główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów.

Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”.

Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów”.

Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów”.

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 781 KB
Informacja o treści złożonych ofert 393 KB
Informacja 183 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.04.2020 r. 591 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja z dnia 16.04.2020 r. 172 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aktualizacja z dnia 16.04.2020 r. MB
Tabela - podział na instalacje 286 KB
Sprostowanie treści SIWZ z dnia 16 kwietnia 2020 r. 194 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16 kwietnia 2020 r. 197 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja z dnia 15.04.2020 r. 171 KB
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 15 kwietnia 2020 r. 193 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15 kwietnia 2020 r. 288 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja z dnia 10.04.2020 r. 989 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aktualizacja z dnia 10.04.2020 r. MB
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 10 kwietnia 2020 r. 204 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10 kwietnia 2020 r. 298 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ z 10 kwietnia 2020 r. 760 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10 kwietnia 2020 r. 210 KB
Projekt wykonawczy wymiany źródła ciepła na kocioł grzewczy C.O. + C.W.U. wykorzystujący biomasę - 15 kW 880 KB
Projekt wykonawczy wymiany źródła ciepła na kocioł grzewczy C.O. + C.W.U. wykorzystujący biomasę - 25 kW 871 KB
Projekt wykonawczy wymiany źródła ciepła na kocioł grzewczy C.O. + C.W.U. wykorzystujący biomasę - 15 kW 872 KB
Projekt wykonawczy pompy ciepła do C.W.U. 795 KB
Schemat instalacji kotła na biomasę w systemie zamkniętym 130 KB
Schemat instalacji pompy C.W.U. 93 KB
Schemat instalacji kotła na biomasę w systemie otwartym 130 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 9 kwietnia 2020 r. 370 KB
Projekty PV na przepompowniach 11 MB
Ujęcia wody Stanisławów MB
Ujęcia wody Julianka MB
Projekt PV Szkoła MB
Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja z dnia 06.04.2020 r. 165 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aktualizacja z dnia 06.04.2020 r. MB
Załącznik nr 2 do specyfikacji - aktualizacja z dnia 06.04.2020 r. MB
Załącznik nr 1 do specyfikacji - wzór umowy 601 KB
Załącznik nr 1 do specyfikacji - wzór umowy MB
Ogłoszenie o zamówieniu 161 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
Załączniki do SIWZ MB
Przedmiary MB
Dokumentacja techniczna - część 1 16 MB
Dokumentacja techniczna - część 2 15 MB
Dokumentacja techniczna - część 3 14 MB
Dokumentacja techniczna - część 4 MB
Dokumentacja techniczna - część 5 MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja.