główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 147519
   Godziny urzędowania 4215
   Organizacja urzędu 6191
   Struktura Urzędu 5841
     Sekretarz 1302
     Skarbnik 1124
     Urząd Stanu Cywilnego 2611
     Referaty Urzędu 2296
    ›    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 382
     Samodzielne stanowiska 1985
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 980
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1132
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 781
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 770
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 885
    ›    Informatyk urzędu 916
   Tablica ogłoszeń 1972
     Rok 2019 29913
     Rok 2018 22445
     Rok 2017 17342
     Rok 2016 21759
     Rok 2015 27572
     Rok 2014 6152
     Rok 2013 5954
     Rok 2012 10119
     Rok 2011 6279
     Lata 2006 - 2010 96425
   Wybory 7033
     Wybory 2006 3319
     Wybory 2010 4268
     Wybory 2011 2556
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 1043
     Wybory 2014 1226
    ›    Wybory samorządowe 7024
     Wybory 2015 1238
    ›    Wybory Prezydenta RP 1545
    ›    Wybory Parlamentarne 1295
     Wybory 2018 7905
     Wybory 2019 934
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 859
    ›    Wybory Parlamentarne 736
   Referenda 759
     Referendum 2015 976
   Powoływanie komisji i zespołów 793
     Rok 2016 408
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje 1666
   Zarządzenia 234
    ›    Rok 2002 1778
    ›    Rok 2003 16813
    ›    Rok 2004 13900
    ›    Rok 2005 18669
     Kadencja 2002-2006 126
    ›    Rok 2006 16891
    ›    Rok 2007 10305
    ›    Rok 2008 12015
    ›    Rok 2009 13968
     Kadencja 2006-2010 142
    ›    Rok 2010 13110
    ›    Rok 2011 10523
    ›    Rok 2012 9033
    ›    Rok 2013 7394
     Kadencja 2010-2014 150
    ›    Rok 2014 5829
    ›    Rok 2015 8144
    ›    Rok 2016 6792
    ›    Rok 2017 5808
     Kadencja 2014-2018 36
     Rok 2018 5177
     Rok 2019 1049
   Rejestr Zarządzeń 1032
     Rok 2012 413
     Rok 2013 449
   Oświadczenia majatkowe 4034
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy 205
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 352
   Komisje Rady Gminy 199
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 63
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 58
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 85
     Komisja Rewizyjna 73
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 65
   Kompetencje Rady Gminy 1149
   Regulamin Rady Gminy 1014
   Uchwały Rady Gminy 636
     Kadencja 2002-2006 1040
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 2070
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3886
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 926
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 2014
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 852
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2519
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1859
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2786
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2472
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 5062
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2559
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 3340
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 1035
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 785
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1978
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2311
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1321
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 2161
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1239
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1927
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3523
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1202
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 3041
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3427
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2472
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2388
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 3201
     Kadencja 2006-2010 830
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 2000
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 1025
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1714
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1741
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 2078
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 1125
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1925
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1356
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1720
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1921
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 2249
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1960
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1264
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1435
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 2187
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 2222
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1521
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2437
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1301
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 1150
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1281
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 958
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 2405
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1492
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1157
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1668
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1510
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1394
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 2118
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 1111
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1270
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1496
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1571
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 681
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1704
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2755
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 2044
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 623
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2594
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1640
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 872
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 1126
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1658
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1533
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 621
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 1189
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 872
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1344
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1467
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1898
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 1161
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 474
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 999
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 599
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 1113
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1286
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1911
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1726
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 1160
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 914
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 1028
     Kadencja 2010-2014 258
     Kadencja 2014-2018 1312
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 1054
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 958
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 557
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 2491
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1437
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 519
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1874
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 828
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 2150
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 733
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1876
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 1281
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1546
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 1213
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 2830
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 643
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 489
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 1097
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 1100
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 655
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 1227
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 1194
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 1274
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 261
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 920
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 838
     Kadencja 2018-2023 1103
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 789
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 703
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. 387
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 183
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r. 221
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r. 66
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r. 72
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r. 5
   Rejestr Uchwał 7563
   Sesje Rady Gminy 300
     Transmisje z obrad 205
     Protokoły z Sesji Rady Gminy 3373
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 5195
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 958
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 1051
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1449
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 289
    ›    Kadencja 2018 - 2023 258
     Protokoły głosowań 155
   Interpelacje i zapytania radnych 410
     Kadencja 2018 - 2023 1106
   Oświadczenia majątkowe 203
     Przewodniczący Rady Gminy 2695
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 1206
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1470
    ›    Bożek Alicja 466
    ›    Adamus Grzegorz 613
    ›    Dors Renata 495
    ›    Hamerla Mirosław 589
    ›    Kolan Ryszard 522
    ›    Miedzińska Bożena 595
    ›    Różycka Małgorzata 425
    ›    Nowak Władysław 537
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 798
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 638
    ›    Wierciochowicz Barbara 509
    ›    Wiśniewska Maria 511
    ›    Wiśniewski Jacek 627
    ›    Żmuda Ewa 527
   Wybory ławników sądowych 77
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 34
Gmina
   Statut Gminy 6439
   Strategia rozwoju 3599
   Jednostki organizacyjne 134
     Gminny Zakład Komunalny 35
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 45
   Raporty o stanie Gminy 163
   Sołectwa 2989
Prawo Lokalne
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1724
   Podatki i opłaty lokalne 4298
    ›    Podatek od nieruchomości 716
    ›    Podatek od środków transportowych 638
    ›    Podatek rolny 627
    ›    Podatek leśny 546
    ›    Podatek od posiadania psów 609
    ›    Opłata administracyjna 544
    ›    Opłata targowa 559
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 665
    ›    Opłata za wodę i ścieki 667
    ›    Podatek od nieruchomości 445
    ›    Podatek od środków transportowych 468
    ›    Podatek rolny 454
    ›    Podatek leśny 435
    ›    Podatek od posiadania psów 427
    ›    Opłata administracyjna 423
    ›    Opłata targowa 394
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 445
    ›    Opłata za wodę i ścieki 467
    ›    Podatek od nieruchomości 419
    ›    Podatek od środków transportowych 399
    ›    Podatek rolny 402
    ›    Podatek leśny 354
    ›    Opłata administracyjna 390
    ›    Podatek od nieruchomości 578
    ›    Podatek od środków transportowych 389
    ›    Podatek rolny 601
    ›    Podatek leśny 546
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 665
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 733
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 445
    ›    Podatek od nieruchomości 495
    ›    Podatek od środków transportowych 394
    ›    Podatek rolny 435
    ›    Podatek leśny 415
    ›    Podatek od nieruchomości 520
    ›    Podatek rolny 452
    ›    Podatek leśny 359
     Rok 2012 526
    ›    Podatek rolny 461
    ›    Podatek leśny 342
    ›    Podatek od nieruchomości 484
    ›    Podatek od środków transportowych 333
     Rok 2013 570
    ›    Podatek rolny 501
    ›    Podatek leśny 332
    ›    Podatek od nieruchomości 472
    ›    Podatek od środków transportowych 372
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 389
     Rok 2014 644
    ›    Podatek rolny 383
    ›    Podatek leśny 288
    ›    Podatek od nieruchomości 446
    ›    Podatek od środków transportowych 271
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 327
     Rok 2015 423
    ›    Podatek rolny 374
    ›    Podatek leśny 293
    ›    Podatek od nieruchomości 400
    ›    Podatek od środków transportowych 298
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 307
     Rok 2016 773
    ›    Podatek rolny 447
    ›    Podatek leśny 297
    ›    Podatek od nieruchomości 659
    ›    Podatek od środków transportowych 333
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 315
     Rok 2017 356
    ›    Podatek rolny 378
    ›    Podatek leśny 274
    ›    Podatek od nieruchomości 609
    ›    Podatek od środków transportowych 379
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 351
     Rok 2018 480
     Rok 2019 351
    ›    Rok 2003 304
    ›    Rok 2002 299
    ›    Rok 2003 1132
    ›    Rok 2002 286
Budżet i Finanse
   Budżet 211
     Rok 2019 394
     Rok 2018 1415
     Rok 2017 1930
     Rok 2016 2169
     Rok 2015 2003
    ›    Rok 2006 1698
    ›    Rok 2005 7819
    ›    Rok 2004 676
    ›    Rok 2003 757
    ›    Rok 2007 914
    ›    Rok 2008 882
    ›    Rok 2009 949
    ›    Rok 2010 1259
    ›    Rok 2011 1434
    ›    Rok 2012 1829
    ›    Rok 2013 1703
    ›    Rok 2014 2075
     Lata 2003 - 2014 226
   Sprawozdania Finansowe 331
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów 125
    ›    Rok 2018 133
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie 84
    ›    Rok 2018 96
   Sprawozdania Budżetowe 24
     Rok 2019 23
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 58469
     Rok 2019 16224
     Rok 2018 22789
     Rok 2017 26108
     Rok 2016 17514
     Rok 2015 57405
    ›    Rok 2003 6456
    ›    Rok 2004 9950
    ›    Rok 2005 18345
    ›    Rok 2006 14063
    ›    Rok 2007 23100
    ›    Rok 2008 15572
    ›    Rok 2009 67482
    ›    Rok 2010 13892
    ›    Rok 2011 23521
    ›    Rok 2012 9616
    ›    Rok 2013 9530
    ›    Rok 2014 43329
     Lata 2003 - 2014 394
   Zamówienia do 30 tys. Euro 3553
     Rok 2019 10137
     Rok 2018 18987
     Rok 2017 29758
   Plan zamówień publicznych 747
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3419
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 357
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4199
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 3418
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2682
     Planowanie Przestrzenne 1852
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1557
   Plany zagospodarowania przestrzennego 2762
     Sołectwo Bolesławów 300
     Sołectwo Przyrów 884
     Sołectwo Stanisławów 235
     Sołectwo Staropole 315
     Sołectwo Wiercica 421
     Sołectwo Wola Mokrzeska 582
     Sołectwo Zalesice 571
     Sołectwo Zarębice 327
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 823
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 660
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 693
   Petycje 697
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku 186
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 122
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 334
Konsultacje społeczne
   Rok 2019 99
   Rok 2018 1070
   Rok 2017 787
   Lata 2013 - 2016 1383
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 278
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 1150
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 484
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 343
Inne
   Jednostki organizacyjne 4690
     Gminny Ośrodek Kultury 1295
    ›    Kontakt 1082
    ›    Kierownictwo 696
    ›    Statut 637
    ›    Regulamin 469
    ›    Dokumentacje kontroli 433
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1531
    ›    Kontakt 1380
    ›    Kierownictwo 1147
    ›    Statut 733
    ›    Regulamin 686
    ›    Dokumentacje kontroli 658
     Gminny Zakład Komunalny 1305
    ›    Dane kontaktowe 1109
    ›    Statut 672
    ›    Opłaty 300
     Gminna Biblioteka Publiczna 340
    ›    Dane kontaktowe 490
    ›    Statut 349
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2416
   Oferty inwestycyjne 3707
     Infrastruktura 1283
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 678
    ›    Stan elektryfikacji 599
    ›    Stan telefonizacji 523
    ›    Stan gospodarki komunalnej 710
    ›    Drogi 916
     Oferty 2160
     Rejestr skarg i wniosków 709
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 808
   Kontrole 998
     Rok 2014 452
     Rok 2018 96
     Rok 2019 15
   Oświadczenia majątkowe 9133
    ›    Sekretarz Gminy 1954
    ›    Skarbnik Gminy 1753
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2641
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 965
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 698
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 641
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1297
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1276
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1444
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 1217
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 2161
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1674
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1626
   Liczba ludności 783
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 331
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 253
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 297
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 125
   Odpady komunalne 912
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 121
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 90
   Redakcja Biuletynu 3351
Łączna liczba odwiedzin:1592241