artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2021

artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2020

artykuł nr 3

Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2019

artykuł nr 4

Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2018

artykuł nr 5

Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2014