1072
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r2647
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r1658
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r1245
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r1850
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r1713
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r1490
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r2289
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r1197
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r1387
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r1651
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r1736
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r785
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r1908
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.3012
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.2234
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.716
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.2889
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.1819
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.966
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.1237
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.1852
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.1721
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.708
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.1385
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.975
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.1531
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.1673
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.2173
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.1370
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.556
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.1116
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.709
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.1286
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.1479
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.2166
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.1957
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.1335
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.1137
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.1240
     Kadencja 2010-2014375
     Kadencja 2014-20181497
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r.1270
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.1135
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r.685
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r.2793
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r.1615
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r.626
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r.2183
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r.968
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r.2457
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r.845
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r.2118
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r.1502
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r.1751
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r.1445
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r.3230
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r.777
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r.592
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r.1293
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.1298
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r.791
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.1425
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.1394
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.1550
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r.361
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.1147
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r.1047
     Kadencja 2018-20231677
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r.986
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r.1009
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r.615
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r.335
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r.564
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r.214
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r.318
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.1125
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.155
    ›    Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r.188
    ›     Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.598
    ›     Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r.270
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r.126
   Rejestr Uchwał7999
   Sesje Rady Gminy622
     Transmisje z obrad431
     Protokoły z Sesji Rady Gminy3597
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-20065610
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-20101132
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-20141224
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-20181575
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 497
    ›    Kadencja 2018 - 2023568
     Protokoły głosowań266
   Interpelacje i zapytania radnych750
     Kadencja 2018 - 20232144
   Oświadczenia majątkowe548
     Przewodniczący Rady Gminy2890
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-20232047
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-20181657
    ›    Bożek Alicja 590
    ›    Adamus Grzegorz775
    ›    Dors Renata643
    ›    Hamerla Mirosław724
    ›    Kolan Ryszard654
    ›    Miedzińska Bożena737
    ›    Różycka Małgorzata560
    ›    Nowak Władysław 636
    ›    Stanuchiewicz Wiesław946
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta759
    ›    Wierciochowicz Barbara635
    ›    Wiśniewska Maria690
    ›    Wiśniewski Jacek721
    ›    Żmuda Ewa664
   Wybory ławników sądowych267
     Wybory ławników sądowych - kadencja 2020 - 2023137
Jednostki organizacyjne
   Gminny Zakład Komunalny712
     Informacje ogólne475
     Godziny pracy128
     Ochrona danych osobowych84
     Oświadczenia majątkowe kierownika GZK1467
     Sprawozdania finansowe56
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej433
     Informacje ogólne162
     Godziny pracy101
     Ochrona danych osobowych94
     Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS1624
     Ocena zasobów pomocy społecznej66
   Gminny Ośrodek Kultury278
     Informacje ogólne136
     Godziny pracy91
     Ochrona danych osobowych88
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK1398
   Gminna Biblioteka Publiczna342
     Informacje ogólne150
     Godziny pracy96
     Filie GBP83
     Ochrona danych osobowych79
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP1465
     Regulamin Wypożyczalni oraz Czytelni44
   Placówki oświatowe236
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora1837
     Zespół Szkolno-Przedszkolny135
    ›    Informacje ogólne102
    ›    Godziny pracy sekretariatu77
    ›    Ochrona danych osobowych60
Prawo lokalne
   Regulamin utrzymania czystości i porządku1956
   Podatki i opłaty lokalne4763
    ›    Podatek od nieruchomości784
    ›    Podatek od środków transportowych803
    ›    Podatek rolny687
    ›    Podatek leśny602
    ›    Podatek od posiadania psów667
    ›    Opłata administracyjna608
    ›    Opłata targowa621
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego723
    ›    Opłata za wodę i ścieki783
    ›    Podatek od nieruchomości527
    ›    Podatek od środków transportowych564
    ›    Podatek rolny535
    ›    Podatek leśny504
    ›    Podatek od posiadania psów508
    ›    Opłata administracyjna494
    ›    Opłata targowa496
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego589
    ›    Opłata za wodę i ścieki537
    ›    Podatek od nieruchomości483
    ›    Podatek od środków transportowych469
    ›    Podatek rolny462
    ›    Podatek leśny426
    ›    Opłata administracyjna456
    ›    Podatek od nieruchomości642
    ›    Podatek od środków transportowych465
    ›    Podatek rolny668
    ›    Podatek leśny612
    ›    Opłata za dostarczoną wodę739
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków807
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych512
    ›    Podatek od nieruchomości555
    ›    Podatek od środków transportowych465
    ›    Podatek rolny511
    ›    Podatek leśny489
    ›    Podatek od nieruchomości582
    ›    Podatek rolny519
    ›    Podatek leśny437
    ›    Podatek rolny544
    ›    Podatek leśny426
    ›    Podatek od nieruchomości562
    ›    Podatek od środków transportowych411
    ›    Podatek rolny596
    ›    Podatek leśny421
    ›    Podatek od nieruchomości558
    ›    Podatek od środków transportowych465
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi478
    ›    Podatek rolny477
    ›    Podatek leśny418
    ›    Podatek od nieruchomości520
    ›    Podatek od środków transportowych349
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi421
    ›    Podatek rolny471
    ›    Podatek leśny383
    ›    Podatek od nieruchomości486
    ›    Podatek od środków transportowych405
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi414
    ›    Podatek rolny567
    ›    Podatek leśny385
    ›    Podatek od nieruchomości789
    ›    Podatek od środków transportowych430
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi405
    ›    Podatek rolny476
    ›    Podatek leśny365
    ›    Podatek od nieruchomości780
    ›    Podatek od środków transportowych485
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi489
     Rok 2018742
     Rok 2019646
     Rok 2020507
    ›    Rok 2003359
    ›    Rok 2002364
    ›    Rok 20031189
    ›    Rok 2002335
Budżet i finanse
   Budżet610
     Rok 2020275
     Rok 2019803
     Rok 20181791
    ›    Rok 20061809
    ›    Rok 20058262
    ›    Rok 2004782
    ›    Rok 2003854
    ›    Rok 20071009
    ›    Rok 2008982
    ›    Rok 20091051
    ›    Rok 20101365
    ›    Rok 20111665
    ›    Rok 20122088
    ›    Rok 20131958
    ›    Rok 20142406
    ›    Rok 20152414
    ›    Rok 20162646
    ›    Rok 20172308
     Lata 2003 - 2017332
   Sprawozdania Finansowe668
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów315
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie245
   Sprawozdania Budżetowe250
     Rok 2020101
     Rok 2019176
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów62773
     Rok 202011746
     Rok 201920567
    ›    Rok 201448357
    ›    Rok 201563299
    ›    Rok 201617861
    ›    Rok 201726549
    ›    Rok 201823287
     Lata 2014 - 2018124
    ›    Rok 20036609
    ›    Rok 200410198
    ›    Rok 200518817
    ›    Rok 200614437
    ›    Rok 200723246
    ›    Rok 200815849
    ›    Rok 200970058
    ›    Rok 201014187
    ›    Rok 201123826
    ›    Rok 20129837
    ›    Rok 20139889
     Lata 2003 - 2013543
   Zamówienia do 30 tys. Euro4938
     Rok 20208295
     Rok 201915770
    ›    Rok 201732198
    ›    Rok 201821676
     Lata 2017 - 201883
   Plan zamówień publicznych1211
Zagospodarowanie przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego1931
   Plany zagospodarowania przestrzennego3581
     Sołectwo Bolesławów501
     Sołectwo Przyrów1354
     Sołectwo Stanisławów381
     Sołectwo Staropole498
     Sołectwo Wiercica701
     Sołectwo Wola Mokrzeska869
     Sołectwo Zalesice853
     Sołectwo Zarębice515
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej310
   Odpady komunalne145
     Rejestr działalności regulowanej92
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi239
Załatwianie spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3721
     Planowanie Przestrzenne2014
    ›    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego96
    ›    Ustalenie warunków zabudowy75
    ›    Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości 68
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego89
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami66
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych83
     Sprawy realizowane w Referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami131
    ›    Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości93
    ›    Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych74
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów78
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej110
    ›    Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota92
    ›    Ulgi w czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową stanowiących własność Gminy Przyrów80
Informacja publiczna
   Dostęp do informacji publicznej1030
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego840
Skargi i petycje
   Skargi i wnioski901
   Petycje933
     Petycje rozpatrywane w 2020 roku59
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku556
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku205
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku420
Konsultacje społeczne
   Rok 2020285
   Rok 2019347
   Rok 20181350
   Rok 20171008
   Lata 2013 - 20161661
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych571
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych1678
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego868
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną643
Inne
    ›    Kontakt1190
    ›    Kierownictwo773
    ›    Statut710
    ›    Regulamin536
    ›    Kontakt1467
    ›    Kierownictwo1219
    ›    Statut810
    ›    Regulamin799
    ›    Dokumentacje kontroli766
    ›    Dane kontaktowe1259
    ›    Statut756
    ›    Opłaty413
    ›    Dane kontaktowe600
    ›    Statut430
     Infrastruktura1344
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę759
    ›    Stan elektryfikacji681
    ›    Stan telefonizacji611
    ›    Stan gospodarki komunalnej786
    ›    Drogi981
     Oferty2244
     Rejestr skarg i wniosków758
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw867
   Redakcja Biuletynu3567
Łączna liczba odwiedzin:1737396