Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-09-22 11:29
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów - ul. Kościelna oraz Szkolna
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-22 09:15
Dział: Budżet i finanse » Budżet » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 4200/VII/130/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-22 09:14
Dział: Budżet i finanse » Budżet » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 4200/VII/130/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 10 września 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-22 09:13
Dział: Budżet i finanse » Budżet » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 4200/VII/130/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 10 września 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 14:53
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. św. Mikołaja - Budowa altan i małej architektury
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 13:57
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia do 30 tys. Euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup i dostawa węgla eko-groszku workowanego na sezon grzewczy 2020 - 2021r
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:18
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: usunięcia gałęzi oraz drzew i krzewów w pasie drogowym DW793, dróg powiatowych oraz dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:17
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: usunięcia gałęzi oraz drzew i krzewów w pasie drogowym DW793, dróg powiatowych oraz dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:15
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: utworzenia miejsca na poboczu DW793, do wsiadania/ wysiadania przy przystanku autobusowym w m. Zalesice
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:15
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: utworzenia miejsca na poboczu DW793, do wsiadania/wysiadania przy przystanku autobusowym w m. Zalesice
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:14
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: utworzenia miejsca na poboczu DW793, do wsiadania/wysiadania przy przystanku autobusowym w m. Zalesice
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:11
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego Świetlic Wiejskich oraz innych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:10
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego Świetlic Wiejskich oraz innych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:01
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.58.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 7 września 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-18 11:00
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.58.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 7 września 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-17 15:21
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów - ul. Kościelna oraz Szkolna
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-17 15:10
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów - ul. Kościelna oraz Szkolna
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-17 15:09
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów - ul. Kościelna oraz Szkolna
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-14 15:34
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XV sesja Rady Gminy w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-14 15:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: XV sesja Rady Gminy w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-14 14:08
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok”
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-14 14:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok”
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-14 14:04
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok”
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-10 16:51
Dział: Wójt Gminy » Rejestr Zarządzeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Zarządzeń - rok 2020
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-10 16:33
Dział: Wójt Gminy » Rejestr Zarządzeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Zarządzeń - rok 2020
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-10 16:29
Dział: Wójt Gminy » Rejestr Zarządzeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Zarządzeń - rok 2020
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-10 16:25
Dział: Wójt Gminy » Rejestr Zarządzeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Zarządzeń - rok 2020
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-10 16:10
Dział: Wójt Gminy » Rejestr Zarządzeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Zarządzeń - rok 2020
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-10 15:58
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy stanu nawierzchni drogi w miejscowości Sygontka ul. Leśna
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2020-09-10 15:51
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.56.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól