Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Rejestr Zarządzeń - rok 2021

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów (rok 2021) Lp. Numer zarządzenia Data wydania Treść zarządzenia (w sprawie): 1. Or.0050.1.2021 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2021 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Or.0050.2.2021 05.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Przyrowie. 3. Or.0050.3.2021 15.01.2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia...

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 16:47

2. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.31.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na rok 2021.

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 16:37

3. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.30.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 16:35

4. Rejestr Uchwał

Kadencja 2018 - 2023

Rejestr Uchwał Rady Gminy (kadencja 2018 – 2023) Lp. Data podjęcia Numer uchwały Treść (w sprawie): 1. 17.11.2018 r. I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 2. 17.11.2018 r. I/2/2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 3. 17.11.2018 r. I/3/2018 powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej 4. 17.11.2018 r. I/4/2018 powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 5. 17.11.2018 r. I/5/2018 powołania przewodniczących i składów osob...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 15:23

5. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXI/140/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 15:21

6. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXI/138/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 15:20

7. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXI/139/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2021/2022.

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 15:19

8. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy stanu nawierzchni drogi w m...

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 15:09

9. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: położenia kostki brukowej po awarii...

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 15:07

10. Rok 2021

Informacja Wójta Gminy Przyrów dotycząca publikacji sprawozdań finansowych

Informujemy że w zakładce Sprawozdania finansowe Biuletynu Informacji Publicznej zostały opublikowane sprawozdania finansowe Gminy Przyrów łączne jednostek: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2020 r.

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 12:33

11. Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów

Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2020 rok

Utworzony: 2021-05-10 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 00:13

12. Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2020 rok

Utworzony: 2021-05-10 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 23:55

13. Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 15:38

14. Rok 2021

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.4102.4.2021 ...

Obwieszczenie dotyczy uchylenia decyzji Wójta Gminy Przyrów z dnia 7 stycznia 2021 r. nr R.o.6220.2.3.2020.2021 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie do 210 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą".

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 14:30

15. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 14:00

16. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.28.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 13:58

17. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.27.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, przeznaczonej do zamiany, położonej w miejscowości Sygontka.

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 12:30

18. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.26.2021

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 12:29

19. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.25.2021

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 12:28

20. Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przyrowie

Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przyrowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr OR.0050.19.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 marca 2021 roku.

Utworzony: 2017-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 12:24