Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1480944
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ140395
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 140395
   Godziny urzędowania 4017
   Organizacja urzędu 5884
   Struktura Urzędu 5516
     Sekretarz 1202
     Skarbnik 1040
     Urząd Stanu Cywilnego 2479
     Referaty Urzędu 2095
    ›    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 327
     Samodzielne stanowiska 1845
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 878
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1055
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 697
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 649
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 809
    ›    Informatyk urzędu 822
   Tablica ogłoszeń 484
     Rok 2019 19925
     Rok 2018 21422
     Rok 2017 16836
     Rok 2016 21232
     Rok 2015 24389
     Rok 2014 5793
     Rok 2013 5559
     Rok 2012 9748
     Rok 2011 6071
     Lata 2006 - 2010 93886
   Wybory 5863
     Wybory 2006 3239
     Wybory 2010 4098
     Wybory 2011 2468
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 900
     Wybory 2014 1168
    ›    Wybory samorządowe 6533
     Wybory 2015 1177
    ›    Wybory Prezydenta RP 1372
    ›    Wybory Parlamentarne 1094
     Wybory 2018 7324
     Wybory 2019 19
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 25
   Referenda 674
     Referendum 2015 856
   Powoływanie komisji i zespołów 663
     Rok 2016 353
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje 1558
   Zarządzenia 82
    ›    Rok 2002 1689
    ›    Rok 2003 16144
    ›    Rok 2004 13304
    ›    Rok 2005 17947
     Kadencja 2002-2006 89
    ›    Rok 2006 16256
    ›    Rok 2007 9658
    ›    Rok 2008 11252
    ›    Rok 2009 13244
     Kadencja 2006-2010 100
    ›    Rok 2010 12335
    ›    Rok 2011 9740
    ›    Rok 2012 8131
    ›    Rok 2013 6469
     Kadencja 2010-2014 108
    ›    Rok 2014 4985
    ›    Rok 2015 7222
    ›    Rok 2016 6000
    ›    Rok 2017 4962
     Kadencja 2014-2018 13
     Rok 2018 4238
     Rok 2019 371
   Rejestr Zarządzeń 919
     Rok 2012 370
     Rok 2013 392
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy 96
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 194
   Komisje Rady Gminy 73
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 23
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 28
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 17
     Komisja Rewizyjna 36
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 27
   Kompetencje Rady Gminy 1036
   Regulamin Rady Gminy 917
   Uchwały Rady Gminy 107
     Kadencja 2002-2006 972
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1967
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3672
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 858
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1907
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 784
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2364
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1751
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2611
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2318
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 4770
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2400
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 3154
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 959
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 718
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1866
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2162
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1230
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 2014
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1159
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1826
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3325
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1122
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2857
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3262
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2280
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2215
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2903
     Kadencja 2006-2010 785
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1856
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 946
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1566
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1593
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1921
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 1043
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1765
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1260
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1552
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1768
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 2082
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1797
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1178
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1326
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 2011
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 2059
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1435
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2222
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1207
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 1058
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1178
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 880
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 2179
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1333
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1068
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1502
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1363
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1277
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1920
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 1013
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1170
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1340
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1406
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 609
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1530
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2529
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1846
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 554
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2347
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1469
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 782
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 1015
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1492
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1347
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 540
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 1049
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 786
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1197
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1296
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1665
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 993
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 412
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 884
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 522
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 956
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1129
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1645
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1498
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 974
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 784
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 871
     Kadencja 2010-2014 202
     Kadencja 2014-2018 1144
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 878
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 782
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 445
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 2104
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1188
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 412
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1557
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 668
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 1788
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 615
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1567
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 1060
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1300
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 1010
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 2409
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 507
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 387
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 879
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 863
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 491
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 960
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 929
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 960
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 168
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 611
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 556
     Kadencja 2018-2023 804
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 582
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 470
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. 198
   Rejestr Uchwał 7129
   Sesje Rady Gminy 70
     Transmisje z obrad 44
     Protokoły z Sesji Rady Gminy 3209
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4957
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 904
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 956
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1396
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 122
    ›    Kadencja 2018 - 2023 127
     Protokoły głosowań 84
   Interpelacje i zapytania radnych 132
     Kadencja 2018 - 2023 307
Gmina
   Statut Gminy 6115
   Strategia rozwoju 3464
   Sołectwa 2680
Prawo Lokalne
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1638
   Budżet 4674
     Rok 2019 174
     Rok 2018 1106
     Rok 2017 1661
     Rok 2016 1891
     Rok 2015 1735
    ›    Rok 2006 1622
    ›    Rok 2005 7447
    ›    Rok 2004 626
    ›    Rok 2003 702
    ›    Rok 2007 858
    ›    Rok 2008 818
    ›    Rok 2009 883
    ›    Rok 2010 1187
    ›    Rok 2011 1295
    ›    Rok 2012 1648
    ›    Rok 2013 1513
    ›    Rok 2014 1781
     Lata 2003 - 2014 164
   Podatki i opłaty lokalne 4147
    ›    Podatek od nieruchomości 662
    ›    Podatek od środków transportowych 533
    ›    Podatek rolny 572
    ›    Podatek leśny 488
    ›    Podatek od posiadania psów 557
    ›    Opłata administracyjna 492
    ›    Opłata targowa 501
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 610
    ›    Opłata za wodę i ścieki 597
    ›    Podatek od nieruchomości 390
    ›    Podatek od środków transportowych 409
    ›    Podatek rolny 401
    ›    Podatek leśny 384
    ›    Podatek od posiadania psów 367
    ›    Opłata administracyjna 372
    ›    Opłata targowa 342
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 369
    ›    Opłata za wodę i ścieki 417
    ›    Podatek od nieruchomości 370
    ›    Podatek od środków transportowych 346
    ›    Podatek rolny 353
    ›    Podatek leśny 304
    ›    Opłata administracyjna 339
    ›    Podatek od nieruchomości 526
    ›    Podatek od środków transportowych 338
    ›    Podatek rolny 539
    ›    Podatek leśny 489
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 592
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 663
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 388
    ›    Podatek od nieruchomości 439
    ›    Podatek od środków transportowych 339
    ›    Podatek rolny 383
    ›    Podatek leśny 363
    ›    Podatek od nieruchomości 466
    ›    Podatek rolny 402
    ›    Podatek leśny 308
     Rok 2012 491
    ›    Podatek rolny 403
    ›    Podatek leśny 289
    ›    Podatek od nieruchomości 423
    ›    Podatek od środków transportowych 277
     Rok 2013 540
    ›    Podatek rolny 439
    ›    Podatek leśny 278
    ›    Podatek od nieruchomości 415
    ›    Podatek od środków transportowych 322
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 323
     Rok 2014 608
    ›    Podatek rolny 321
    ›    Podatek leśny 222
    ›    Podatek od nieruchomości 388
    ›    Podatek od środków transportowych 217
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 272
     Rok 2015 387
    ›    Podatek rolny 319
    ›    Podatek leśny 244
    ›    Podatek od nieruchomości 346
    ›    Podatek od środków transportowych 241
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 249
     Rok 2016 685
    ›    Podatek rolny 372
    ›    Podatek leśny 236
    ›    Podatek od nieruchomości 585
    ›    Podatek od środków transportowych 274
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 263
     Rok 2017 312
    ›    Podatek rolny 317
    ›    Podatek leśny 217
    ›    Podatek od nieruchomości 508
    ›    Podatek od środków transportowych 322
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 283
     Rok 2018 395
     Rok 2019 139
    ›    Rok 2003 255
    ›    Rok 2002 253
    ›    Rok 2003 1068
    ›    Rok 2002 239
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 55965
     Rok 2019 3563
     Rok 2018 22320
     Rok 2017 25724
     Rok 2016 17221
     Rok 2015 52472
    ›    Rok 2003 6341
    ›    Rok 2004 9781
    ›    Rok 2005 17961
    ›    Rok 2006 13767
    ›    Rok 2007 22994
    ›    Rok 2008 15358
    ›    Rok 2009 65144
    ›    Rok 2010 13703
    ›    Rok 2011 23226
    ›    Rok 2012 9303
    ›    Rok 2013 9193
    ›    Rok 2014 38785
     Lata 2003 - 2014 330
   Zamówienia do 30 tys. Euro 2555
     Rok 2018 15479
     Rok 2017 27543
   Plan zamówień publicznych 556
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3290
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 303
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3883
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 3102
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2514
     Planowanie Przestrzenne 1744
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1263
   Plany zagospodarowania przestrzennego 2129
     Sołectwo Bolesławów 180
     Sołectwo Przyrów 601
     Sołectwo Stanisławów 149
     Sołectwo Staropole 231
     Sołectwo Wiercica 279
     Sołectwo Wola Mokrzeska 369
     Sołectwo Zalesice 386
     Sołectwo Zarębice 199
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 707
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 575
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 568
   Petycje 560
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku 3
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 62
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 281
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 835
   Rok 2017 658
   Lata 2013 - 2016 1181
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 115
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 597
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 171
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 128
Inne
   Jednostki organizacyjne 4571
     Gminny Ośrodek Kultury 1244
    ›    Kontakt 1025
    ›    Kierownictwo 635
    ›    Statut 577
    ›    Regulamin 424
    ›    Dokumentacje kontroli 381
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1481
    ›    Kontakt 1327
    ›    Kierownictwo 1088
    ›    Statut 664
    ›    Regulamin 620
    ›    Dokumentacje kontroli 606
     Gminny Zakład Komunalny 1229
    ›    Dane kontaktowe 1019
    ›    Statut 615
    ›    Opłaty 238
     Gminna Biblioteka Publiczna 301
    ›    Dane kontaktowe 389
    ›    Statut 298
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2332
   Oferty inwestycyjne 3629
     Infrastruktura 1237
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 630
    ›    Stan elektryfikacji 550
    ›    Stan telefonizacji 474
    ›    Stan gospodarki komunalnej 660
    ›    Drogi 863
     Oferty 2093
     Rejestr skarg i wniosków 673
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 760
   Kontrole 913
     Rok 2014 414
     Rok 2018 37
   Oświadczenia majątkowe 8379
     Wójt Gminy 3589
     Przewodniczący Rady Gminy 2444
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 795
    ›    Boborowski Krzysztof 861
    ›    Ciepiela Władysław 608
    ›    Deska Józef Wojciech 515
    ›    Hamerla Mirosław Jan 592
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 739
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 636
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 732
    ›    Nowak Władysław 533
    ›    Pokorny Lech 764
    ›    Radło Euzebiusz 566
    ›    Skalski Robert Henryk 691
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 699
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 539
    ›    Wiśniewski Jacek 551
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 1066
    ›    Boborowski Krzysztof 522
    ›    Bożek Alicja 613
    ›    Deska Józef 493
    ›    Hamerla Mirosław 527
    ›    Kolan Ryszard 570
    ›    Kołek Halina 560
    ›    Miedzińska Bożena 551
    ›    Nowak Władysław 564
    ›    Pelikan Zofia 570
    ›    Radło Euzebiusz 470
    ›    Skalski Robert 496
    ›    Wierciochowicz Barbara 496
    ›    Wiśniewska Maria 533
    ›    Wiśniewski Jacek 625
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1125
    ›    Bożek Alicja 488
    ›    Deska Józef 519
    ›    Hamerla Mirosław 496
    ›    Kolan Ryszard 484
    ›    Magiera Beata 477
    ›    Nowak Władysław 428
    ›    Różycka Małgorzata 439
    ›    Pelikan Zofia 449
    ›    Skalski Robert 481
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 594
    ›    Ślęzak Elżbieta 457
    ›    Wierciochowicz Barbara 482
    ›    Wiśniewska Maria 460
    ›    Wiśniewski Jacek 515
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1382
    ›    Bożek Alicja 403
    ›    Adamus Grzegorz 542
    ›    Dors Renata 428
    ›    Hamerla Mirosław 508
    ›    Kolan Ryszard 447
    ›    Miedzińska Bożena 494
    ›    Różycka Małgorzata 355
    ›    Nowak Władysław 478
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 660
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 525
    ›    Wierciochowicz Barbara 434
    ›    Wiśniewska Maria 427
    ›    Wiśniewski Jacek 561
    ›    Żmuda Ewa 468
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 306
    ›    Sekretarz Gminy 1656
    ›    Skarbnik Gminy 1536
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2355
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 803
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 527
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 462
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1162
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1124
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1294
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 1073
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1931
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1264
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 958
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 812
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 885
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 928
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1536
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1452
   Liczba ludności 699
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 270
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 207
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 245
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 26
   Odpady komunalne 776
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 77
   Redakcja Biuletynu 3215