Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-02-26 08:39
Dział: Skargi i petycje » Petycje » Petycje rozpatrywane w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja nr 1/2021
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-26 08:38
Dział: Skargi i petycje » Petycje » Petycje rozpatrywane w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja nr 1/2021
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-26 08:36
Dział: Skargi i petycje » Petycje » Petycje rozpatrywane w 2021 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja nr 1/2021
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-24 15:09
Dział: Skargi i petycje » Petycje » Petycje rozpatrywane w 2021 roku
Opis zmian: usunięcie artykułu: Petycja nr 1/2021
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-24 15:03
Dział: Skargi i petycje » Petycje » Petycje rozpatrywane w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja nr 1/2021
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-24 14:33
Dział: Skargi i petycje » Petycje » Petycje rozpatrywane w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja nr 1/2021
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-24 14:11
Dział: Skargi i petycje » Petycje » Petycje rozpatrywane w 2021 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja nr 1/2021
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:26
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:22
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:21
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:19
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:18
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:18
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:16
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:15
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 16:12
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 15:47
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 15:45
Dział: Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-23 15:30
Dział: Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Protokoły z Sesji Rady Gminy » Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 10:04
Dział: Rada Gminy » Rejestr Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2018 - 2023
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:54
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/129/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:53
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX/129/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:52
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/128/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:44
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX/128/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:43
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/127/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:42
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX/127/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:41
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:41
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/125/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:39
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól
Data: 2021-02-22 09:39
Dział: Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023 » Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 r.
Wykonanie: Tomasz Korgól