Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2023

Zarządzenie nr Or.0050.4.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.

Utworzony: 2023-01-27 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 22:30

2. Rok 2023

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy Przyrów

Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy Przyrów: Część 1 - Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Szkolnej, i Kościelnej w Sygontce, gmina Przyrów; Część 2 – Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Podgórnej w Zalesicach, ul. Słonecznej na Woli Mokrzeskiej i ul. Leśnej w Sygontce; Część 3 - Przebudowa mostu nad rzeką Wiercica w ciągu ul. Częstochowskiej w Przyrowie, dz. nr ewid. 1507, 1584, gmina Przyrów; Część 4 – Przebudowa drogi Przyrów- K...

Utworzony: 2023-01-19 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 20:31

3. Rok 2023

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln...

Przedmiot zamówienia: Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem: Część 1 - Zaprojektowanie i budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem; Część 2 – Zakup śmieciarki na potrzeby zbierania odpadów; Część 3 - Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego do zbiórki szkła i papieru; Część 4 – Zakup ciągnika z przyczepą do zbiórki od...

Utworzony: 2023-01-27 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 20:30

4. Rok 2023

Ogłoszenie nr PLP.271.1.2.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Przedmiot postępowania: Zakup i dostawa węgla ekogroszku (groszek plus) workowanego. Termin składania ofert: 26.01.2023 r., godzina 10:00. Termin otwarcia ofert: 26.01.2023 r., godzina 10:05.

Utworzony: 2023-01-19 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 15:54

5. Rok 2023

Ogłoszenie nr PLP.271.1.1.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku

Przedmiot postępowania: Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w 2023 roku na podstawie zakupu biletów miesięcznych. Termin składania ofert: 18.01.2023 r., godzina 9:00. Termin otwarcia ofert: 18.01.2023 r., godzina 09:05.

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-20 15:08

6. Ogłoszenia Przetargów

Informacja dla Wykonawców

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Utworzony: 2023-01-20 | Zmodyfikowany: 2023-01-20 15:06

7. Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Utworzony: 2023-01-20 | Zmodyfikowany: 2023-01-20 09:10

8. Petycje rozpatrywane w 2023 roku

Petycja nr 1/2023

Przedmiot petycji: Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Podmiot wnoszący: Podmiot nie wyraził zgody na ujawnienie danych. Data złożenia petycji: 15 stycznia 2023 rok. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Utworzony: 2023-01-17 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 15:20

9. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.119.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2023-01-03 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 13:31

10. Liczba ludności - stan na 31.12.2022 r.

Statystyka mieszkańców Gminy Przyrów według wieku i płci - stan na 31.12.2022 roku

Utworzony: 2023-01-17 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 13:13

11. Liczba ludności - stan na 31.12.2022 r.

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Przyrów - stan na 31.12.2022 ...

Liczba ludności Przyrów 1106 osób Aleksandrówka 97 osób Bolesławów 153 osoby Julianka 99 osób Knieja 35 osób Kopaniny 24 osoby Sieraków 209 osób Smyków 65 osób Stanisławów 79 osób Staropole 223 osoby Sygontka 248 osób Wiercica 232 osoby Wola Mokrzeska 369 osób Zalesice 352 osoby Zarębice 329 osób Ogółem: 3620 osób.

Utworzony: 2023-01-17 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 13:10

12. Rok 2022

Zapytanie ofertowe nr R.o.6131.63.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Przedmiot postępowania: Wycinka drzew usytuowanych na terenie należącym do Gminy Przyrów. Termin składania ofert: 12.01.2023 r., godzina 14:00.

Utworzony: 2022-12-27 | Zmodyfikowany: 2023-01-16 21:58

13. Kadencja 2018 - 2023

Protokół głosowań z 39 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 r.

Utworzony: 2023-01-13 | Zmodyfikowany: 2023-01-13 12:52

14. Podatki

Podatek rolny

Podatek rolny w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/236/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/236/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Rada Gminy Przyrów obniżyła ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. (M.P. z 2022 r. poz. 995) średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów z kwoty - 74,05 zł za 1q do kwoty - 67,63 zł za 1q St...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 17:59

15. Rok 2023

Podatek rolny w roku 2023

Podatek rolny w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/236/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/236/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Rada Gminy Przyrów obniżyła ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. (M.P. z 2022 r. poz. 995) średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów z kwoty - 74,05 zł za 1q do kwoty - 67,63 zł za 1q St...

Utworzony: 2023-01-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 17:58

16. Podatki

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych w roku 2023 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Link: Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 21:06

17. Podatki

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 21:05

18. Podatki

Podatek leśny

Podatek leśny w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 888). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego: 71,0996 zł z ...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 21:05

19. Rok 2023

Podatek od środków transportowych w roku 2023

Podatek od środków transportowych w roku 2023 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Link: Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Utworzony: 2023-01-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 21:04

20. Rok 2023

Podatek od nieruchomości w roku 2023

Podatek od nieruchomości w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Utworzony: 2023-01-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 21:04