Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1337857
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ131456
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 131456
   Godziny urzędowania 3872
   Organizacja urzędu 5569
   Struktura Urzędu 5241
   Tablica ogłoszeń 16459
     Rok 2018 13636
     Rok 2017 14803
     Rok 2016 18528
     Rok 2015 20223
     Rok 2014 4734
     Rok 2013 4577
     Rok 2012 7619
     Rok 2011 5041
     Lata 2006 - 2010 89672
   Wybory 3181
     Wybory 2006 3049
     Wybory 2010 3586
     Wybory 2011 2071
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 691
     Wybory 2014 1047
    ›    Wybory samorządowe 5326
     Wybory 2015 1095
    ›    Wybory Prezydenta RP 1081
    ›    Wybory Parlamentarne 844
     Wybory 2018 1625
   Referenda 593
     Referendum 2015 640
   Powoływanie komisji i zespołów 486
     Rok 2016 273
Organy
   Wójt Gminy 4781
     Kompetencje 1439
     Zarządzenia 1260
   Sekretarz 2805
     Zadania i kompetencje 1089
   Skarbnik 2502
      Zadania i kompetencje 942
   Rada Gminy 3882
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2002 - 2006 1152
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2006 - 2010 1018
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2010 - 2014 705
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018 478
     Regulamin Rady Gminy 812
     Kompetencje Rady Gminy 919
   Komisje Rady 2363
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 750
    ›    Skład osobowy 679
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 702
    ›    Skład osobowy 666
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 631
    ›    Skład osobowy 645
     Komisja Rewizyjna 693
    ›    Skład osobowy 670
    ›    Regulamin Komisji Rewizyjnej 496
   Komórki organizacyjne 4571
     Referaty Urzędu 1996
    ›    Referat Finansowy 1348
    ›    Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2126
     Samodzielne stanowiska 1780
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 824
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1011
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 644
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 599
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 716
    ›    Pion ochrony 478
    ›    Informatyk urzędu 766
    ›    Kierowca autobusu szkolnego 635
   Urząd Stanu Cywilnego 2344
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 301
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 299
   Sołectwa 2340
Prawo Lokalne
   Statut 5838
   Regulamin organizacyjny 4169
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1500
   Budżet 4472
     Rok 2018 371
     Rok 2017 1127
     Rok 2016 1203
     Rok 2015 1326
    ›    Rok 2006 1524
    ›    Rok 2005 6614
    ›    Rok 2004 574
    ›    Rok 2003 648
    ›    Rok 2007 791
    ›    Rok 2008 740
    ›    Rok 2009 792
    ›    Rok 2010 1059
    ›    Rok 2011 1042
    ›    Rok 2012 1265
    ›    Rok 2013 1252
    ›    Rok 2014 1409
     Lata 2003 - 2014 132
   Uchwały Rady Gminy 8341
     Kadencja 2002-2006 910
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1718
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3155
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 719
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1566
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 656
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 1988
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1525
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2198
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 1920
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 4117
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 1962
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 2647
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 837
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 622
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1608
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 1838
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1039
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 1744
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 997
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1519
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 2928
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 957
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2361
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 2732
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 1817
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 1776
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2521
     Kadencja 2006-2010 712
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1499
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 843
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1301
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1335
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1659
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 913
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1514
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1051
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1297
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1380
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 1717
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1496
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1008
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1030
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 1689
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 1597
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1260
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 1675
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 946
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 865
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 993
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 676
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 1626
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1107
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 892
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1202
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1083
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1054
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1522
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 807
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 883
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1066
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1166
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 490
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1190
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 1932
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1424
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 403
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 1743
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1147
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 641
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 764
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1127
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1041
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 425
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 837
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 539
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 900
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 848
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1015
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 717
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 308
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 686
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 416
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 685
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 768
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1057
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1070
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 659
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 589
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 624
     Kadencja 2010-2014 130
     Rok 2014 992
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 582
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 560
     Rok 2015 785
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 345
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 1280
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 795
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 308
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 921
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 493
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 1169
     Rok 2016 761
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 407
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 936
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 713
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 798
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 705
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 1381
     Rok 2017 624
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 354
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 281
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 542
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 509
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 233
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 388
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 455
     Rok 2018 425
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 495
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 15
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 102
   Rejestr Uchwał 6142
   Zarządzenia Wójta 4604
    ›    Rok 2002 1515
    ›    Rok 2003 14684
    ›    Rok 2004 12239
    ›    Rok 2005 16512
     Kadencja 2002-2006 46
    ›    Rok 2006 14533
    ›    Rok 2007 8439
    ›    Rok 2008 9631
    ›    Rok 2009 11233
     Kadencja 2006-2010 54
    ›    Rok 2010 10467
    ›    Rok 2011 8204
    ›    Rok 2012 6640
    ›    Rok 2013 4130
     Kadencja 2010-2014 57
     Rok 2014 3674
     Rok 2015 3241
     Rok 2016 4210
     Rok 2017 2928
     Rok 2018 1385
   Rejestr Zarządzeń 828
     Rok 2012 319
     Rok 2013 320
   Podatki i opłaty lokalne 3880
    ›    Podatek od nieruchomości 599
    ›    Podatek od środków transportowych 463
    ›    Podatek rolny 488
    ›    Podatek leśny 444
    ›    Podatek od posiadania psów 494
    ›    Opłata administracyjna 445
    ›    Opłata targowa 443
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 558
    ›    Opłata za wodę i ścieki 548
    ›    Podatek od nieruchomości 341
    ›    Podatek od środków transportowych 321
    ›    Podatek rolny 336
    ›    Podatek leśny 331
    ›    Podatek od posiadania psów 306
    ›    Opłata administracyjna 328
    ›    Opłata targowa 288
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 318
    ›    Opłata za wodę i ścieki 313
    ›    Podatek od nieruchomości 290
    ›    Podatek od środków transportowych 290
    ›    Podatek rolny 308
    ›    Podatek leśny 251
    ›    Opłata administracyjna 285
    ›    Podatek od nieruchomości 447
    ›    Podatek od środków transportowych 283
    ›    Podatek rolny 474
    ›    Podatek leśny 416
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 502
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 528
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 332
    ›    Podatek od nieruchomości 393
    ›    Podatek od środków transportowych 284
    ›    Podatek rolny 308
    ›    Podatek leśny 275
    ›    Podatek od nieruchomości 413
    ›    Podatek rolny 355
    ›    Podatek leśny 262
     Rok 2012 465
    ›    Podatek rolny 356
    ›    Podatek leśny 239
    ›    Podatek od nieruchomości 370
    ›    Podatek od środków transportowych 226
     Rok 2013 503
    ›    Podatek rolny 367
    ›    Podatek leśny 203
    ›    Podatek od nieruchomości 354
    ›    Podatek od środków transportowych 230
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 235
     Rok 2014 570
    ›    Podatek rolny 270
    ›    Podatek leśny 183
    ›    Podatek od nieruchomości 343
    ›    Podatek od środków transportowych 169
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 231
     Rok 2015 351
    ›    Podatek rolny 274
    ›    Podatek leśny 187
    ›    Podatek od nieruchomości 285
    ›    Podatek od środków transportowych 189
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 166
     Rok 2016 584
    ›    Podatek rolny 309
    ›    Podatek leśny 183
    ›    Podatek od nieruchomości 447
    ›    Podatek od środków transportowych 222
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 220
     Rok 2017 289
    ›    Podatek rolny 263
    ›    Podatek leśny 166
    ›    Podatek od nieruchomości 401
    ›    Podatek od środków transportowych 269
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 226
     Rok 2018 262
    ›    Rok 2003 224
    ›    Rok 2002 218
    ›    Rok 2003 1004
    ›    Rok 2002 195
   Strategia rozwoju 3329
   Protokoły 3029
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4517
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 802
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 878
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1213
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 54265
     Rok 2018 15179
     Rok 2017 24906
     Rok 2016 16575
     Rok 2015 48353
    ›    Rok 2003 6194
    ›    Rok 2004 9332
    ›    Rok 2005 16691
    ›    Rok 2006 12867
    ›    Rok 2007 22845
    ›    Rok 2008 14984
    ›    Rok 2009 63082
    ›    Rok 2010 13368
    ›    Rok 2011 22595
    ›    Rok 2012 8646
    ›    Rok 2013 8692
    ›    Rok 2014 35047
     Lata 2003 - 2014 208
   Zamówienia do 30 tys. Euro 2080
     Rok 2018 6037
     Rok 2017 25821
   Plan zamówień publicznych 273
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3183
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 213
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3244
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 2572
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2227
     Planowanie Przestrzenne 1578
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1062
   Plany zagospodarowania przestrzennego 1732
     Sołectwo Bolesławów 112
     Sołectwo Przyrów 380
     Sołectwo Stanisławów 81
     Sołectwo Staropole 121
     Sołectwo Wiercica 168
     Sołectwo Wola Mokrzeska 245
     Sołectwo Zalesice 230
     Sołectwo Zarębice 90
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 596
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 473
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 441
   Petycje 380
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 183
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 507
   Rok 2017 516
   Lata 2013 - 2016 564
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 219
Inne
   Jednostki organizacyjne 4431
     Gminny Ośrodek Kultury 1156
    ›    Kontakt 930
    ›    Kierownictwo 570
    ›    Statut 479
    ›    Regulamin 356
    ›    Dokumentacje kontroli 336
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1420
    ›    Kontakt 1256
    ›    Kierownictwo 1025
    ›    Statut 603
    ›    Regulamin 528
    ›    Dokumentacje kontroli 542
     Gminny Zakład Komunalny 1145
    ›    Dane kontaktowe 923
    ›    Statut 522
    ›    Opłaty 176
     Gminna Biblioteka Publiczna 241
    ›    Dane kontaktowe 298
    ›    Statut 183
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2259
   Oferty inwestycyjne 3531
     Infrastruktura 1197
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 589
    ›    Stan elektryfikacji 506
    ›    Stan telefonizacji 421
    ›    Stan gospodarki komunalnej 618
    ›    Drogi 818
     Oferty 2045
     Rejestr skarg i wniosków 647
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 733
   Kontrole 831
     Rok 2014 374
   Oświadczenia majątkowe 7406
     Wójt Gminy 3191
     Przewodniczący Rady Gminy 2065
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 746
    ›    Boborowski Krzysztof 788
    ›    Ciepiela Władysław 518
    ›    Deska Józef Wojciech 428
    ›    Hamerla Mirosław Jan 512
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 641
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 552
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 603
    ›    Nowak Władysław 465
    ›    Pokorny Lech 634
    ›    Radło Euzebiusz 446
    ›    Skalski Robert Henryk 624
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 577
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 473
    ›    Wiśniewski Jacek 479
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 1008
    ›    Boborowski Krzysztof 447
    ›    Bożek Alicja 547
    ›    Deska Józef 416
    ›    Hamerla Mirosław 454
    ›    Kolan Ryszard 513
    ›    Kołek Halina 495
    ›    Miedzińska Bożena 487
    ›    Nowak Władysław 417
    ›    Pelikan Zofia 465
    ›    Radło Euzebiusz 414
    ›    Skalski Robert 425
    ›    Wierciochowicz Barbara 416
    ›    Wiśniewska Maria 436
    ›    Wiśniewski Jacek 504
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1077
    ›    Bożek Alicja 426
    ›    Deska Józef 388
    ›    Hamerla Mirosław 397
    ›    Kolan Ryszard 422
    ›    Magiera Beata 386
    ›    Nowak Władysław 356
    ›    Różycka Małgorzata 377
    ›    Pelikan Zofia 385
    ›    Skalski Robert 396
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 523
    ›    Ślęzak Elżbieta 387
    ›    Wierciochowicz Barbara 394
    ›    Wiśniewska Maria 391
    ›    Wiśniewski Jacek 450
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1054
    ›    Bożek Alicja 257
    ›    Adamus Grzegorz 393
    ›    Dors Renata 328
    ›    Hamerla Mirosław 357
    ›    Kolan Ryszard 338
    ›    Miedzińska Bożena 320
    ›    Różycka Małgorzata 273
    ›    Nowak Władysław 262
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 458
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 366
    ›    Wierciochowicz Barbara 305
    ›    Wiśniewska Maria 276
    ›    Wiśniewski Jacek 413
    ›    Żmuda Ewa 350
    ›    Sekretarz Gminy 1434
    ›    Skarbnik Gminy 1389
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2120
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 677
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 385
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 360
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1055
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1019
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1173
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 960
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1766
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1173
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 856
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 692
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 806
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 845
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1377
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1283
   Liczba ludności 611
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 220
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 151
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 128
   Odpady komunalne 573
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 41
   Redakcja Biuletynu 2995