główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 142641
   Godziny urzędowania 4091
   Organizacja urzędu 6000
   Struktura Urzędu 5622
     Sekretarz 1235
     Skarbnik 1075
     Urząd Stanu Cywilnego 2523
     Referaty Urzędu 2174
    ›    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 348
     Samodzielne stanowiska 1902
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 921
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1081
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 722
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 727
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 830
    ›    Informatyk urzędu 844
   Tablica ogłoszeń 817
     Rok 2019 22614
     Rok 2018 21926
     Rok 2017 17177
     Rok 2016 21606
     Rok 2015 25367
     Rok 2014 6051
     Rok 2013 5873
     Rok 2012 10029
     Rok 2011 6225
     Lata 2006 - 2010 94704
   Wybory 6213
     Wybory 2006 3287
     Wybory 2010 4209
     Wybory 2011 2533
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 983
     Wybory 2014 1186
    ›    Wybory samorządowe 6797
     Wybory 2015 1192
    ›    Wybory Prezydenta RP 1479
    ›    Wybory Parlamentarne 1190
     Wybory 2018 7622
     Wybory 2019 317
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 537
   Referenda 705
     Referendum 2015 940
   Powoływanie komisji i zespołów 712
     Rok 2016 381
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje 1601
   Zarządzenia 123
    ›    Rok 2002 1738
    ›    Rok 2003 16611
    ›    Rok 2004 13730
    ›    Rok 2005 18453
     Kadencja 2002-2006 100
    ›    Rok 2006 16626
    ›    Rok 2007 10055
    ›    Rok 2008 11676
    ›    Rok 2009 13629
     Kadencja 2006-2010 113
    ›    Rok 2010 12857
    ›    Rok 2011 10301
    ›    Rok 2012 8733
    ›    Rok 2013 7073
     Kadencja 2010-2014 120
    ›    Rok 2014 5496
    ›    Rok 2015 7840
    ›    Rok 2016 6467
    ›    Rok 2017 5466
     Kadencja 2014-2018 21
     Rok 2018 4910
     Rok 2019 678
   Rejestr Zarządzeń 952
     Rok 2012 393
     Rok 2013 412
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy 137
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 245
   Komisje Rady Gminy 110
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 39
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 38
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 40
     Komisja Rewizyjna 56
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 49
   Kompetencje Rady Gminy 1069
   Regulamin Rady Gminy 948
   Uchwały Rady Gminy 254
     Kadencja 2002-2006 995
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 2031
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3810
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 886
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1983
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 816
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2462
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1827
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2728
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2413
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 4969
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2499
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 3286
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 1000
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 749
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1940
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2246
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1286
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 2101
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1202
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1894
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3464
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1166
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2970
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3368
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2413
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2328
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 3073
     Kadencja 2006-2010 802
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1940
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 989
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1648
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1675
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 2007
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 1087
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1863
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1320
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1654
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1862
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 2193
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1902
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1231
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1399
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 2125
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 2165
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1487
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2368
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1266
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 1116
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1246
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 925
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 2328
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1432
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1125
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1598
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1448
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1358
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 2057
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 1075
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1235
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1433
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1516
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 644
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1639
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2687
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1980
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 584
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2515
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1577
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 835
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 1090
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1594
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1463
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 582
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 1133
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 839
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1281
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1407
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1813
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 1104
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 436
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 965
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 561
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 1051
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1227
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1831
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1632
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 1077
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 861
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 962
     Kadencja 2010-2014 218
     Kadencja 2014-2018 1183
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 969
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 874
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 486
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 2372
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1335
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 453
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1741
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 750
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 2023
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 668
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1783
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 1197
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1457
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 1124
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 2707
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 564
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 425
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 1007
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 1021
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 582
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 1140
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 1095
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 1164
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 220
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 823
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 741
     Kadencja 2018-2023 878
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 680
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 575
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. 299
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 119
   Rejestr Uchwał 7373
   Sesje Rady Gminy 123
     Transmisje z obrad 85
     Protokoły z Sesji Rady Gminy 3239
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 5113
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 931
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 999
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1421
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 168
    ›    Kadencja 2018 - 2023 169
     Protokoły głosowań 98
   Interpelacje i zapytania radnych 234
     Kadencja 2018 - 2023 607
Gmina
   Statut Gminy 6213
   Strategia rozwoju 3504
   Jednostki organizacyjne 29
     Gminny Zakład Komunalny 15
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10
   Sołectwa 2771
Prawo Lokalne
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1666
   Podatki i opłaty lokalne 4184
    ›    Podatek od nieruchomości 679
    ›    Podatek od środków transportowych 552
    ›    Podatek rolny 593
    ›    Podatek leśny 508
    ›    Podatek od posiadania psów 575
    ›    Opłata administracyjna 509
    ›    Opłata targowa 523
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 630
    ›    Opłata za wodę i ścieki 615
    ›    Podatek od nieruchomości 409
    ›    Podatek od środków transportowych 428
    ›    Podatek rolny 420
    ›    Podatek leśny 400
    ›    Podatek od posiadania psów 391
    ›    Opłata administracyjna 389
    ›    Opłata targowa 358
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 389
    ›    Opłata za wodę i ścieki 434
    ›    Podatek od nieruchomości 388
    ›    Podatek od środków transportowych 364
    ›    Podatek rolny 370
    ›    Podatek leśny 323
    ›    Opłata administracyjna 357
    ›    Podatek od nieruchomości 543
    ›    Podatek od środków transportowych 357
    ›    Podatek rolny 562
    ›    Podatek leśny 515
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 631
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 695
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 407
    ›    Podatek od nieruchomości 458
    ›    Podatek od środków transportowych 358
    ›    Podatek rolny 401
    ›    Podatek leśny 379
    ›    Podatek od nieruchomości 485
    ›    Podatek rolny 419
    ›    Podatek leśny 327
     Rok 2012 499
    ›    Podatek rolny 427
    ›    Podatek leśny 309
    ›    Podatek od nieruchomości 447
    ›    Podatek od środków transportowych 299
     Rok 2013 548
    ›    Podatek rolny 465
    ›    Podatek leśny 300
    ›    Podatek od nieruchomości 438
    ›    Podatek od środków transportowych 340
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 356
     Rok 2014 620
    ›    Podatek rolny 346
    ›    Podatek leśny 247
    ›    Podatek od nieruchomości 408
    ›    Podatek od środków transportowych 236
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 293
     Rok 2015 394
    ›    Podatek rolny 339
    ›    Podatek leśny 261
    ›    Podatek od nieruchomości 365
    ›    Podatek od środków transportowych 259
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 268
     Rok 2016 706
    ›    Podatek rolny 398
    ›    Podatek leśny 259
    ›    Podatek od nieruchomości 607
    ›    Podatek od środków transportowych 295
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 277
     Rok 2017 323
    ›    Podatek rolny 342
    ›    Podatek leśny 237
    ›    Podatek od nieruchomości 539
    ›    Podatek od środków transportowych 341
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 302
     Rok 2018 439
     Rok 2019 187
    ›    Rok 2003 270
    ›    Rok 2002 266
    ›    Rok 2003 1096
    ›    Rok 2002 253
Budżet i Finanse
   Budżet 47
     Rok 2019 266
     Rok 2018 1290
     Rok 2017 1849
     Rok 2016 2062
     Rok 2015 1907
    ›    Rok 2006 1660
    ›    Rok 2005 7705
    ›    Rok 2004 642
    ›    Rok 2003 721
    ›    Rok 2007 877
    ›    Rok 2008 843
    ›    Rok 2009 909
    ›    Rok 2010 1224
    ›    Rok 2011 1345
    ›    Rok 2012 1753
    ›    Rok 2013 1628
    ›    Rok 2014 1986
     Lata 2003 - 2014 182
   Sprawozdania Finansowe 161
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów 83
    ›    Rok 2018 81
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie 59
    ›    Rok 2018 78
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 56556
     Rok 2019 7229
     Rok 2018 22545
     Rok 2017 25970
     Rok 2016 17397
     Rok 2015 53778
    ›    Rok 2003 6400
    ›    Rok 2004 9881
    ›    Rok 2005 18211
    ›    Rok 2006 13970
    ›    Rok 2007 23057
    ›    Rok 2008 15498
    ›    Rok 2009 65870
    ›    Rok 2010 13807
    ›    Rok 2011 23420
    ›    Rok 2012 9542
    ›    Rok 2013 9413
    ›    Rok 2014 40134
     Lata 2003 - 2014 353
   Zamówienia do 30 tys. Euro 2847
     Rok 2019 2052
     Rok 2018 17325
     Rok 2017 28160
   Plan zamówień publicznych 618
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3321
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 322
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4068
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 3286
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2625
     Planowanie Przestrzenne 1793
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1375
   Plany zagospodarowania przestrzennego 2343
     Sołectwo Bolesławów 213
     Sołectwo Przyrów 700
     Sołectwo Stanisławów 180
     Sołectwo Staropole 272
     Sołectwo Wiercica 323
     Sołectwo Wola Mokrzeska 420
     Sołectwo Zalesice 461
     Sołectwo Zarębice 240
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 752
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 604
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 609
   Petycje 601
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku 29
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 93
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 302
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 922
   Rok 2017 713
   Lata 2013 - 2016 1319
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 167
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 742
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 233
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 188
Inne
   Jednostki organizacyjne 4614
     Gminny Ośrodek Kultury 1255
    ›    Kontakt 1046
    ›    Kierownictwo 656
    ›    Statut 600
    ›    Regulamin 438
    ›    Dokumentacje kontroli 396
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1496
    ›    Kontakt 1344
    ›    Kierownictwo 1104
    ›    Statut 689
    ›    Regulamin 646
    ›    Dokumentacje kontroli 622
     Gminny Zakład Komunalny 1263
    ›    Dane kontaktowe 1056
    ›    Statut 642
    ›    Opłaty 262
     Gminna Biblioteka Publiczna 312
    ›    Dane kontaktowe 412
    ›    Statut 317
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2355
   Oferty inwestycyjne 3655
     Infrastruktura 1251
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 646
    ›    Stan elektryfikacji 566
    ›    Stan telefonizacji 491
    ›    Stan gospodarki komunalnej 677
    ›    Drogi 884
     Oferty 2109
     Rejestr skarg i wniosków 681
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 771
   Kontrole 935
     Rok 2014 426
     Rok 2018 62
   Oświadczenia majątkowe 8654
     Wójt Gminy 3676
     Przewodniczący Rady Gminy 2540
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 809
    ›    Boborowski Krzysztof 885
    ›    Ciepiela Władysław 632
    ›    Deska Józef Wojciech 537
    ›    Hamerla Mirosław Jan 613
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 760
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 658
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 770
    ›    Nowak Władysław 554
    ›    Pokorny Lech 788
    ›    Radło Euzebiusz 588
    ›    Skalski Robert Henryk 711
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 729
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 562
    ›    Wiśniewski Jacek 577
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 1076
    ›    Boborowski Krzysztof 543
    ›    Bożek Alicja 635
    ›    Deska Józef 517
    ›    Hamerla Mirosław 548
    ›    Kolan Ryszard 595
    ›    Kołek Halina 582
    ›    Miedzińska Bożena 577
    ›    Nowak Władysław 584
    ›    Pelikan Zofia 595
    ›    Radło Euzebiusz 492
    ›    Skalski Robert 522
    ›    Wierciochowicz Barbara 519
    ›    Wiśniewska Maria 553
    ›    Wiśniewski Jacek 651
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1137
    ›    Bożek Alicja 510
    ›    Deska Józef 542
    ›    Hamerla Mirosław 519
    ›    Kolan Ryszard 506
    ›    Magiera Beata 501
    ›    Nowak Władysław 449
    ›    Różycka Małgorzata 460
    ›    Pelikan Zofia 470
    ›    Skalski Robert 504
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 618
    ›    Ślęzak Elżbieta 480
    ›    Wierciochowicz Barbara 505
    ›    Wiśniewska Maria 482
    ›    Wiśniewski Jacek 537
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1399
    ›    Bożek Alicja 422
    ›    Adamus Grzegorz 565
    ›    Dors Renata 450
    ›    Hamerla Mirosław 535
    ›    Kolan Ryszard 464
    ›    Miedzińska Bożena 521
    ›    Różycka Małgorzata 377
    ›    Nowak Władysław 499
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 694
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 563
    ›    Wierciochowicz Barbara 456
    ›    Wiśniewska Maria 448
    ›    Wiśniewski Jacek 582
    ›    Żmuda Ewa 489
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 538
    ›    Sekretarz Gminy 1743
    ›    Skarbnik Gminy 1590
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2429
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 848
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 568
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 505
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1202
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1169
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1346
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 1115
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1982
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1286
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 979
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 834
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 907
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 950
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1569
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1507
   Liczba ludności 727
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 287
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 225
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 265
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 53
   Odpady komunalne 852
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 97
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 45
   Redakcja Biuletynu 3277
Łączna liczba odwiedzin:1535981