Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-11-30 16:53
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:51
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:51
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:50
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:49
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:48
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:48
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:44
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:23
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:19
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:19
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:09
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:04
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 16:01
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 12:04
Dział: Wójt Gminy » Rejestr Zarządzeń » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Zarządzeń - rok 2023
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:57
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.93.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:56
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.93.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:55
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.92.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:55
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.92.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:52
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.91.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:51
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.91.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:51
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.90.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:50
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.90.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:49
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.89.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:49
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.89.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:48
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.88.2023
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:47
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.87.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 13 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:47
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.87.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 13 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:46
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.86.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 13 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2023-11-30 11:45
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.86.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 13 listopada 2023 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól