Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Petycje rozpatrywane w 2021 roku

Petycja nr 1/2021

Przedmiot petycji: opinia w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. Podmiot wnoszący: Pani Teresa Garland. Data złożenia petycji: 18 luty 2021 rok. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 08:38

2. Rok 2020

Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.

Utworzony: 2021-02-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 16:22

3. Kadencja 2018 - 2023

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: lokalu mieszkalnego będącego własno...

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 15:46

4. Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 15:29

5. Rejestr Uchwał

Kadencja 2018 - 2023

Rejestr Uchwał Rady Gminy (kadencja 2018 – 2023) Lp. Data podjęcia Numer uchwały Treść (w sprawie): 1. 17.11.2018 r. I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 2. 17.11.2018 r. I/2/2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 3. 17.11.2018 r. I/3/2018 powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej 4. 17.11.2018 r. I/4/2018 powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 5. 17.11.2018 r. I/5/2018 powołania przewodniczących i składów osob...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 10:00

6. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XIX/129/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2021 rok.

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 09:53

7. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XIX/128/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole.

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 09:51

8. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XIX/127/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka.

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 09:42

9. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XIX/125/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice.

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 09:41

10. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków.

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 09:41

11. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: ustawienia luster drogowych na s...

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 09:23

12. Rok 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2021 roku.

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 21:29

13. Rok 2021

Rejestr Zarządzeń - rok 2021

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów (rok 2021) Lp. Numer zarządzenia Data wydania Treść zarządzenia (w sprawie): 1. Or.0050.1.2021 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2021 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Or.0050.2.2021 05.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Przyrowie. 3. Or.0050.3.2021 15.01.2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia...

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 11:38

14. Rok 2020

Rejestr Zarządzeń - rok 2020

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów (rok 2020) Lp. Numer zarządzenia Data wydania Treść zarządzenia (w sprawie): 1. Or.0050.1.2020 02.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie gminy Przyrów. 2. Or.0050.2.2020 10.01.2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno – Przedszko...

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 11:27

15. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 11:25

16. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.7.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 11:22

17. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.6.2021 Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 11:20

18. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmniejszenia kwoty odpisu na Fundusz Mieszkaniowy.

Utworzony: 2021-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 16:47

19. Rok 2021

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Uprzejmie informuję, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Utworzony: 2021-01-28 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 16:26

20. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie Województwo śląskie Powiat częstochowski Gmina Przyrów Ulica Częstochowska 7 Kod pocztowy 42-248 Miejscowość Przyrów Kontakt tel.: 34 355 40 62 e-mail: gok@przyrow.pl Dyrektor Dariusz Grabowski NIP 949-20-61-962 REGON Numer rachunku bankowego

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 11:55