Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2021 r.

Utworzony: 2021-10-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-21 14:34

2. Rok 2021

Obwieszczenie nr R.o.6220.2.13.2021 z dnia 20 października 2021 r.

Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi Przyrów - Knieja”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjne nr: 1448, 1355, 1488, 1403, 1354, 1447, 1356, 1275, 1274 obręb Przyrów, 53, 52, 51 obręb Knieja, gmina Przyrów, województwo śląskie.

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-21 10:04

3. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.64.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 17:04

4. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.63.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 17:00

5. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.62.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 4 października 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 16:59

6. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.11.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przyrów na lata 2021 -2027.

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 16:52

7. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.54.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 20 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji ds. przeglądu i niszczenia kart przydziału do formacji obrony cywilnej działających na terenie gminy Przyrów.

Utworzony: 2021-09-14 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 17:11

8. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.36.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-07-09 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 16:52

9. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.49.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-08-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 16:46

10. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.48.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2021-08-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 16:44

11. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.51.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przyrów na okres od 10.08.2021 r. do 09.08.2024 r.

Utworzony: 2021-08-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 16:18

12. Rok 2021

Rejestr Zarządzeń - rok 2021

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów (rok 2021) Lp. Numer zarządzenia Data wydania Treść zarządzenia (w sprawie): 1. Or.0050.1.2021 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2021 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Or.0050.2.2021 05.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Przyrowie. 3. Or.0050.3.2021 15.01.2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia...

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 17:12

13. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.61.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Utworzony: 2021-10-11 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 17:07

14. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.60.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 17:02

15. Kadencja 2018 - 2023

Protokół głosowań z 24 sesji Rady Gminy z dnia 20 września 2021 r.

Utworzony: 2021-10-11 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 16:54

16. Rok 2021

Ogłoszenie nr PLP.271.1.5.2021 z dnia 30 września 2021 r.

Przedmiot postępowania Zakup i dostawa węgla eko groszku workowanego w sezonie grzewczym 2021-2022. Termin składania ofert Oferty należy składać do dnia: 08.10.2021 r. do godziny 11:00.

Utworzony: 2021-09-30 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 16:44

17. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.58.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 21 września 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

Utworzony: 2021-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-07 16:37

18. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.59.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2021-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-07 16:29

19. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.57.2021

Utworzony: 2021-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-07 16:27

20. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.15.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 5 marca 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2021 roku.

Utworzony: 2021-03-17 | Zmodyfikowany: 2021-10-07 16:23