Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-06-09 15:46
Dział: Gmina » Raporty o stanie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2020
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:32
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:32
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:32
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:32
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:25
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:24
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:24
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:23
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-09 15:22
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 09:41
Dział: Zastępca Wójta » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 09:39
Dział: Zastępca Wójta » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 09:18
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminna Biblioteka Publiczna » Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 09:11
Dział: Urząd » Oświadczenia majątkowe pracowników » Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Kierownika Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 09:06
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zakład Komunalny » Oświadczenia majątkowe kierownika GZK
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 09:03
Dział: Urząd » Oświadczenia majątkowe pracowników » Pracownicy wydający decyzje administracyjne » Pani Krystyna Pabjasz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Pani Krystyny Pabjasz
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 09:00
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 08:54
Dział: Jednostki organizacyjne » Placówki oświatowe » Zespół Szkolno-Przedszkolny » Oświadczenia majątkowe dyrektora
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 08:51
Dział: Skarbnik Gminy » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 08:48
Dział: Sekretarz Gminy » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-08 08:35
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Kultury » Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:53
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.35.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:53
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.34.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:53
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.34.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:52
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.34.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:51
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.34.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:50
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.34.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:50
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.34.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:49
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.33.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-06-04 12:49
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.33.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 maja 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól