Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1114372
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ107541
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 107541
   Godziny urzędowania 3539
   Organizacja urzędu 5029
   Struktura Urzędu 4759
   Tablica ogłoszeń 13194
     Rok 2017 5970
     Rok 2016 14791
     Rok 2015 14423
     Rok 2014 3719
     Rok 2013 3692
     Rok 2012 6117
     Rok 2011 4176
     Lata 2006 - 2010 84947
   Wybory 2077
     Wybory 2006 2853
     Wybory 2010 3296
     Wybory 2011 1880
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 524
     Wybory 2014 894
    ›    Wybory samorządowe 4602
     Wybory 2015 935
    ›    Wybory Prezydenta RP 860
    ›    Wybory Parlamentarne 646
   Referenda 417
     Referendum 2015 449
   Powoływanie komisji i zespołów 204
     Rok 2016 150
Organy
   Wójt Gminy 4450
     Kompetencje 1326
     Zarządzenia 1126
   Sekretarz 2581
     Zadania i kompetencje 972
   Skarbnik 2294
      Zadania i kompetencje 850
   Rada Gminy 3529
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2002 - 2006 1072
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2006 - 2010 939
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2010 - 2014 636
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018 319
     Regulamin Rady Gminy 735
     Kompetencje Rady Gminy 835
   Komisje Rady 2138
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 665
    ›    Skład osobowy 576
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 631
    ›    Skład osobowy 569
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 572
    ›    Skład osobowy 558
     Komisja Rewizyjna 626
    ›    Skład osobowy 582
    ›    Regulamin Komisji Rewizyjnej 420
   Komórki organizacyjne 4248
     Referaty Urzędu 1857
    ›    Referat Finansowy 1233
    ›    Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2009
     Samodzielne stanowiska 1641
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 713
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 904
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 569
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 504
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 616
    ›    Pion ochrony 391
    ›    Informatyk urzędu 654
    ›    Kierowca autobusu szkolnego 538
   Urząd Stanu Cywilnego 2130
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 263
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 240
   Sołectwa 2072
Prawo Lokalne
   Statut 5476
   Regulamin organizacyjny 3872
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1270
   Budżet 4112
     Rok 2017 559
     Rok 2016 762
     Rok 2015 945
    ›    Rok 2006 1427
    ›    Rok 2005 6167
    ›    Rok 2004 487
    ›    Rok 2003 569
    ›    Rok 2007 687
    ›    Rok 2008 633
    ›    Rok 2009 665
    ›    Rok 2010 920
    ›    Rok 2011 899
    ›    Rok 2012 1021
    ›    Rok 2013 929
    ›    Rok 2014 1014
     Lata 2003 - 2014 63
   Uchwały Rady Gminy 7252
     Rok 2002 794
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1559
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 2835
     Rok 2003 615
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 3691
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 1745
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 697
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 527
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1416
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 1619
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 880
     Rok 2004 729
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 612
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1347
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 534
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 1746
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1332
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 1970
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 1656
     Rok 2005 765
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 2375
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 1576
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 872
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1372
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 2670
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 819
     Rok 2006 1044
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2126
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 2455
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 1527
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 1520
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2062
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1301
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 705
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1101
     Rok 2007 751
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1159
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1444
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 760
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1314
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 862
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1095
     Rok 2008 669
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1180
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 1472
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1270
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 820
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 839
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 1423
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 1370
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1093
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 1407
     Rok 2009 766
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 750
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 715
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 809
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 514
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 1382
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 934
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 731
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1007
     Rok 2010 795
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 906
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 869
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1281
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 670
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 707
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 885
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 965
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 377
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 987
     Rok 2011 715
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 1648
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1212
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 285
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 1407
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 945
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 471
     Rok 2012 706
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 592
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 870
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 786
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 300
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 639
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 388
     Rok 2013 812
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 657
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 612
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 715
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 505
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 181
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 449
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 281
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 447
     Rok 2014 837
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 540
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 710
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 769
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 420
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 407
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 406
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 365
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 368
     Rok 2015 622
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 225
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 882
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 522
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 194
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 664
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 316
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 841
     Rok 2016 572
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 287
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 664
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 493
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 552
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 447
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 887
     Rok 2017 219
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 189
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 144
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 289
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 153
   Rejestr Uchwał 5064
   Zarządzenia Wójta 3973
     Rok 2002 1425
     Rok 2003 14058
     Rok 2004 11710
     Rok 2005 15936
     Rok 2006 13879
     Rok 2007 8022
     Rok 2008 8974
     Rok 2009 10454
     Rok 2010 9883
     Rok 2011 7418
     Rok 2012 6057
     Rok 2013 3567
     Rok 2014 2957
     Rok 2015 2200
     Rok 2016 3345
     Rok 2017 1042
   Rejestr Zarządzeń 635
     Rok 2012 262
     Rok 2013 226
   Podatki i opłaty lokalne 3555
    ›    Podatek od nieruchomości 538
    ›    Podatek od środków transportowych 388
    ›    Podatek rolny 425
    ›    Podatek leśny 379
    ›    Podatek od posiadania psów 424
    ›    Opłata administracyjna 381
    ›    Opłata targowa 374
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 490
    ›    Opłata za wodę i ścieki 469
     Rok 2005 421
     Rok 2006 466
    ›    Podatek od nieruchomości 284
    ›    Podatek od środków transportowych 259
    ›    Podatek rolny 279
    ›    Podatek leśny 268
    ›    Podatek od posiadania psów 246
    ›    Opłata administracyjna 252
    ›    Opłata targowa 240
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 251
    ›    Opłata za wodę i ścieki 249
     Rok 2008 346
    ›    Podatek od nieruchomości 240
    ›    Podatek od środków transportowych 233
    ›    Podatek rolny 250
    ›    Podatek leśny 190
    ›    Opłata administracyjna 225
     Rok 2009 467
    ›    Podatek od nieruchomości 385
    ›    Podatek od środków transportowych 224
    ›    Podatek rolny 383
    ›    Podatek leśny 355
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 430
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 443
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 277
     Rok 2010 408
    ›    Podatek od nieruchomości 329
    ›    Podatek od środków transportowych 231
    ›    Podatek rolny 243
    ›    Podatek leśny 214
     Rok 2011 446
    ›    Podatek od nieruchomości 354
    ›    Podatek rolny 288
    ›    Podatek leśny 205
     Rok 2012 382
    ›    Podatek rolny 288
    ›    Podatek leśny 167
    ›    Podatek od nieruchomości 298
    ›    Podatek od środków transportowych 170
     Rok 2013 446
    ›    Podatek rolny 292
    ›    Podatek leśny 141
    ›    Podatek od nieruchomości 287
    ›    Podatek od środków transportowych 156
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 146
     Rok 2014 511
    ›    Podatek rolny 187
    ›    Podatek leśny 108
    ›    Podatek od nieruchomości 265
    ›    Podatek od środków transportowych 116
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 162
     Rok 2015 297
    ›    Podatek rolny 206
    ›    Podatek leśny 114
    ›    Podatek od nieruchomości 211
    ›    Podatek od środków transportowych 118
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 99
     Rok 2016 400
    ›    Podatek rolny 183
    ›    Podatek leśny 100
    ›    Podatek od nieruchomości 278
    ›    Podatek od środków transportowych 140
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 145
     Rok 2017 145
    ›    Podatek rolny 133
    ›    Podatek leśny 86
    ›    Podatek od nieruchomości 173
    ›    Podatek od środków transportowych 177
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 120
    ›    Rok 2003 182
    ›    Rok 2002 171
    ›    Rok 2003 905
    ›    Rok 2002 139
   Strategia rozwoju 3068
   Protokoły 2663
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4362
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 719
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 799
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 696
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 50337
     Rok 2017 13521
     Rok 2016 15121
     Rok 2015 40932
    ›    Rok 2003 6057
    ›    Rok 2004 9154
    ›    Rok 2005 16322
    ›    Rok 2006 12538
    ›    Rok 2007 22748
    ›    Rok 2008 14763
    ›    Rok 2009 59900
    ›    Rok 2010 13055
    ›    Rok 2011 22095
    ›    Rok 2012 8187
    ›    Rok 2013 8086
    ›    Rok 2014 28460
     Lata 2003 - 2014 106
   Zamówienia do 30 tys. Euro 863
     Rok 2017 9227
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2907
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 146
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2918
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 2239
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2031
     Planowanie Przestrzenne 1417
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 603
   Plany zagospodarowania przestrzennego 862
     Sołectwo Wola Mokrzeska 39
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 301
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 275
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 133
   Petycje 110
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 53
Inne
   Jednostki organizacyjne 4183
     Gminny Ośrodek Kultury 1089
    ›    Kontakt 867
    ›    Kierownictwo 509
    ›    Statut 436
    ›    Regulamin 309
    ›    Dokumentacje kontroli 294
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1341
    ›    Kontakt 1195
    ›    Kierownictwo 943
    ›    Statut 534
    ›    Regulamin 470
    ›    Dokumentacje kontroli 492
     Gminny Zakład Komunalny 1056
    ›    Dane kontaktowe 824
    ›    Statut 462
    ›    Opłaty 106
     Gminna Biblioteka Publiczna 186
    ›    Dane kontaktowe 210
    ›    Statut 131
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2053
   Oferty inwestycyjne 3338
     Infrastruktura 1130
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 540
    ›    Stan elektryfikacji 461
    ›    Stan telefonizacji 384
    ›    Stan gospodarki komunalnej 574
    ›    Drogi 757
     Oferty 1961
     Rejestr skarg i wniosków 606
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 679
   Kontrole 610
     Rok 2014 297
   Oświadczenia majątkowe 6426
     Wójt Gminy 2820
     Przewodniczący Rady Gminy 1698
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 673
    ›    Boborowski Krzysztof 716
    ›    Ciepiela Władysław 443
    ›    Deska Józef Wojciech 359
    ›    Hamerla Mirosław Jan 437
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 563
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 452
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 441
    ›    Nowak Władysław 389
    ›    Pokorny Lech 565
    ›    Radło Euzebiusz 374
    ›    Skalski Robert Henryk 545
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 435
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 410
    ›    Wiśniewski Jacek 419
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 928
    ›    Boborowski Krzysztof 375
    ›    Bożek Alicja 467
    ›    Deska Józef 361
    ›    Hamerla Mirosław 390
    ›    Kolan Ryszard 448
    ›    Kołek Halina 419
    ›    Miedzińska Bożena 420
    ›    Nowak Władysław 344
    ›    Pelikan Zofia 384
    ›    Radło Euzebiusz 345
    ›    Skalski Robert 370
    ›    Wierciochowicz Barbara 354
    ›    Wiśniewska Maria 368
    ›    Wiśniewski Jacek 434
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1020
    ›    Bożek Alicja 355
    ›    Deska Józef 319
    ›    Hamerla Mirosław 321
    ›    Kolan Ryszard 369
    ›    Magiera Beata 302
    ›    Nowak Władysław 293
    ›    Różycka Małgorzata 326
    ›    Pelikan Zofia 314
    ›    Skalski Robert 334
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 445
    ›    Ślęzak Elżbieta 323
    ›    Wierciochowicz Barbara 317
    ›    Wiśniewska Maria 332
    ›    Wiśniewski Jacek 392
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 702
    ›    Bożek Alicja 173
    ›    Adamus Grzegorz 267
    ›    Dors Renata 195
    ›    Hamerla Mirosław 227
    ›    Kolan Ryszard 212
    ›    Miedzińska Bożena 175
    ›    Różycka Małgorzata 173
    ›    Nowak Władysław 153
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 283
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 226
    ›    Wierciochowicz Barbara 201
    ›    Wiśniewska Maria 178
    ›    Wiśniewski Jacek 261
    ›    Żmuda Ewa 228
    ›    Sekretarz Gminy 1229
    ›    Skarbnik Gminy 1140
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 1841
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 493
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 186
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 204
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 916
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 820
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 975
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 801
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1566
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1080
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 759
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 611
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 695
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 744
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1256
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1030
   Liczba ludności 405
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 163
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 85
   Odpady komunalne 310
   Redakcja Biuletynu 2525