Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-05-16 16:03

2. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2022-05-09 14:29

3. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-09 | Zmodyfikowany: 2022-05-09 14:22

4. Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów

Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 15:23

5. Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 15:21

6. Rok 2022

Rejestr Zarządzeń - rok 2022

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów (rok 2022) Lp. Numer zarządzenia Data wydania Treść zarządzenia (w sprawie): 1. Or.0050.1.2022 03.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2022 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Or.0050.2.2022 04.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego. 3. Or.0050.3.2022 12.01.2022 r. ...

Utworzony: 2022-01-28 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 14:21

7. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 4 maja 2022 roku

w sprawie aktualizacji wykazu programów wykorzystywanych w księgowości urzędu gminy.

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 14:19

8. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.47.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 14:18

9. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.46.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 14:16

10. Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy

Ogólny opis Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 941) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, wprowadzono nowy wzór wniosku o przyznanie powyższego świadczenia. Dodatkowo przedłużono okres o ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres ...

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 13:45

11. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Seweryna Młynarczyk w sprawie: zmiany w organizacji rozkładu ja...

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-29 13:29

12. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.43.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-29 13:17

13. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.42.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-29 13:15

14. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2021 rok

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2022-04-29 12:41

15. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu gminnego konkursu "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022".

Utworzony: 2022-04-28 | Zmodyfikowany: 2022-04-28 16:06

16. Rejestr Uchwał

Kadencja 2018 - 2023

Rejestr Uchwał Rady Gminy (kadencja 2018 – 2023) Lp. Data podjęcia Numer uchwały Treść (w sprawie): 1. 17.11.2018 r. I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 2. 17.11.2018 r. I/2/2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 3. 17.11.2018 r. I/3/2018 powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 4. 17.11.2018 r. I/4/2018 powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 5. 17.11.2018 r. I/5/2018 powołania przewodniczących i składów ...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 10:24

17. Uchwały z 33 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII/210/2022 Rady Gminy Przyrów z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 10:24

18. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja radnego Seweryna Młynarczyk w sprawie: zaangażowania władz Gminy w pomo...

Utworzony: 2022-03-15 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 09:47

19. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.44.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 09:24

20. Rok 2022

Zarządzenie nr Or.0050.41.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 15 kwietnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 09:22