główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów.

Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”.

Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów”.

Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów”.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”