Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1298069
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ129426
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 129426
   Godziny urzędowania 3820
   Organizacja urzędu 5500
   Struktura Urzędu 5170
   Tablica ogłoszeń 15884
     Rok 2018 10008
     Rok 2017 14202
     Rok 2016 17315
     Rok 2015 18739
     Rok 2014 4439
     Rok 2013 4224
     Rok 2012 6785
     Rok 2011 4526
     Lata 2006 - 2010 88671
   Wybory 2676
     Wybory 2006 3008
     Wybory 2010 3519
     Wybory 2011 2042
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 672
     Wybory 2014 1000
    ›    Wybory samorządowe 5048
     Wybory 2015 1062
    ›    Wybory Prezydenta RP 1051
    ›    Wybory Parlamentarne 811
     Wybory 2018 131
   Referenda 577
     Referendum 2015 613
   Powoływanie komisji i zespołów 431
     Rok 2016 245
Organy
   Wójt Gminy 4718
     Kompetencje 1427
     Zarządzenia 1246
   Sekretarz 2775
     Zadania i kompetencje 1078
   Skarbnik 2478
      Zadania i kompetencje 930
   Rada Gminy 3790
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2002 - 2006 1142
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2006 - 2010 1006
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2010 - 2014 701
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018 454
     Regulamin Rady Gminy 804
     Kompetencje Rady Gminy 907
   Komisje Rady 2330
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 738
    ›    Skład osobowy 667
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 688
    ›    Skład osobowy 651
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 621
    ›    Skład osobowy 630
     Komisja Rewizyjna 682
    ›    Skład osobowy 659
    ›    Regulamin Komisji Rewizyjnej 488
   Komórki organizacyjne 4510
     Referaty Urzędu 1976
    ›    Referat Finansowy 1336
    ›    Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2113
     Samodzielne stanowiska 1753
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 814
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1003
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 635
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 592
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 704
    ›    Pion ochrony 472
    ›    Informatyk urzędu 757
    ›    Kierowca autobusu szkolnego 629
   Urząd Stanu Cywilnego 2302
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 300
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 294
   Sołectwa 2278
Prawo Lokalne
   Statut 5761
   Regulamin organizacyjny 4110
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1455
   Budżet 4418
     Rok 2018 309
     Rok 2017 1063
     Rok 2016 1094
     Rok 2015 1275
    ›    Rok 2006 1516
    ›    Rok 2005 6552
    ›    Rok 2004 569
    ›    Rok 2003 644
    ›    Rok 2007 785
    ›    Rok 2008 732
    ›    Rok 2009 783
    ›    Rok 2010 1048
    ›    Rok 2011 1030
    ›    Rok 2012 1239
    ›    Rok 2013 1218
    ›    Rok 2014 1362
     Lata 2003 - 2014 129
   Uchwały Rady Gminy 8157
     Kadencja 2002-2006 893
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1698
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3105
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 712
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1550
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 647
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 1968
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1509
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2176
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 1872
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 4058
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 1942
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 2620
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 827
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 614
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1595
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 1822
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1028
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 1727
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 988
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1505
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 2887
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 947
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2338
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 2709
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 1793
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 1745
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2487
     Kadencja 2006-2010 697
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1480
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 835
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1284
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1316
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1636
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 900
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1497
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1034
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1278
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1351
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 1682
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1470
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 994
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1014
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 1663
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 1575
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1247
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 1646
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 924
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 854
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 979
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 667
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 1595
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1083
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 879
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1185
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1066
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1037
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1490
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 793
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 870
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1053
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1140
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 478
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1169
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 1892
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1394
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 396
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 1688
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1121
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 621
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 747
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1092
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1019
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 417
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 813
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 525
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 879
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 817
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 981
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 694
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 301
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 663
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 406
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 662
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 731
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1009
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1025
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 633
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 565
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 593
     Kadencja 2010-2014 100
     Rok 2014 957
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 540
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 525
     Rok 2015 750
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 328
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 1206
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 754
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 296
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 884
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 470
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 1106
     Rok 2016 719
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 390
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 894
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 667
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 739
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 673
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 1299
     Rok 2017 571
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 329
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 260
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 492
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 473
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 204
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 334
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 393
     Rok 2018 348
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 369
   Rejestr Uchwał 5911
   Zarządzenia Wójta 4508
    ›    Rok 2002 1504
    ›    Rok 2003 14674
    ›    Rok 2004 12119
    ›    Rok 2005 16478
     Kadencja 2002-2006 40
    ›    Rok 2006 14525
    ›    Rok 2007 8435
    ›    Rok 2008 9595
    ›    Rok 2009 11221
     Kadencja 2006-2010 44
    ›    Rok 2010 10445
    ›    Rok 2011 8200
    ›    Rok 2012 6630
    ›    Rok 2013 4081
     Kadencja 2010-2014 49
     Rok 2014 3625
     Rok 2015 2943
     Rok 2016 4160
     Rok 2017 2840
     Rok 2018 946
   Rejestr Zarządzeń 800
     Rok 2012 315
     Rok 2013 315
   Podatki i opłaty lokalne 3851
    ›    Podatek od nieruchomości 593
    ›    Podatek od środków transportowych 458
    ›    Podatek rolny 481
    ›    Podatek leśny 438
    ›    Podatek od posiadania psów 487
    ›    Opłata administracyjna 440
    ›    Opłata targowa 437
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 553
    ›    Opłata za wodę i ścieki 537
    ›    Podatek od nieruchomości 336
    ›    Podatek od środków transportowych 316
    ›    Podatek rolny 331
    ›    Podatek leśny 325
    ›    Podatek od posiadania psów 301
    ›    Opłata administracyjna 323
    ›    Opłata targowa 283
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 311
    ›    Opłata za wodę i ścieki 305
    ›    Podatek od nieruchomości 285
    ›    Podatek od środków transportowych 286
    ›    Podatek rolny 303
    ›    Podatek leśny 244
    ›    Opłata administracyjna 280
    ›    Podatek od nieruchomości 442
    ›    Podatek od środków transportowych 279
    ›    Podatek rolny 469
    ›    Podatek leśny 411
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 495
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 516
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 327
    ›    Podatek od nieruchomości 384
    ›    Podatek od środków transportowych 280
    ›    Podatek rolny 302
    ›    Podatek leśny 270
    ›    Podatek od nieruchomości 407
    ›    Podatek rolny 349
    ›    Podatek leśny 256
     Rok 2012 464
    ›    Podatek rolny 352
    ›    Podatek leśny 235
    ›    Podatek od nieruchomości 366
    ›    Podatek od środków transportowych 223
     Rok 2013 500
    ›    Podatek rolny 360
    ›    Podatek leśny 195
    ›    Podatek od nieruchomości 350
    ›    Podatek od środków transportowych 225
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 229
     Rok 2014 562
    ›    Podatek rolny 267
    ›    Podatek leśny 177
    ›    Podatek od nieruchomości 335
    ›    Podatek od środków transportowych 165
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 227
     Rok 2015 345
    ›    Podatek rolny 269
    ›    Podatek leśny 182
    ›    Podatek od nieruchomości 277
    ›    Podatek od środków transportowych 182
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 161
     Rok 2016 557
    ›    Podatek rolny 292
    ›    Podatek leśny 174
    ›    Podatek od nieruchomości 417
    ›    Podatek od środków transportowych 215
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 213
     Rok 2017 281
    ›    Podatek rolny 256
    ›    Podatek leśny 158
    ›    Podatek od nieruchomości 358
    ›    Podatek od środków transportowych 261
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 219
     Rok 2018 233
    ›    Rok 2003 218
    ›    Rok 2002 211
    ›    Rok 2003 991
    ›    Rok 2002 191
   Strategia rozwoju 3285
   Protokoły 2971
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4484
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 799
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 876
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1144
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 53663
     Rok 2018 11653
     Rok 2017 24638
     Rok 2016 16460
     Rok 2015 47182
    ›    Rok 2003 6173
    ›    Rok 2004 9291
    ›    Rok 2005 16593
    ›    Rok 2006 12804
    ›    Rok 2007 22826
    ›    Rok 2008 14955
    ›    Rok 2009 62560
    ›    Rok 2010 13274
    ›    Rok 2011 22461
    ›    Rok 2012 8578
    ›    Rok 2013 8621
    ›    Rok 2014 34029
     Lata 2003 - 2014 189
   Zamówienia do 30 tys. Euro 1861
     Rok 2018 2470
     Rok 2017 24811
   Plan zamówień publicznych 183
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3149
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 205
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3152
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 2517
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2152
     Planowanie Przestrzenne 1557
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 993
   Plany zagospodarowania przestrzennego 1561
     Sołectwo Bolesławów 100
     Sołectwo Przyrów 293
     Sołectwo Stanisławów 72
     Sołectwo Staropole 106
     Sołectwo Wiercica 144
     Sołectwo Wola Mokrzeska 194
     Sołectwo Zalesice 206
     Sołectwo Zarębice 76
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 553
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 450
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 388
   Petycje 338
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 168
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 393
   Rok 2017 480
   Lata 2013 - 2016 412
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 101
Inne
   Jednostki organizacyjne 4388
     Gminny Ośrodek Kultury 1140
    ›    Kontakt 919
    ›    Kierownictwo 560
    ›    Statut 471
    ›    Regulamin 349
    ›    Dokumentacje kontroli 329
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1406
    ›    Kontakt 1248
    ›    Kierownictwo 1020
    ›    Statut 598
    ›    Regulamin 522
    ›    Dokumentacje kontroli 539
     Gminny Zakład Komunalny 1125
    ›    Dane kontaktowe 908
    ›    Statut 513
    ›    Opłaty 164
     Gminna Biblioteka Publiczna 232
    ›    Dane kontaktowe 283
    ›    Statut 171
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2216
   Oferty inwestycyjne 3497
     Infrastruktura 1186
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 581
    ›    Stan elektryfikacji 500
    ›    Stan telefonizacji 415
    ›    Stan gospodarki komunalnej 611
    ›    Drogi 809
     Oferty 2032
     Rejestr skarg i wniosków 642
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 727
   Kontrole 783
     Rok 2014 364
   Oświadczenia majątkowe 7116
     Wójt Gminy 3098
     Przewodniczący Rady Gminy 1958
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 730
    ›    Boborowski Krzysztof 778
    ›    Ciepiela Władysław 511
    ›    Deska Józef Wojciech 422
    ›    Hamerla Mirosław Jan 503
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 630
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 542
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 565
    ›    Nowak Władysław 455
    ›    Pokorny Lech 624
    ›    Radło Euzebiusz 441
    ›    Skalski Robert Henryk 606
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 548
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 467
    ›    Wiśniewski Jacek 473
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 982
    ›    Boborowski Krzysztof 440
    ›    Bożek Alicja 540
    ›    Deska Józef 407
    ›    Hamerla Mirosław 443
    ›    Kolan Ryszard 506
    ›    Kołek Halina 486
    ›    Miedzińska Bożena 479
    ›    Nowak Władysław 404
    ›    Pelikan Zofia 456
    ›    Radło Euzebiusz 408
    ›    Skalski Robert 418
    ›    Wierciochowicz Barbara 411
    ›    Wiśniewska Maria 429
    ›    Wiśniewski Jacek 495
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1067
    ›    Bożek Alicja 414
    ›    Deska Józef 375
    ›    Hamerla Mirosław 388
    ›    Kolan Ryszard 414
    ›    Magiera Beata 377
    ›    Nowak Władysław 345
    ›    Różycka Małgorzata 369
    ›    Pelikan Zofia 376
    ›    Skalski Robert 384
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 501
    ›    Ślęzak Elżbieta 379
    ›    Wierciochowicz Barbara 370
    ›    Wiśniewska Maria 387
    ›    Wiśniewski Jacek 442
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 953
    ›    Bożek Alicja 241
    ›    Adamus Grzegorz 365
    ›    Dors Renata 295
    ›    Hamerla Mirosław 332
    ›    Kolan Ryszard 313
    ›    Miedzińska Bożena 286
    ›    Różycka Małgorzata 239
    ›    Nowak Władysław 227
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 410
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 344
    ›    Wierciochowicz Barbara 280
    ›    Wiśniewska Maria 253
    ›    Wiśniewski Jacek 376
    ›    Żmuda Ewa 329
    ›    Sekretarz Gminy 1379
    ›    Skarbnik Gminy 1347
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2056
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 647
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 356
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 332
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1034
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 989
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1121
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 940
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1731
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1159
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 840
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 676
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 789
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 830
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1340
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1230
   Liczba ludności 585
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 212
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 146
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 106
   Odpady komunalne 536
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 32
   Redakcja Biuletynu 2926