Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-05-16 16:03
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 8 kwietnia 2022 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-09 14:31
Dział: Ochrona środowiska » Odpady komunalne » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-09 14:22
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-09 14:22
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-09 14:22
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-09 14:21
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-09 14:21
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 15:23
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 15:21
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 14:23
Dział: Wójt Gminy » Rejestr Zarządzeń » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Zarządzeń - rok 2022
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 14:20
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 4 maja 2022 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 14:19
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 4 maja 2022 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 14:18
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.47.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 kwietnia 2022 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 14:18
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.47.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 kwietnia 2022 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 14:17
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.46.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 kwietnia 2022 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 14:16
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.46.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 kwietnia 2022 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:46
Dział: Załatwianie spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:44
Dział: Załatwianie spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:23
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:22
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:22
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:21
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:16
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:13
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:12
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:12
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:11
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-05-05 13:10
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2021 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-04-29 13:29
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Seweryna Młynarczyk w sprawie: zmiany w organizacji rozkładu jazdy publicznego transportu realizowanego na terenie Gminy Przyrów przez Powiat Częstochowski
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2022-04-29 13:25
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Seweryna Młynarczyk w sprawie: zmiany w organizacji rozkładu jazdy publicznego transportu realizowanego na terenie Gminy Przyrów przez Powiat Częstochowski
Wykonanie: Tomasz Korgól