Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2023

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego...

Wójt Gminy Przyrów i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza konsultacje dotyczące Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem konsultacji jest poznanie Państw...

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 16:52

2. Rok 2023

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w...

Wójt Gminy Przyrów i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza konsultacje dotyczące Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Uchwały będącej przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednost...

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 16:51

3. Rok 2023

Rejestr Zarządzeń - rok 2023

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów (rok 2023) Lp. Numer zarządzenia Data wydania Treść zarządzenia (w sprawie): 1. Or.0050.1.2023 04.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie. 2. Or.0050.2.2023 04.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie. 3. Or.0050.3.2023 4. Or.0050.4.2023 16.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do Publicznego Przedszkola oraz Szko...

Utworzony: 2023-02-22 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 11:57

4. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 11:56

5. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028.

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 11:55

6. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Przyrów w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2023-2025".

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 11:52

7. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.90.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 11:50

8. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 11:49

9. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2024.

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 11:47

10. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2031.

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 11:46

11. Rok 2023

Konsultacje dotyczące "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów n...

Wójt Gminy Przyrów i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza konsultacje dotyczące "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2023 – 2025". Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Gminnego Programu będącego przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prowa...

Utworzony: 2023-11-29 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 08:56

12. Rok 2023

Ogłoszenie nr PLP.271.1.10.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku

Przedmiot postępowania: Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w 2024 roku na podstawie zakupu biletów miesięcznych – usługa. Termin składania ofert: 11.12.2023 r., godzina 9:00. Termin otwarcia ofert: 11.12.2023 r., godzina 9:05.

Utworzony: 2023-11-29 | Zmodyfikowany: 2023-11-29 16:23

13. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.85.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie przyjęcia "Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Przyrów".

Utworzony: 2023-11-22 | Zmodyfikowany: 2023-11-22 14:57

14. Rok 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2023-10-13 | Zmodyfikowany: 2023-11-22 14:51

15. Rok 2023

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i k...

Utworzony: 2023-11-14 | Zmodyfikowany: 2023-11-15 09:44

16. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: naprawy drogi w miejscowości Sygont...

Utworzony: 2023-11-02 | Zmodyfikowany: 2023-11-14 15:11

17. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: wykonania drogowego oznakowania pio...

Utworzony: 2023-11-02 | Zmodyfikowany: 2023-11-14 15:09

18. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: udrożnienia - melioracji w miejscow...

Utworzony: 2023-11-02 | Zmodyfikowany: 2023-11-14 15:06

19. Rok 2023

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 15 listopada (środa) 2023 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XLVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023 - 2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. Pod...

Utworzony: 2023-11-10 | Zmodyfikowany: 2023-11-10 13:41

20. Petycje rozpatrywane w 2023 roku

Petycja nr 3/2023

Przedmiot petycji: Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - (NIS2); Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie. Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o. o. Data złożenia petycji: 15 września 2023 rok. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w te...

Utworzony: 2023-10-11 | Zmodyfikowany: 2023-11-08 15:32