Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Rejestr Zarządzeń - rok 2021

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów (rok 2021) Lp. Numer zarządzenia Data wydania Treść zarządzenia (w sprawie): 1. Or.0050.1.2021 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2021 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Or.0050.2.2021 05.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Przyrowie. 3. Or.0050.3.2021 15.01.2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia...

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 16:10

2. Rok 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 28 lipca 2021 roku

Utworzony: 2021-07-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 16:02

3. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.45.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Utworzony: 2021-07-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 15:55

4. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.41.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu ds raportowania schematów podatkowych (MDR)w Gminie Przyrów.

Utworzony: 2021-07-14 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 15:51

5. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.40.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia w Gminie Przyrów procedury MDR w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Utworzony: 2021-07-14 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 15:48

6. Rok 2021

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydani...

Dotyczy: postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na "Budowie budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie do 210 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i towarzyszącą", zlokalizowanego w miejscowości Zarębice, gmina Przyrów, województwo śląskie, działki o nr ewid.: 69, 70, 71 k.m. 7, Zarębice.

Utworzony: 2021-07-26 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 15:05

7. Rok 2021

XXIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 28 lipca (środa) 2021 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXIII – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie obrad XXIII sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. Podjęcie ...

Utworzony: 2021-07-26 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 13:31

8. Rok 2021

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydani...

Dotyczy: postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Sygontka”, zlokalizowanego w miejscowości Sygontka, gmina Przyrów, powiat częstochowski, województwo śląskie, działka o nr ewid.: 332, obręb 0011 Sygontka.

Utworzony: 2021-07-23 | Zmodyfikowany: 2021-07-23 11:24

9. Rok 2021

Zarządzenie nr Or.0050.44.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 lipca 2021 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Przyrów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Utworzony: 2021-07-23 | Zmodyfikowany: 2021-07-23 11:17

10. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pani Ewy Żmudy

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:48

11. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pani Marii Wiśniewskiej

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:47

12. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pani Barbary Wierciochowicz

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:45

13. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pani Elżbiety Ślęzak-Zawadzkiej

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:43

14. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pana Wiesława Stanuchiewicz

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:41

15. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pana Arkadiusza Różyckiego

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:40

16. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pana Andrzeja Różyckiego

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:38

17. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pana Władysława Nowak

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:37

18. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pana Jarosława Nabiałek

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:36

19. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pana Seweryna Młynarczyk

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:33

20. Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Oświadczenia majątkowe Pana Mirosława Hamerla

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:32