Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-12-01 14:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2022 roku"
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-12-01 14:13
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy nr R.o.6220.5.7.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-12-01 14:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy nr R.o.6220.5.7.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-12-01 14:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy nr R.o.6220.5.7.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-12-01 14:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy nr R.o.6220.5.7.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-12-01 13:35
Dział: Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Protokoły głosowań » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół głosowań z 25 sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-12-01 13:35
Dział: Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Protokoły głosowań » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół głosowań z 25 sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-12-01 13:32
Dział: Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Protokoły głosowań » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół głosowań z 25 sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-29 13:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie nr R.o.604.18.4.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-29 13:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie nr R.o.604.18.4.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-29 13:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie nr R.o.604.18.4.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-29 13:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie nr R.o.604.18.4.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-29 13:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie nr R.o.604.18.4.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-26 08:17
Dział: Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Protokoły z Sesji Rady Gminy » Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-19 10:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXVI sesja Rady Gminy w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-19 10:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXVI sesja Rady Gminy w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-19 10:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXVI sesja Rady Gminy w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-19 10:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: XXVI sesja Rady Gminy w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-17 14:49
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2022 roku"
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-17 10:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2022 roku"
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-16 14:27
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.66.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 października 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-16 14:26
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.66.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 października 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-16 14:21
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.97.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-16 14:20
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.97.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-16 12:15
Dział: Skargi i petycje » Petycje » Petycje rozpatrywane w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja nr 3/2021
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-15 16:05
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym - sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-15 15:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym - sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-12 18:14
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2022 roku"
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-12 18:06
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przyrowie
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-11-10 16:01
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr Or.0050.70.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 8 listopada 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól