główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 144879
   Godziny urzędowania 4141
   Organizacja urzędu 6086
   Struktura Urzędu 5754
     Sekretarz 1273
     Skarbnik 1104
     Urząd Stanu Cywilnego 2563
     Referaty Urzędu 2230
    ›    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 364
     Samodzielne stanowiska 1946
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 960
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1109
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 745
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 748
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 862
    ›    Informatyk urzędu 865
   Tablica ogłoszeń 1317
     Rok 2019 25953
     Rok 2018 22178
     Rok 2017 17252
     Rok 2016 21684
     Rok 2015 26415
     Rok 2014 6111
     Rok 2013 5920
     Rok 2012 10080
     Rok 2011 6249
     Lata 2006 - 2010 95531
   Wybory 6419
     Wybory 2006 3302
     Wybory 2010 4243
     Wybory 2011 2544
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 1016
     Wybory 2014 1205
    ›    Wybory samorządowe 6905
     Wybory 2015 1208
    ›    Wybory Prezydenta RP 1511
    ›    Wybory Parlamentarne 1223
     Wybory 2018 7744
     Wybory 2019 414
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 724
   Referenda 731
     Referendum 2015 961
   Powoływanie komisji i zespołów 748
     Rok 2016 395
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje 1630
   Zarządzenia 185
    ›    Rok 2002 1760
    ›    Rok 2003 16730
    ›    Rok 2004 13826
    ›    Rok 2005 18594
     Kadencja 2002-2006 114
    ›    Rok 2006 16784
    ›    Rok 2007 10194
    ›    Rok 2008 11853
    ›    Rok 2009 13822
     Kadencja 2006-2010 128
    ›    Rok 2010 12992
    ›    Rok 2011 10432
    ›    Rok 2012 8923
    ›    Rok 2013 7263
     Kadencja 2010-2014 134
    ›    Rok 2014 5661
    ›    Rok 2015 8024
    ›    Rok 2016 6684
    ›    Rok 2017 5673
     Kadencja 2014-2018 28
     Rok 2018 5060
     Rok 2019 805
   Rejestr Zarządzeń 993
     Rok 2012 402
     Rok 2013 431
   Oświadczenia majatkowe 3835
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy 164
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 288
   Komisje Rady Gminy 140
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 48
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 43
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 70
     Komisja Rewizyjna 63
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 53
   Kompetencje Rady Gminy 1108
   Regulamin Rady Gminy 978
   Uchwały Rady Gminy 426
     Kadencja 2002-2006 1026
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 2050
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3854
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 908
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 2003
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 836
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2495
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1844
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2760
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2448
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 5020
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2533
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 3317
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 1018
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 769
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1961
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2281
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1305
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 2137
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1222
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1911
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3497
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1186
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 3013
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3401
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2445
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2365
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 3133
     Kadencja 2006-2010 819
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1974
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 1009
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1682
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1712
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 2053
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 1106
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1900
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1338
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1691
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1893
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 2227
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1934
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1249
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1419
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 2157
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 2198
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1505
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2408
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1284
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 1134
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1264
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 943
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 2371
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1464
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1141
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1635
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1483
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1378
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 2093
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 1095
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1254
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1467
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1547
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 665
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1678
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2725
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 2016
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 606
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2558
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1613
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 856
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 1109
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1632
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1506
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 602
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 1165
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 858
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1319
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1441
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1863
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 1137
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 456
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 983
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 583
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 1083
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1260
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1878
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1678
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 1130
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 891
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 995
     Kadencja 2010-2014 238
     Kadencja 2014-2018 1242
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 1012
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 919
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 523
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 2438
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1387
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 487
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1802
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 789
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 2092
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 699
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1828
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 1243
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1500
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 1173
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 2774
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 604
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 458
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 1058
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 1066
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 618
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 1186
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 1142
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 1217
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 240
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 877
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 790
     Kadencja 2018-2023 980
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 748
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 653
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. 352
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 159
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r. 146
   Rejestr Uchwał 7446
   Sesje Rady Gminy 206
     Transmisje z obrad 130
     Protokoły z Sesji Rady Gminy 3295
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 5161
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 945
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 1018
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1435
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 218
    ›    Kadencja 2018 - 2023 204
     Protokoły głosowań 123
   Interpelacje i zapytania radnych 320
     Kadencja 2018 - 2023 883
   Oświadczenia majątkowe 122
     Przewodniczący Rady Gminy 2623
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 973
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1439
    ›    Bożek Alicja 444
    ›    Adamus Grzegorz 590
    ›    Dors Renata 476
    ›    Hamerla Mirosław 563
    ›    Kolan Ryszard 493
    ›    Miedzińska Bożena 554
    ›    Różycka Małgorzata 405
    ›    Nowak Władysław 520
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 731
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 601
    ›    Wierciochowicz Barbara 480
    ›    Wiśniewska Maria 478
    ›    Wiśniewski Jacek 610
    ›    Żmuda Ewa 511
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1162
    ›    Bożek Alicja 533
    ›    Deska Józef 565
    ›    Hamerla Mirosław 540
    ›    Kolan Ryszard 529
    ›    Magiera Beata 521
    ›    Nowak Władysław 469
    ›    Różycka Małgorzata 481
    ›    Pelikan Zofia 488
    ›    Skalski Robert 523
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 640
    ›    Ślęzak Elżbieta 502
    ›    Wierciochowicz Barbara 534
    ›    Wiśniewska Maria 501
    ›    Wiśniewski Jacek 562
   Wybory ławników sądowych 46
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 20
Gmina
   Statut Gminy 6316
   Strategia rozwoju 3541
   Jednostki organizacyjne 94
     Gminny Zakład Komunalny 28
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35
   Raporty o stanie Gminy 96
   Sołectwa 2874
Prawo Lokalne
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1692
   Podatki i opłaty lokalne 4227
    ›    Podatek od nieruchomości 699
    ›    Podatek od środków transportowych 578
    ›    Podatek rolny 610
    ›    Podatek leśny 526
    ›    Podatek od posiadania psów 593
    ›    Opłata administracyjna 527
    ›    Opłata targowa 540
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 648
    ›    Opłata za wodę i ścieki 639
    ›    Podatek od nieruchomości 427
    ›    Podatek od środków transportowych 445
    ›    Podatek rolny 438
    ›    Podatek leśny 418
    ›    Podatek od posiadania psów 409
    ›    Opłata administracyjna 407
    ›    Opłata targowa 376
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 407
    ›    Opłata za wodę i ścieki 450
    ›    Podatek od nieruchomości 404
    ›    Podatek od środków transportowych 382
    ›    Podatek rolny 385
    ›    Podatek leśny 339
    ›    Opłata administracyjna 375
    ›    Podatek od nieruchomości 560
    ›    Podatek od środków transportowych 374
    ›    Podatek rolny 578
    ›    Podatek leśny 529
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 648
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 712
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 423
    ›    Podatek od nieruchomości 474
    ›    Podatek od środków transportowych 378
    ›    Podatek rolny 419
    ›    Podatek leśny 397
    ›    Podatek od nieruchomości 503
    ›    Podatek rolny 436
    ›    Podatek leśny 344
     Rok 2012 514
    ›    Podatek rolny 444
    ›    Podatek leśny 326
    ›    Podatek od nieruchomości 469
    ›    Podatek od środków transportowych 316
     Rok 2013 560
    ›    Podatek rolny 484
    ›    Podatek leśny 316
    ›    Podatek od nieruchomości 456
    ›    Podatek od środków transportowych 357
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 374
     Rok 2014 634
    ›    Podatek rolny 365
    ›    Podatek leśny 265
    ›    Podatek od nieruchomości 427
    ›    Podatek od środków transportowych 253
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 309
     Rok 2015 409
    ›    Podatek rolny 356
    ›    Podatek leśny 278
    ›    Podatek od nieruchomości 381
    ›    Podatek od środków transportowych 280
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 286
     Rok 2016 736
    ›    Podatek rolny 419
    ›    Podatek leśny 281
    ›    Podatek od nieruchomości 631
    ›    Podatek od środków transportowych 316
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 296
     Rok 2017 336
    ›    Podatek rolny 362
    ›    Podatek leśny 258
    ›    Podatek od nieruchomości 571
    ›    Podatek od środków transportowych 358
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 328
     Rok 2018 449
     Rok 2019 214
    ›    Rok 2003 286
    ›    Rok 2002 282
    ›    Rok 2003 1114
    ›    Rok 2002 271
Budżet i Finanse
   Budżet 113
     Rok 2019 312
     Rok 2018 1348
     Rok 2017 1893
     Rok 2016 2112
     Rok 2015 1958
    ›    Rok 2006 1681
    ›    Rok 2005 7776
    ›    Rok 2004 660
    ›    Rok 2003 740
    ›    Rok 2007 897
    ›    Rok 2008 862
    ›    Rok 2009 927
    ›    Rok 2010 1240
    ›    Rok 2011 1391
    ›    Rok 2012 1794
    ›    Rok 2013 1669
    ›    Rok 2014 2030
     Lata 2003 - 2014 205
   Sprawozdania Finansowe 246
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów 96
    ›    Rok 2018 98
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie 70
    ›    Rok 2018 86
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 57374
     Rok 2019 11558
     Rok 2018 22696
     Rok 2017 26042
     Rok 2016 17451
     Rok 2015 55472
    ›    Rok 2003 6426
    ›    Rok 2004 9922
    ›    Rok 2005 18295
    ›    Rok 2006 14019
    ›    Rok 2007 23077
    ›    Rok 2008 15540
    ›    Rok 2009 66632
    ›    Rok 2010 13846
    ›    Rok 2011 23469
    ›    Rok 2012 9577
    ›    Rok 2013 9478
    ›    Rok 2014 41627
     Lata 2003 - 2014 370
   Zamówienia do 30 tys. Euro 3093
     Rok 2019 5888
     Rok 2018 18096
     Rok 2017 28903
   Plan zamówień publicznych 692
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3361
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 333
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4105
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 3358
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2653
     Planowanie Przestrzenne 1816
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1469
   Plany zagospodarowania przestrzennego 2550
     Sołectwo Bolesławów 243
     Sołectwo Przyrów 779
     Sołectwo Stanisławów 203
     Sołectwo Staropole 292
     Sołectwo Wiercica 368
     Sołectwo Wola Mokrzeska 490
     Sołectwo Zalesice 523
     Sołectwo Zarębice 279
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 783
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 631
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 654
   Petycje 640
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku 56
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 109
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 319
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 998
   Rok 2017 753
   Lata 2013 - 2016 1349
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 226
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 879
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 343
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 244
Inne
   Jednostki organizacyjne 4655
     Gminny Ośrodek Kultury 1271
    ›    Kontakt 1064
    ›    Kierownictwo 676
    ›    Statut 618
    ›    Regulamin 454
    ›    Dokumentacje kontroli 413
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1516
    ›    Kontakt 1365
    ›    Kierownictwo 1129
    ›    Statut 707
    ›    Regulamin 666
    ›    Dokumentacje kontroli 640
     Gminny Zakład Komunalny 1283
    ›    Dane kontaktowe 1078
    ›    Statut 657
    ›    Opłaty 279
     Gminna Biblioteka Publiczna 326
    ›    Dane kontaktowe 462
    ›    Statut 334
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2386
   Oferty inwestycyjne 3681
     Infrastruktura 1270
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 663
    ›    Stan elektryfikacji 585
    ›    Stan telefonizacji 508
    ›    Stan gospodarki komunalnej 694
    ›    Drogi 900
     Oferty 2133
     Rejestr skarg i wniosków 694
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 791
   Kontrole 972
     Rok 2014 441
     Rok 2018 84
     Rok 2019 6
   Oświadczenia majątkowe 8919
    ›    Sekretarz Gminy 1866
    ›    Skarbnik Gminy 1676
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2574
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 914
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 637
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 577
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1265
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1230
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1412
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 1169
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 2095
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1626
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1564
   Liczba ludności 757
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 310
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 237
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 287
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 88
   Odpady komunalne 880
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 109
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 67
   Redakcja Biuletynu 3315
Łączna liczba odwiedzin:1554452