Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1468169
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ138490
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 138490
   Godziny urzędowania 3973
   Organizacja urzędu 5760
   Struktura Urzędu 5400
   Tablica ogłoszeń 125
     Rok 2019 17791
     Rok 2018 20360
     Rok 2017 16338
     Rok 2016 20776
     Rok 2015 23323
     Rok 2014 5404
     Rok 2013 5091
     Rok 2012 9333
     Rok 2011 5888
     Lata 2006 - 2010 92970
   Wybory 5729
     Wybory 2006 3202
     Wybory 2010 3980
     Wybory 2011 2393
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 824
     Wybory 2014 1148
    ›    Wybory samorządowe 6238
     Wybory 2015 1163
    ›    Wybory Prezydenta RP 1238
    ›    Wybory Parlamentarne 999
     Wybory 2018 7004
   Referenda 655
     Referendum 2015 782
   Powoływanie komisji i zespołów 624
     Rok 2016 334
Organy
   Wójt Gminy 4910
     Kompetencje 1497
     Zarządzenia 1326
   Sekretarz 2850
     Zadania i kompetencje 1162
   Skarbnik 2541
      Zadania i kompetencje 1015
   Rada Gminy 4108
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2002 - 2006 1193
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2006 - 2010 1055
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2010 - 2014 743
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018 590
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 93
     Regulamin Rady Gminy 854
     Kompetencje Rady Gminy 973
   Komisje Rady 2442
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 790
    ›    Skład osobowy 724
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 762
    ›    Skład osobowy 722
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 652
    ›    Skład osobowy 691
     Komisja Rewizyjna 722
    ›    Skład osobowy 709
    ›    Regulamin Komisji Rewizyjnej 535
   Komórki organizacyjne 4669
     Referaty Urzędu 2033
    ›    Referat Finansowy 1389
    ›    Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2161
     Samodzielne stanowiska 1811
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 859
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1044
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 681
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 634
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 783
    ›    Pion ochrony 507
    ›    Informatyk urzędu 799
    ›    Kierowca autobusu szkolnego 670
   Urząd Stanu Cywilnego 2432
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 320
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 318
   Sołectwa 2541
Prawo Lokalne
   Statut 5984
   Regulamin organizacyjny 4298
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1610
   Budżet 4619
     Rok 2019 69
     Rok 2018 921
     Rok 2017 1482
     Rok 2016 1704
     Rok 2015 1570
    ›    Rok 2006 1589
    ›    Rok 2005 7188
    ›    Rok 2004 612
    ›    Rok 2003 683
    ›    Rok 2007 839
    ›    Rok 2008 796
    ›    Rok 2009 858
    ›    Rok 2010 1154
    ›    Rok 2011 1243
    ›    Rok 2012 1540
    ›    Rok 2013 1394
    ›    Rok 2014 1590
     Lata 2003 - 2014 155
   Uchwały Rady Gminy 8799
     Kadencja 2002-2006 954
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1857
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3485
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 813
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1760
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 735
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2167
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1630
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2392
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2166
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 4488
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2238
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 2884
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 902
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 688
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1721
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2019
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1133
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 1869
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1084
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1691
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3109
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1047
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2613
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3083
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2056
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2035
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2755
     Kadencja 2006-2010 760
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1743
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 900
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1460
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1505
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1811
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 993
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1644
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1159
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1454
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1653
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 1952
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1673
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1116
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1229
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 1883
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 1917
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1370
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2017
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1122
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 982
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1098
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 820
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 1997
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1224
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1000
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1372
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1252
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1178
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1732
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 932
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1077
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1219
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1302
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 568
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1384
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2339
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1660
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 516
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2079
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1332
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 727
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 913
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1370
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1240
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 491
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 954
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 708
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1093
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1120
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1459
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 849
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 381
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 787
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 482
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 840
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1004
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1430
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1322
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 847
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 696
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 751
     Kadencja 2010-2014 178
     Kadencja 2014-2018 1095
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 751
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 691
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 405
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 1787
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1014
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 376
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1337
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 591
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 1539
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 544
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1294
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 923
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1063
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 898
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 2069
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 442
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 340
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 722
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 715
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 412
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 752
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 770
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 762
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 111
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 394
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 381
     Kadencja 2018-2023 704
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 447
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 233
   Rejestr Uchwał 6810
   Protokoły głosowań 46
     Kadencja 2018 - 2023 65
   Zarządzenia Wójta 4772
    ›    Rok 2002 1625
    ›    Rok 2003 15213
    ›    Rok 2004 12638
    ›    Rok 2005 17031
     Kadencja 2002-2006 68
    ›    Rok 2006 15475
    ›    Rok 2007 8994
    ›    Rok 2008 10604
    ›    Rok 2009 12376
     Kadencja 2006-2010 76
    ›    Rok 2010 11361
    ›    Rok 2011 8715
    ›    Rok 2012 7030
    ›    Rok 2013 5219
     Kadencja 2010-2014 90
     Rok 2014 4174
     Rok 2015 5967
     Rok 2016 5250
     Rok 2017 4116
     Rok 2018 3079
   Rejestr Zarządzeń 864
     Rok 2012 346
     Rok 2013 371
   Podatki i opłaty lokalne 4089
    ›    Podatek od nieruchomości 650
    ›    Podatek od środków transportowych 503
    ›    Podatek rolny 550
    ›    Podatek leśny 474
    ›    Podatek od posiadania psów 542
    ›    Opłata administracyjna 480
    ›    Opłata targowa 483
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 596
    ›    Opłata za wodę i ścieki 583
    ›    Podatek od nieruchomości 376
    ›    Podatek od środków transportowych 386
    ›    Podatek rolny 384
    ›    Podatek leśny 369
    ›    Podatek od posiadania psów 351
    ›    Opłata administracyjna 361
    ›    Opłata targowa 328
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 355
    ›    Opłata za wodę i ścieki 395
    ›    Podatek od nieruchomości 353
    ›    Podatek od środków transportowych 328
    ›    Podatek rolny 339
    ›    Podatek leśny 288
    ›    Opłata administracyjna 323
    ›    Podatek od nieruchomości 510
    ›    Podatek od środków transportowych 321
    ›    Podatek rolny 517
    ›    Podatek leśny 467
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 559
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 627
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 368
    ›    Podatek od nieruchomości 424
    ›    Podatek od środków transportowych 323
    ›    Podatek rolny 365
    ›    Podatek leśny 342
    ›    Podatek od nieruchomości 447
    ›    Podatek rolny 386
    ›    Podatek leśny 293
     Rok 2012 487
    ›    Podatek rolny 389
    ›    Podatek leśny 270
    ›    Podatek od nieruchomości 404
    ›    Podatek od środków transportowych 257
     Rok 2013 531
    ›    Podatek rolny 411
    ›    Podatek leśny 257
    ›    Podatek od nieruchomości 392
    ›    Podatek od środków transportowych 298
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 291
     Rok 2014 592
    ›    Podatek rolny 303
    ›    Podatek leśny 209
    ›    Podatek od nieruchomości 373
    ›    Podatek od środków transportowych 202
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 259
     Rok 2015 377
    ›    Podatek rolny 305
    ›    Podatek leśny 226
    ›    Podatek od nieruchomości 328
    ›    Podatek od środków transportowych 229
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 228
     Rok 2016 659
    ›    Podatek rolny 352
    ›    Podatek leśny 219
    ›    Podatek od nieruchomości 551
    ›    Podatek od środków transportowych 258
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 254
     Rok 2017 305
    ›    Podatek rolny 301
    ›    Podatek leśny 200
    ›    Podatek od nieruchomości 481
    ›    Podatek od środków transportowych 303
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 265
     Rok 2018 362
     Rok 2019 66
    ›    Rok 2003 242
    ›    Rok 2002 243
    ›    Rok 2003 1046
    ›    Rok 2002 224
   Strategia rozwoju 3395
   Protokoły 3148
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4780
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 874
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 913
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1355
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 59
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 55319
     Rok 2018 21717
     Rok 2017 25489
     Rok 2016 17052
     Rok 2015 51244
    ›    Rok 2003 6287
    ›    Rok 2004 9669
    ›    Rok 2005 17673
    ›    Rok 2006 13549
    ›    Rok 2007 22932
    ›    Rok 2008 15223
    ›    Rok 2009 64480
    ›    Rok 2010 13592
    ›    Rok 2011 23034
    ›    Rok 2012 9106
    ›    Rok 2013 8958
    ›    Rok 2014 37543
     Lata 2003 - 2014 311
   Zamówienia do 30 tys. Euro 2397
     Rok 2018 12516
     Rok 2017 26983
   Plan zamówień publicznych 433
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3240
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 279
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3683
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 2859
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2415
     Planowanie Przestrzenne 1679
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1202
   Plany zagospodarowania przestrzennego 1993
     Sołectwo Bolesławów 160
     Sołectwo Przyrów 524
     Sołectwo Stanisławów 122
     Sołectwo Staropole 207
     Sołectwo Wiercica 245
     Sołectwo Wola Mokrzeska 330
     Sołectwo Zalesice 336
     Sołectwo Zarębice 151
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 672
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 547
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 525
   Petycje 520
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 36
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 261
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 723
   Rok 2017 622
   Lata 2013 - 2016 1057
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 31
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 460
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 110
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 65
Inne
   Jednostki organizacyjne 4527
     Gminny Ośrodek Kultury 1227
    ›    Kontakt 1003
    ›    Kierownictwo 613
    ›    Statut 556
    ›    Regulamin 407
    ›    Dokumentacje kontroli 367
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1467
    ›    Kontakt 1310
    ›    Kierownictwo 1074
    ›    Statut 640
    ›    Regulamin 598
    ›    Dokumentacje kontroli 592
     Gminny Zakład Komunalny 1205
    ›    Dane kontaktowe 977
    ›    Statut 592
    ›    Opłaty 218
     Gminna Biblioteka Publiczna 289
    ›    Dane kontaktowe 363
    ›    Statut 273
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2313
   Oferty inwestycyjne 3607
     Infrastruktura 1227
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 617
    ›    Stan elektryfikacji 537
    ›    Stan telefonizacji 459
    ›    Stan gospodarki komunalnej 645
    ›    Drogi 850
     Oferty 2086
     Rejestr skarg i wniosków 665
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 753
   Kontrole 896
     Rok 2014 406
     Rok 2018 16
   Oświadczenia majątkowe 8072
     Wójt Gminy 3492
     Przewodniczący Rady Gminy 2299
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 785
    ›    Boborowski Krzysztof 841
    ›    Ciepiela Władysław 580
    ›    Deska Józef Wojciech 493
    ›    Hamerla Mirosław Jan 568
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 718
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 615
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 688
    ›    Nowak Władysław 513
    ›    Pokorny Lech 731
    ›    Radło Euzebiusz 542
    ›    Skalski Robert Henryk 671
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 662
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 518
    ›    Wiśniewski Jacek 521
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 1056
    ›    Boborowski Krzysztof 497
    ›    Bożek Alicja 593
    ›    Deska Józef 467
    ›    Hamerla Mirosław 505
    ›    Kolan Ryszard 550
    ›    Kołek Halina 538
    ›    Miedzińska Bożena 529
    ›    Nowak Władysław 531
    ›    Pelikan Zofia 543
    ›    Radło Euzebiusz 446
    ›    Skalski Robert 471
    ›    Wierciochowicz Barbara 463
    ›    Wiśniewska Maria 507
    ›    Wiśniewski Jacek 592
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1115
    ›    Bożek Alicja 467
    ›    Deska Józef 484
    ›    Hamerla Mirosław 471
    ›    Kolan Ryszard 463
    ›    Magiera Beata 454
    ›    Nowak Władysław 404
    ›    Różycka Małgorzata 419
    ›    Pelikan Zofia 430
    ›    Skalski Robert 454
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 571
    ›    Ślęzak Elżbieta 428
    ›    Wierciochowicz Barbara 457
    ›    Wiśniewska Maria 437
    ›    Wiśniewski Jacek 497
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1371
    ›    Bożek Alicja 379
    ›    Adamus Grzegorz 510
    ›    Dors Renata 412
    ›    Hamerla Mirosław 483
    ›    Kolan Ryszard 426
    ›    Miedzińska Bożena 460
    ›    Różycka Małgorzata 339
    ›    Nowak Władysław 452
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 627
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 476
    ›    Wierciochowicz Barbara 413
    ›    Wiśniewska Maria 407
    ›    Wiśniewski Jacek 528
    ›    Żmuda Ewa 446
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 115
    ›    Sekretarz Gminy 1567
    ›    Skarbnik Gminy 1490
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2274
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 761
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 473
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 430
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1130
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1093
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1240
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 1032
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1871
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1238
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 930
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 778
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 852
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 901
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1484
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1392
   Liczba ludności 680
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 250
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 193
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 218
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 5
   Odpady komunalne 720
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 66
   Redakcja Biuletynu 3146