Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1398742
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ136783
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 136783
   Godziny urzędowania 3910
   Organizacja urzędu 5671
   Struktura Urzędu 5312
   Tablica ogłoszeń 17287
     Rok 2018 17378
     Rok 2017 15446
     Rok 2016 19535
     Rok 2015 21714
     Rok 2014 4898
     Rok 2013 4678
     Rok 2012 8442
     Rok 2011 5424
     Lata 2006 - 2010 91180
   Wybory 5549
     Wybory 2006 3135
     Wybory 2010 3779
     Wybory 2011 2229
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 739
     Wybory 2014 1129
    ›    Wybory samorządowe 5876
     Wybory 2015 1148
    ›    Wybory Prezydenta RP 1149
    ›    Wybory Parlamentarne 909
     Wybory 2018 6494
   Referenda 628
     Referendum 2015 702
   Powoływanie komisji i zespołów 567
     Rok 2016 309
Organy
   Wójt Gminy 4844
     Kompetencje 1469
     Zarządzenia 1294
   Sekretarz 2824
     Zadania i kompetencje 1123
   Skarbnik 2517
      Zadania i kompetencje 959
   Rada Gminy 4002
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2002 - 2006 1175
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2006 - 2010 1036
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2010 - 2014 723
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018 538
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 13
     Regulamin Rady Gminy 831
     Kompetencje Rady Gminy 936
   Komisje Rady 2403
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 768
    ›    Skład osobowy 698
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 721
    ›    Skład osobowy 686
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 644
    ›    Skład osobowy 662
     Komisja Rewizyjna 707
    ›    Skład osobowy 687
    ›    Regulamin Komisji Rewizyjnej 513
   Komórki organizacyjne 4621
     Referaty Urzędu 2011
    ›    Referat Finansowy 1366
    ›    Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2143
     Samodzielne stanowiska 1795
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 839
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1022
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 656
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 611
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 731
    ›    Pion ochrony 489
    ›    Informatyk urzędu 781
    ›    Kierowca autobusu szkolnego 649
   Urząd Stanu Cywilnego 2390
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 309
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 307
   Sołectwa 2441
Prawo Lokalne
   Statut 5916
   Regulamin organizacyjny 4237
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1553
   Budżet 4552
     Rok 2018 610
     Rok 2017 1286
     Rok 2016 1455
     Rok 2015 1426
    ›    Rok 2006 1545
    ›    Rok 2005 6744
    ›    Rok 2004 592
    ›    Rok 2003 661
    ›    Rok 2007 807
    ›    Rok 2008 760
    ›    Rok 2009 816
    ›    Rok 2010 1090
    ›    Rok 2011 1120
    ›    Rok 2012 1321
    ›    Rok 2013 1297
    ›    Rok 2014 1471
     Lata 2003 - 2014 141
   Uchwały Rady Gminy 8525
     Kadencja 2002-2006 928
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1763
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3246
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 764
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1631
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 692
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2036
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1565
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2253
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 1990
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 4220
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2049
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 2712
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 863
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 644
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1646
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 1886
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1069
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 1786
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1027
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1576
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 2991
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 985
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2430
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 2844
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 1890
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 1860
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2607
     Kadencja 2006-2010 726
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1576
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 866
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1345
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1383
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1708
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 942
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1564
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1088
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1349
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1472
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 1780
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1555
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1044
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1080
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 1755
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 1685
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1291
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 1773
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1003
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 901
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1033
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 720
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 1767
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1151
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 924
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1251
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1141
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1095
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1585
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 844
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 955
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1114
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1214
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 512
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1246
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2059
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1493
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 442
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 1839
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1205
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 679
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 819
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1210
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1106
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 452
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 883
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 600
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 967
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 968
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1167
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 767
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 346
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 728
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 438
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 735
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 859
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1157
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1163
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 713
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 632
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 668
     Kadencja 2010-2014 155
     Rok 2014 1014
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 637
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 605
     Rok 2015 801
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 369
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 1468
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 882
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 331
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1066
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 542
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 1302
     Rok 2016 783
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 464
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1034
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 770
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 887
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 766
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 1615
     Rok 2017 654
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 385
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 303
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 609
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 570
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 276
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 523
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 556
     Rok 2018 524
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 600
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 50
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 238
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 223
   Rejestr Uchwał 6419
   Zarządzenia Wójta 4690
    ›    Rok 2002 1560
    ›    Rok 2003 14884
    ›    Rok 2004 12417
    ›    Rok 2005 16702
     Kadencja 2002-2006 58
    ›    Rok 2006 14686
    ›    Rok 2007 8576
    ›    Rok 2008 9795
    ›    Rok 2009 11445
     Kadencja 2006-2010 65
    ›    Rok 2010 10696
    ›    Rok 2011 8382
    ›    Rok 2012 6820
    ›    Rok 2013 4324
     Kadencja 2010-2014 73
     Rok 2014 3895
     Rok 2015 4382
     Rok 2016 4486
     Rok 2017 3163
     Rok 2018 1810
   Rejestr Zarządzeń 849
     Rok 2012 328
     Rok 2013 340
   Podatki i opłaty lokalne 3964
    ›    Podatek od nieruchomości 615
    ›    Podatek od środków transportowych 479
    ›    Podatek rolny 506
    ›    Podatek leśny 454
    ›    Podatek od posiadania psów 509
    ›    Opłata administracyjna 459
    ›    Opłata targowa 454
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 568
    ›    Opłata za wodę i ścieki 564
    ›    Podatek od nieruchomości 352
    ›    Podatek od środków transportowych 339
    ›    Podatek rolny 356
    ›    Podatek leśny 345
    ›    Podatek od posiadania psów 321
    ›    Opłata administracyjna 340
    ›    Opłata targowa 302
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 329
    ›    Opłata za wodę i ścieki 333
    ›    Podatek od nieruchomości 306
    ›    Podatek od środków transportowych 302
    ›    Podatek rolny 319
    ›    Podatek leśny 262
    ›    Opłata administracyjna 298
    ›    Podatek od nieruchomości 472
    ›    Podatek od środków transportowych 297
    ›    Podatek rolny 488
    ›    Podatek leśny 429
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 524
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 564
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 346
    ›    Podatek od nieruchomości 405
    ›    Podatek od środków transportowych 298
    ›    Podatek rolny 320
    ›    Podatek leśny 298
    ›    Podatek od nieruchomości 423
    ›    Podatek rolny 367
    ›    Podatek leśny 271
     Rok 2012 471
    ›    Podatek rolny 367
    ›    Podatek leśny 248
    ›    Podatek od nieruchomości 384
    ›    Podatek od środków transportowych 238
     Rok 2013 509
    ›    Podatek rolny 380
    ›    Podatek leśny 216
    ›    Podatek od nieruchomości 368
    ›    Podatek od środków transportowych 247
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 260
     Rok 2014 575
    ›    Podatek rolny 286
    ›    Podatek leśny 194
    ›    Podatek od nieruchomości 354
    ›    Podatek od środków transportowych 182
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 242
     Rok 2015 363
    ›    Podatek rolny 283
    ›    Podatek leśny 197
    ›    Podatek od nieruchomości 298
    ›    Podatek od środków transportowych 201
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 180
     Rok 2016 622
    ›    Podatek rolny 328
    ›    Podatek leśny 201
    ›    Podatek od nieruchomości 491
    ›    Podatek od środków transportowych 237
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 232
     Rok 2017 297
    ›    Podatek rolny 281
    ›    Podatek leśny 179
    ›    Podatek od nieruchomości 429
    ›    Podatek od środków transportowych 281
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 239
     Rok 2018 297
    ›    Rok 2003 232
    ›    Rok 2002 228
    ›    Rok 2003 1019
    ›    Rok 2002 204
   Strategia rozwoju 3361
   Protokoły 3096
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4577
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 832
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 894
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1307
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 54794
     Rok 2018 18454
     Rok 2017 25182
     Rok 2016 16762
     Rok 2015 49775
    ›    Rok 2003 6232
    ›    Rok 2004 9427
    ›    Rok 2005 17095
    ›    Rok 2006 13148
    ›    Rok 2007 22885
    ›    Rok 2008 15055
    ›    Rok 2009 63718
    ›    Rok 2010 13485
    ›    Rok 2011 22745
    ›    Rok 2012 8844
    ›    Rok 2013 8819
    ›    Rok 2014 36239
     Lata 2003 - 2014 270
   Zamówienia do 30 tys. Euro 2248
     Rok 2018 9146
     Rok 2017 26371
   Plan zamówień publicznych 344
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3211
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 230
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3356
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 2687
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2286
     Planowanie Przestrzenne 1610
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1147
   Plany zagospodarowania przestrzennego 1859
     Sołectwo Bolesławów 131
     Sołectwo Przyrów 439
     Sołectwo Stanisławów 98
     Sołectwo Staropole 159
     Sołectwo Wiercica 198
     Sołectwo Wola Mokrzeska 286
     Sołectwo Zalesice 299
     Sołectwo Zarębice 118
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 635
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 511
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 478
   Petycje 457
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 11
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 218
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 603
   Rok 2017 569
   Lata 2013 - 2016 796
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 310
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 16
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 10
Inne
   Jednostki organizacyjne 4487
     Gminny Ośrodek Kultury 1196
    ›    Kontakt 964
    ›    Kierownictwo 587
    ›    Statut 506
    ›    Regulamin 368
    ›    Dokumentacje kontroli 348
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1446
    ›    Kontakt 1277
    ›    Kierownictwo 1044
    ›    Statut 614
    ›    Regulamin 549
    ›    Dokumentacje kontroli 558
     Gminny Zakład Komunalny 1183
    ›    Dane kontaktowe 947
    ›    Statut 542
    ›    Opłaty 192
     Gminna Biblioteka Publiczna 270
    ›    Dane kontaktowe 323
    ›    Statut 221
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2293
   Oferty inwestycyjne 3566
     Infrastruktura 1213
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 600
    ›    Stan elektryfikacji 515
    ›    Stan telefonizacji 437
    ›    Stan gospodarki komunalnej 628
    ›    Drogi 833
     Oferty 2065
     Rejestr skarg i wniosków 653
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 743
   Kontrole 866
     Rok 2014 389
   Oświadczenia majątkowe 7747
     Wójt Gminy 3367
     Przewodniczący Rady Gminy 2186
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 767
    ›    Boborowski Krzysztof 810
    ›    Ciepiela Władysław 537
    ›    Deska Józef Wojciech 455
    ›    Hamerla Mirosław Jan 530
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 675
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 570
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 654
    ›    Nowak Władysław 479
    ›    Pokorny Lech 673
    ›    Radło Euzebiusz 467
    ›    Skalski Robert Henryk 643
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 611
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 492
    ›    Wiśniewski Jacek 497
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 1041
    ›    Boborowski Krzysztof 464
    ›    Bożek Alicja 563
    ›    Deska Józef 431
    ›    Hamerla Mirosław 468
    ›    Kolan Ryszard 526
    ›    Kołek Halina 509
    ›    Miedzińska Bożena 502
    ›    Nowak Władysław 462
    ›    Pelikan Zofia 494
    ›    Radło Euzebiusz 427
    ›    Skalski Robert 441
    ›    Wierciochowicz Barbara 430
    ›    Wiśniewska Maria 463
    ›    Wiśniewski Jacek 536
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1098
    ›    Bożek Alicja 448
    ›    Deska Józef 424
    ›    Hamerla Mirosław 434
    ›    Kolan Ryszard 440
    ›    Magiera Beata 407
    ›    Nowak Władysław 370
    ›    Różycka Małgorzata 393
    ›    Pelikan Zofia 400
    ›    Skalski Robert 421
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 536
    ›    Ślęzak Elżbieta 402
    ›    Wierciochowicz Barbara 413
    ›    Wiśniewska Maria 410
    ›    Wiśniewski Jacek 468
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1263
    ›    Bożek Alicja 316
    ›    Adamus Grzegorz 458
    ›    Dors Renata 369
    ›    Hamerla Mirosław 404
    ›    Kolan Ryszard 384
    ›    Miedzińska Bożena 406
    ›    Różycka Małgorzata 303
    ›    Nowak Władysław 340
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 558
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 435
    ›    Wierciochowicz Barbara 354
    ›    Wiśniewska Maria 319
    ›    Wiśniewski Jacek 482
    ›    Żmuda Ewa 399
    ›    Sekretarz Gminy 1503
    ›    Skarbnik Gminy 1441
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2205
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 721
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 434
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 385
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1085
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1050
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1208
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 997
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1817
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1206
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 895
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 731
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 824
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 872
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1428
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1324
   Liczba ludności 635
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 234
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 169
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 176
   Odpady komunalne 654
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 51
   Redakcja Biuletynu 3060