główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 145700
   Godziny urzędowania 4167
   Organizacja urzędu 6117
   Struktura Urzędu 5781
     Sekretarz 1281
     Skarbnik 1110
     Urząd Stanu Cywilnego 2577
     Referaty Urzędu 2249
    ›    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 369
     Samodzielne stanowiska 1953
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 968
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1116
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 756
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 757
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 871
    ›    Informatyk urzędu 900
   Tablica ogłoszeń 1518
     Rok 2019 27271
     Rok 2018 22260
     Rok 2017 17277
     Rok 2016 21702
     Rok 2015 26814
     Rok 2014 6120
     Rok 2013 5925
     Rok 2012 10087
     Rok 2011 6259
     Lata 2006 - 2010 95845
   Wybory 6572
     Wybory 2006 3309
     Wybory 2010 4255
     Wybory 2011 2549
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 1026
     Wybory 2014 1215
    ›    Wybory samorządowe 6939
     Wybory 2015 1223
    ›    Wybory Prezydenta RP 1524
    ›    Wybory Parlamentarne 1240
     Wybory 2018 7794
     Wybory 2019 501
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 765
    ›    Wybory Parlamentarne 91
   Referenda 740
     Referendum 2015 966
   Powoływanie komisji i zespołów 765
     Rok 2016 401
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje 1641
   Zarządzenia 203
    ›    Rok 2002 1769
    ›    Rok 2003 16753
    ›    Rok 2004 13848
    ›    Rok 2005 18604
     Kadencja 2002-2006 120
    ›    Rok 2006 16812
    ›    Rok 2007 10222
    ›    Rok 2008 11914
    ›    Rok 2009 13843
     Kadencja 2006-2010 134
    ›    Rok 2010 13007
    ›    Rok 2011 10442
    ›    Rok 2012 8938
    ›    Rok 2013 7293
     Kadencja 2010-2014 139
    ›    Rok 2014 5709
    ›    Rok 2015 8028
    ›    Rok 2016 6696
    ›    Rok 2017 5695
     Kadencja 2014-2018 30
     Rok 2018 5083
     Rok 2019 902
   Rejestr Zarządzeń 1008
     Rok 2012 407
     Rok 2013 442
   Oświadczenia majatkowe 3917
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy 175
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 313
   Komisje Rady Gminy 160
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 55
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 48
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 80
     Komisja Rewizyjna 66
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 57
   Kompetencje Rady Gminy 1124
   Regulamin Rady Gminy 990
   Uchwały Rady Gminy 456
     Kadencja 2002-2006 1030
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 2062
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3863
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 917
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 2008
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 843
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2503
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1852
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2771
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2455
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 5029
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2543
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 3324
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 1025
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 777
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1969
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2295
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1313
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 2145
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1230
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1918
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3505
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1194
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 3022
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3410
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2456
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2373
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 3153
     Kadencja 2006-2010 823
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1982
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 1017
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1693
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1721
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 2063
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 1115
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1908
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1349
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1702
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1900
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 2233
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1942
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1256
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1426
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 2168
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 2205
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1513
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2416
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1292
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 1142
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1271
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 951
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 2385
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1474
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1150
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1649
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1492
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1387
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 2101
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 1102
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1263
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1479
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1555
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 674
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1686
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2735
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 2028
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 614
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2571
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1622
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 864
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 1117
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1640
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1516
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 611
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 1173
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 865
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1327
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1450
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1875
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 1144
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 465
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 991
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 590
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 1095
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1269
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1889
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1691
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 1142
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 898
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 1007
     Kadencja 2010-2014 245
     Kadencja 2014-2018 1257
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 1033
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 933
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 541
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 2454
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1409
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 504
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1825
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 808
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 2109
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 717
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1846
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 1259
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1517
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 1191
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 2794
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 622
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 476
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 1076
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 1081
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 632
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 1204
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 1166
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 1238
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 251
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 892
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 809
     Kadencja 2018-2023 1002
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 764
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 674
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. 362
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 167
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r. 170
   Rejestr Uchwał 7482
   Sesje Rady Gminy 215
     Transmisje z obrad 136
     Protokoły z Sesji Rady Gminy 3308
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 5164
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 951
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 1026
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1440
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 228
    ›    Kadencja 2018 - 2023 210
     Protokoły głosowań 130
   Interpelacje i zapytania radnych 331
     Kadencja 2018 - 2023 900
   Oświadczenia majątkowe 140
     Przewodniczący Rady Gminy 2646
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 1042
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1444
    ›    Bożek Alicja 454
    ›    Adamus Grzegorz 599
    ›    Dors Renata 484
    ›    Hamerla Mirosław 572
    ›    Kolan Ryszard 508
    ›    Miedzińska Bożena 572
    ›    Różycka Małgorzata 413
    ›    Nowak Władysław 527
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 746
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 612
    ›    Wierciochowicz Barbara 495
    ›    Wiśniewska Maria 492
    ›    Wiśniewski Jacek 617
    ›    Żmuda Ewa 518
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1168
    ›    Bożek Alicja 542
    ›    Deska Józef 573
    ›    Hamerla Mirosław 551
    ›    Kolan Ryszard 538
    ›    Magiera Beata 532
    ›    Nowak Władysław 476
    ›    Różycka Małgorzata 491
    ›    Pelikan Zofia 497
    ›    Skalski Robert 536
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 652
    ›    Ślęzak Elżbieta 510
    ›    Wierciochowicz Barbara 546
    ›    Wiśniewska Maria 508
    ›    Wiśniewski Jacek 571
   Wybory ławników sądowych 54
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 22
Gmina
   Statut Gminy 6361
   Strategia rozwoju 3557
   Jednostki organizacyjne 109
     Gminny Zakład Komunalny 30
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41
   Raporty o stanie Gminy 120
   Sołectwa 2916
Prawo Lokalne
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1702
   Podatki i opłaty lokalne 4253
    ›    Podatek od nieruchomości 706
    ›    Podatek od środków transportowych 596
    ›    Podatek rolny 619
    ›    Podatek leśny 537
    ›    Podatek od posiadania psów 600
    ›    Opłata administracyjna 535
    ›    Opłata targowa 548
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 656
    ›    Opłata za wodę i ścieki 656
    ›    Podatek od nieruchomości 437
    ›    Podatek od środków transportowych 453
    ›    Podatek rolny 446
    ›    Podatek leśny 426
    ›    Podatek od posiadania psów 418
    ›    Opłata administracyjna 414
    ›    Opłata targowa 383
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 416
    ›    Opłata za wodę i ścieki 458
    ›    Podatek od nieruchomości 411
    ›    Podatek od środków transportowych 391
    ›    Podatek rolny 392
    ›    Podatek leśny 346
    ›    Opłata administracyjna 382
    ›    Podatek od nieruchomości 570
    ›    Podatek od środków transportowych 382
    ›    Podatek rolny 593
    ›    Podatek leśny 537
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 657
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 719
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 434
    ›    Podatek od nieruchomości 485
    ›    Podatek od środków transportowych 385
    ›    Podatek rolny 427
    ›    Podatek leśny 406
    ›    Podatek od nieruchomości 512
    ›    Podatek rolny 444
    ›    Podatek leśny 351
     Rok 2012 519
    ›    Podatek rolny 452
    ›    Podatek leśny 334
    ›    Podatek od nieruchomości 475
    ›    Podatek od środków transportowych 325
     Rok 2013 564
    ›    Podatek rolny 493
    ›    Podatek leśny 324
    ›    Podatek od nieruchomości 464
    ›    Podatek od środków transportowych 364
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 381
     Rok 2014 639
    ›    Podatek rolny 373
    ›    Podatek leśny 274
    ›    Podatek od nieruchomości 437
    ›    Podatek od środków transportowych 263
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 320
     Rok 2015 415
    ›    Podatek rolny 363
    ›    Podatek leśny 284
    ›    Podatek od nieruchomości 390
    ›    Podatek od środków transportowych 288
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 295
     Rok 2016 747
    ›    Podatek rolny 431
    ›    Podatek leśny 289
    ›    Podatek od nieruchomości 645
    ›    Podatek od środków transportowych 325
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 306
     Rok 2017 343
    ›    Podatek rolny 370
    ›    Podatek leśny 267
    ›    Podatek od nieruchomości 586
    ›    Podatek od środków transportowych 367
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 336
     Rok 2018 454
     Rok 2019 236
    ›    Rok 2003 296
    ›    Rok 2002 291
    ›    Rok 2003 1122
    ›    Rok 2002 278
Budżet i Finanse
   Budżet 134
     Rok 2019 337
     Rok 2018 1363
     Rok 2017 1913
     Rok 2016 2129
     Rok 2015 1970
    ›    Rok 2006 1691
    ›    Rok 2005 7786
    ›    Rok 2004 668
    ›    Rok 2003 748
    ›    Rok 2007 905
    ›    Rok 2008 872
    ›    Rok 2009 941
    ›    Rok 2010 1250
    ›    Rok 2011 1406
    ›    Rok 2012 1807
    ›    Rok 2013 1683
    ›    Rok 2014 2046
     Lata 2003 - 2014 217
   Sprawozdania Finansowe 272
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów 101
    ›    Rok 2018 104
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie 74
    ›    Rok 2018 88
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 57739
     Rok 2019 13085
     Rok 2018 22730
     Rok 2017 26070
     Rok 2016 17464
     Rok 2015 56166
    ›    Rok 2003 6441
    ›    Rok 2004 9931
    ›    Rok 2005 18304
    ›    Rok 2006 14031
    ›    Rok 2007 23084
    ›    Rok 2008 15550
    ›    Rok 2009 66939
    ›    Rok 2010 13861
    ›    Rok 2011 23490
    ›    Rok 2012 9592
    ›    Rok 2013 9500
    ›    Rok 2014 42256
     Lata 2003 - 2014 379
   Zamówienia do 30 tys. Euro 3351
     Rok 2019 7468
     Rok 2018 18417
     Rok 2017 29215
   Plan zamówień publicznych 709
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3376
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 340
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4116
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 3372
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2658
     Planowanie Przestrzenne 1824
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1497
   Plany zagospodarowania przestrzennego 2602
     Sołectwo Bolesławów 260
     Sołectwo Przyrów 803
     Sołectwo Stanisławów 213
     Sołectwo Staropole 304
     Sołectwo Wiercica 392
     Sołectwo Wola Mokrzeska 505
     Sołectwo Zalesice 543
     Sołectwo Zarębice 295
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 800
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 643
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 663
   Petycje 665
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku 130
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 116
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 325
Konsultacje społeczne
   Rok 2019 42
   Rok 2018 1022
   Rok 2017 763
   Lata 2013 - 2016 1357
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 246
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 940
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 369
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 268
Inne
   Jednostki organizacyjne 4673
     Gminny Ośrodek Kultury 1283
    ›    Kontakt 1073
    ›    Kierownictwo 687
    ›    Statut 627
    ›    Regulamin 460
    ›    Dokumentacje kontroli 422
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1524
    ›    Kontakt 1372
    ›    Kierownictwo 1137
    ›    Statut 723
    ›    Regulamin 673
    ›    Dokumentacje kontroli 649
     Gminny Zakład Komunalny 1292
    ›    Dane kontaktowe 1095
    ›    Statut 663
    ›    Opłaty 290
     Gminna Biblioteka Publiczna 330
    ›    Dane kontaktowe 475
    ›    Statut 341
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2400
   Oferty inwestycyjne 3692
     Infrastruktura 1277
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 670
    ›    Stan elektryfikacji 592
    ›    Stan telefonizacji 515
    ›    Stan gospodarki komunalnej 702
    ›    Drogi 908
     Oferty 2145
     Rejestr skarg i wniosków 702
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 798
   Kontrole 984
     Rok 2014 446
     Rok 2018 90
     Rok 2019 9
   Oświadczenia majątkowe 9002
    ›    Sekretarz Gminy 1902
    ›    Skarbnik Gminy 1698
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2605
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 930
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 659
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 605
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1277
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1250
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1424
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 1187
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 2120
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1644
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1586
   Liczba ludności 770
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 318
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 244
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 290
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 100
   Odpady komunalne 888
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 115
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 73
   Redakcja Biuletynu 3327
Łączna liczba odwiedzin:1570005