Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pr...

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 11:28

2. Rok 2020

Uchwała Nr 4200/VII/130/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 09:15

3. Rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyj...

Utworzony: 2020-08-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 14:52

4. Rok 2020

Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup i dostawa węgla eko-groszku workowanego na sez...

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 13:56

5. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: usunięcia gałęzi oraz drzew i kr...

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 11:18

6. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: utworzenia miejsca na poboczu DW...

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 11:15

7. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: kontroli stanu bezpieczeństwa po...

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 11:11

8. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 7 września 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Wiśniewskiej.

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 11:00

9. Rok 2020

XV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 22 września (wtorek) 2020 roku o godz. 13:00 X...

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 15:34

10. Rok 2020

Konsultacje projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacja...

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok”. Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 7 września 2020 r. w formie: pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7), telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123), za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub pocztą e...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 14:08

11. Rok 2020

Konsultacje projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacja...

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok”. Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 7 września 2020 r. w formie: pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7), telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123), za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub pocztą e...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 14:07

12. Rok 2020

Rejestr Zarządzeń - rok 2020

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów (rok 2020) Lp. Numer zarządzenia Data wydania Treść zarządzenia (w sprawie): 1. Or.0050.1.2020 2. Or.0050.2.2020 10.01.2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów. 3. Or.0050.3.2020 16.01....

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 16:46

13. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy stanu nawierzchni drogi w m...

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 15:57

14. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 15:50

15. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 2 września 2020 roku

w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy w Przyrowie tabletów do użytku służbowego.

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 15:45

16. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 14:59

17. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 11:22

18. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 11:21

19. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2020

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 11:19

20. Rok 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowa...

Wójt Gminy Przyrów informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1161), osoby zainteresowane, zamieszkałe na terenie Gminy Przyrów, mogą wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Kandydaci musz...

Utworzony: 2020-08-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 13:25