Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1173081
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ111451
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 111451
   Godziny urzędowania 3622
   Organizacja urzędu 5196
   Struktura Urzędu 4915
   Tablica ogłoszeń 14132
     Rok 2018 235
     Rok 2017 12357
     Rok 2016 15769
     Rok 2015 16199
     Rok 2014 3895
     Rok 2013 3787
     Rok 2012 6304
     Rok 2011 4242
     Lata 2006 - 2010 86404
   Wybory 2299
     Wybory 2006 2886
     Wybory 2010 3358
     Wybory 2011 1908
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 554
     Wybory 2014 921
    ›    Wybory samorządowe 4699
     Wybory 2015 982
    ›    Wybory Prezydenta RP 912
    ›    Wybory Parlamentarne 691
   Referenda 457
     Referendum 2015 486
   Powoływanie komisji i zespołów 278
     Rok 2016 182
Organy
   Wójt Gminy 4523
     Kompetencje 1352
     Zarządzenia 1153
   Sekretarz 2629
     Zadania i kompetencje 997
   Skarbnik 2344
      Zadania i kompetencje 863
   Rada Gminy 3601
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2002 - 2006 1084
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2006 - 2010 952
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2010 - 2014 647
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018 355
     Regulamin Rady Gminy 742
     Kompetencje Rady Gminy 849
   Komisje Rady 2184
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 680
    ›    Skład osobowy 596
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 646
    ›    Skład osobowy 587
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 582
    ›    Skład osobowy 573
     Komisja Rewizyjna 640
    ›    Skład osobowy 600
    ›    Regulamin Komisji Rewizyjnej 433
   Komórki organizacyjne 4323
     Referaty Urzędu 1897
    ›    Referat Finansowy 1254
    ›    Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2042
     Samodzielne stanowiska 1678
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 749
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 935
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 587
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 531
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 642
    ›    Pion ochrony 410
    ›    Informatyk urzędu 686
    ›    Kierowca autobusu szkolnego 561
   Urząd Stanu Cywilnego 2170
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 269
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 249
   Sołectwa 2112
Prawo Lokalne
   Statut 5551
   Regulamin organizacyjny 3926
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1312
   Budżet 4200
     Rok 2018 56
     Rok 2017 671
     Rok 2016 861
     Rok 2015 1035
    ›    Rok 2006 1445
    ›    Rok 2005 6263
    ›    Rok 2004 504
    ›    Rok 2003 584
    ›    Rok 2007 703
    ›    Rok 2008 652
    ›    Rok 2009 693
    ›    Rok 2010 945
    ›    Rok 2011 926
    ›    Rok 2012 1062
    ›    Rok 2013 992
    ›    Rok 2014 1115
     Lata 2003 - 2014 81
   Uchwały Rady Gminy 7646
     Kadencja 2002-2006 818
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1581
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 2885
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 630
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1395
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 561
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 1788
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1365
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2004
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 1701
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 3758
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 1780
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 2434
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 720
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 539
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1448
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 1665
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 909
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 1602
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 898
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1403
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 2721
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 856
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2171
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 2536
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 1601
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 1593
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2245
     Kadencja 2006-2010 637
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1340
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 745
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1152
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1205
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1493
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 798
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1366
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 907
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1156
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1220
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 1532
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1332
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 878
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 886
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 1487
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 1425
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1140
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 1470
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 800
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 750
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 856
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 559
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 1438
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 980
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 778
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1068
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 955
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 922
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1354
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 704
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 767
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 934
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1012
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 404
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1046
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 1720
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1267
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 318
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 1495
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 990
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 517
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 646
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 927
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 866
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 334
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 686
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 433
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 739
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 689
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 800
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 564
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 219
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 529
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 314
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 519
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 604
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 811
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 849
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 488
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 460
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 470
     Kadencja 2010-2014 9
     Rok 2014 893
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 427
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 421
     Rok 2015 665
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 256
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 973
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 610
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 225
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 722
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 366
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 935
     Rok 2016 646
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 319
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 739
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 554
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 604
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 564
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 1101
     Rok 2017 420
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 240
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 182
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 363
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 305
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 119
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 166
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 110
     Rok 2018 45
   Rejestr Uchwał 5376
   Zarządzenia Wójta 4184
    ›    Rok 2002 1451
    ›    Rok 2003 14146
    ›    Rok 2004 11843
    ›    Rok 2005 16100
     Kadencja 2002-2006 2
    ›    Rok 2006 14058
    ›    Rok 2007 8128
    ›    Rok 2008 9116
    ›    Rok 2009 10621
     Kadencja 2006-2010 2
    ›    Rok 2010 10037
    ›    Rok 2011 7753
    ›    Rok 2012 6288
    ›    Rok 2013 3790
     Kadencja 2010-2014 2
     Rok 2014 3180
     Rok 2015 2420
     Rok 2016 3589
     Rok 2017 1925
   Rejestr Zarządzeń 677
     Rok 2012 281
     Rok 2013 250
   Podatki i opłaty lokalne 3676
    ›    Podatek od nieruchomości 561
    ›    Podatek od środków transportowych 417
    ›    Podatek rolny 447
    ›    Podatek leśny 401
    ›    Podatek od posiadania psów 447
    ›    Opłata administracyjna 399
    ›    Opłata targowa 398
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 514
    ›    Opłata za wodę i ścieki 491
    ›    Podatek od nieruchomości 306
    ›    Podatek od środków transportowych 282
    ›    Podatek rolny 301
    ›    Podatek leśny 291
    ›    Podatek od posiadania psów 269
    ›    Opłata administracyjna 280
    ›    Opłata targowa 254
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 273
    ›    Opłata za wodę i ścieki 270
    ›    Podatek od nieruchomości 250
    ›    Podatek od środków transportowych 247
    ›    Podatek rolny 266
    ›    Podatek leśny 208
    ›    Opłata administracyjna 240
    ›    Podatek od nieruchomości 407
    ›    Podatek od środków transportowych 247
    ›    Podatek rolny 425
    ›    Podatek leśny 376
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 454
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 474
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 295
    ›    Podatek od nieruchomości 350
    ›    Podatek od środków transportowych 249
    ›    Podatek rolny 266
    ›    Podatek leśny 235
    ›    Podatek od nieruchomości 377
    ›    Podatek rolny 313
    ›    Podatek leśny 224
     Rok 2012 408
    ›    Podatek rolny 308
    ›    Podatek leśny 195
    ›    Podatek od nieruchomości 324
    ›    Podatek od środków transportowych 186
     Rok 2013 458
    ›    Podatek rolny 320
    ›    Podatek leśny 164
    ›    Podatek od nieruchomości 310
    ›    Podatek od środków transportowych 183
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 174
     Rok 2014 520
    ›    Podatek rolny 219
    ›    Podatek leśny 131
    ›    Podatek od nieruchomości 297
    ›    Podatek od środków transportowych 131
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 184
     Rok 2015 304
    ›    Podatek rolny 227
    ›    Podatek leśny 138
    ›    Podatek od nieruchomości 230
    ›    Podatek od środków transportowych 140
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 117
     Rok 2016 481
    ›    Podatek rolny 221
    ›    Podatek leśny 120
    ›    Podatek od nieruchomości 342
    ›    Podatek od środków transportowych 163
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 168
     Rok 2017 223
    ›    Podatek rolny 192
    ›    Podatek leśny 119
    ›    Podatek od nieruchomości 256
    ›    Podatek od środków transportowych 212
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 157
     Rok 2018 86
    ›    Rok 2003 191
    ›    Rok 2002 181
    ›    Rok 2003 941
    ›    Rok 2002 154
   Strategia rozwoju 3131
   Protokoły 2792
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4387
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 759
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 827
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 936
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 51962
     Rok 2018 1316
     Rok 2017 23207
     Rok 2016 16139
     Rok 2015 43563
    ›    Rok 2003 6097
    ›    Rok 2004 9213
    ›    Rok 2005 16452
    ›    Rok 2006 12656
    ›    Rok 2007 22771
    ›    Rok 2008 14845
    ›    Rok 2009 60991
    ›    Rok 2010 13139
    ›    Rok 2011 22219
    ›    Rok 2012 8288
    ›    Rok 2013 8326
    ›    Rok 2014 30822
     Lata 2003 - 2014 138
   Zamówienia do 30 tys. Euro 1273
     Rok 2017 17588
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2984
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 163
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2997
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 2312
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2058
     Planowanie Przestrzenne 1447
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 771
   Plany zagospodarowania przestrzennego 1169
     Sołectwo Bolesławów 50
     Sołectwo Przyrów 128
     Sołectwo Stanisławów 31
     Sołectwo Staropole 61
     Sołectwo Wiercica 72
     Sołectwo Wola Mokrzeska 112
     Sołectwo Zalesice 80
     Sołectwo Zarębice 28
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 380
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 327
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 221
   Petycje 179
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 94
Konsultacje społeczne
   Rok 2017 282
   Lata 2013 - 2016 150
Inne
   Jednostki organizacyjne 4251
     Gminny Ośrodek Kultury 1106
    ›    Kontakt 884
    ›    Kierownictwo 528
    ›    Statut 445
    ›    Regulamin 321
    ›    Dokumentacje kontroli 301
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1358
    ›    Kontakt 1206
    ›    Kierownictwo 970
    ›    Statut 553
    ›    Regulamin 486
    ›    Dokumentacje kontroli 501
     Gminny Zakład Komunalny 1078
    ›    Dane kontaktowe 857
    ›    Statut 474
    ›    Opłaty 119
     Gminna Biblioteka Publiczna 198
    ›    Dane kontaktowe 234
    ›    Statut 144
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2100
   Oferty inwestycyjne 3388
     Infrastruktura 1148
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 552
    ›    Stan elektryfikacji 471
    ›    Stan telefonizacji 392
    ›    Stan gospodarki komunalnej 583
    ›    Drogi 771
     Oferty 1988
     Rejestr skarg i wniosków 617
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 696
   Kontrole 659
     Rok 2014 310
   Oświadczenia majątkowe 6655
     Wójt Gminy 2912
     Przewodniczący Rady Gminy 1806
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 695
    ›    Boborowski Krzysztof 737
    ›    Ciepiela Władysław 465
    ›    Deska Józef Wojciech 381
    ›    Hamerla Mirosław Jan 464
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 586
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 485
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 500
    ›    Nowak Władysław 412
    ›    Pokorny Lech 583
    ›    Radło Euzebiusz 399
    ›    Skalski Robert Henryk 567
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 476
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 427
    ›    Wiśniewski Jacek 437
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 949
    ›    Boborowski Krzysztof 396
    ›    Bożek Alicja 486
    ›    Deska Józef 372
    ›    Hamerla Mirosław 401
    ›    Kolan Ryszard 465
    ›    Kołek Halina 440
    ›    Miedzińska Bożena 434
    ›    Nowak Władysław 360
    ›    Pelikan Zofia 411
    ›    Radło Euzebiusz 366
    ›    Skalski Robert 381
    ›    Wierciochowicz Barbara 370
    ›    Wiśniewska Maria 394
    ›    Wiśniewski Jacek 455
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1034
    ›    Bożek Alicja 371
    ›    Deska Józef 332
    ›    Hamerla Mirosław 343
    ›    Kolan Ryszard 381
    ›    Magiera Beata 324
    ›    Nowak Władysław 308
    ›    Różycka Małgorzata 338
    ›    Pelikan Zofia 340
    ›    Skalski Robert 351
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 464
    ›    Ślęzak Elżbieta 336
    ›    Wierciochowicz Barbara 335
    ›    Wiśniewska Maria 347
    ›    Wiśniewski Jacek 409
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 770
    ›    Bożek Alicja 194
    ›    Adamus Grzegorz 292
    ›    Dors Renata 224
    ›    Hamerla Mirosław 253
    ›    Kolan Ryszard 237
    ›    Miedzińska Bożena 208
    ›    Różycka Małgorzata 191
    ›    Nowak Władysław 172
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 336
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 275
    ›    Wierciochowicz Barbara 227
    ›    Wiśniewska Maria 202
    ›    Wiśniewski Jacek 302
    ›    Żmuda Ewa 262
    ›    Sekretarz Gminy 1280
    ›    Skarbnik Gminy 1208
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 1926
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 551
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 253
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 256
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 958
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 888
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1025
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 842
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1629
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1110
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 786
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 631
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 726
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 774
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1283
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1104
   Liczba ludności 455
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 176
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 105
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 13
   Odpady komunalne 357
   Redakcja Biuletynu 2637