główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 144116
   Godziny urzędowania 4120
   Organizacja urzędu 6056
   Struktura Urzędu 5727
     Sekretarz 1260
     Skarbnik 1094
     Urząd Stanu Cywilnego 2550
     Referaty Urzędu 2209
    ›    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 359
     Samodzielne stanowiska 1932
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 948
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 1100
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 736
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 740
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 849
    ›    Informatyk urzędu 856
   Tablica ogłoszeń 1176
     Rok 2019 24681
     Rok 2018 22112
     Rok 2017 17226
     Rok 2016 21658
     Rok 2015 25995
     Rok 2014 6095
     Rok 2013 5901
     Rok 2012 10063
     Rok 2011 6241
     Lata 2006 - 2010 95214
   Wybory 6355
     Wybory 2006 3297
     Wybory 2010 4232
     Wybory 2011 2539
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 1003
     Wybory 2014 1198
    ›    Wybory samorządowe 6862
     Wybory 2015 1200
    ›    Wybory Prezydenta RP 1499
    ›    Wybory Parlamentarne 1210
     Wybory 2018 7705
     Wybory 2019 400
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 706
   Referenda 724
     Referendum 2015 955
   Powoływanie komisji i zespołów 737
     Rok 2016 390
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje 1616
   Zarządzenia 172
    ›    Rok 2002 1752
    ›    Rok 2003 16692
    ›    Rok 2004 13792
    ›    Rok 2005 18548
     Kadencja 2002-2006 109
    ›    Rok 2006 16735
    ›    Rok 2007 10150
    ›    Rok 2008 11788
    ›    Rok 2009 13760
     Kadencja 2006-2010 123
    ›    Rok 2010 12943
    ›    Rok 2011 10388
    ›    Rok 2012 8858
    ›    Rok 2013 7207
     Kadencja 2010-2014 130
    ›    Rok 2014 5603
    ›    Rok 2015 7939
    ›    Rok 2016 6620
    ›    Rok 2017 5609
     Kadencja 2014-2018 27
     Rok 2018 5029
     Rok 2019 794
   Rejestr Zarządzeń 979
     Rok 2012 398
     Rok 2013 422
   Oświadczenia majatkowe 3780
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy 158
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 272
   Komisje Rady Gminy 124
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 44
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 42
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 69
     Komisja Rewizyjna 61
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 51
   Kompetencje Rady Gminy 1094
   Regulamin Rady Gminy 967
   Uchwały Rady Gminy 382
     Kadencja 2002-2006 1022
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 2042
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3840
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 899
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1995
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 828
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2482
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1836
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2747
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2435
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 5004
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2519
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 3305
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 1010
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 761
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1953
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2268
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1296
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 2125
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1213
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1903
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3484
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1178
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2999
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3388
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2433
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2352
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 3104
     Kadencja 2006-2010 814
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1961
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 1000
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1670
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1698
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 2035
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 1097
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1884
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1329
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1678
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1881
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 2213
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1923
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1240
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1411
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 2145
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 2185
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1497
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2393
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1275
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 1125
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1256
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 935
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 2357
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1452
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1133
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1622
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1470
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1368
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 2076
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 1086
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1245
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1453
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1535
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 657
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1665
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2710
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1999
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 597
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2541
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1600
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 844
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 1101
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1619
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1488
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 593
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 1151
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 849
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1307
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1427
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1845
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 1123
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 447
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 975
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 575
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 1072
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1247
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1860
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1654
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 1101
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 878
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 982
     Kadencja 2010-2014 232
     Kadencja 2014-2018 1224
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 994
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 897
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 508
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 2410
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1363
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 470
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1777
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 769
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 2069
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 684
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1807
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 1222
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1478
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 1150
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 2746
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 588
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 442
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 1039
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 1047
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 600
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 1164
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 1124
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 1197
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 230
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 856
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 771
     Kadencja 2018-2023 945
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 716
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 624
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. 335
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 143
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r. 92
   Rejestr Uchwał 7427
   Sesje Rady Gminy 180
     Transmisje z obrad 120
     Protokoły z Sesji Rady Gminy 3274
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 5144
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 937
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 1010
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1430
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 205
    ›    Kadencja 2018 - 2023 196
     Protokoły głosowań 114
   Interpelacje i zapytania radnych 299
     Kadencja 2018 - 2023 837
   Oświadczenia majątkowe 91
     Przewodniczący Rady Gminy 2592
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 862
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1429
    ›    Bożek Alicja 436
    ›    Adamus Grzegorz 582
    ›    Dors Renata 465
    ›    Hamerla Mirosław 549
    ›    Kolan Ryszard 477
    ›    Miedzińska Bożena 539
    ›    Różycka Małgorzata 393
    ›    Nowak Władysław 513
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 712
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 589
    ›    Wierciochowicz Barbara 472
    ›    Wiśniewska Maria 463
    ›    Wiśniewski Jacek 603
    ›    Żmuda Ewa 503
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1153
    ›    Bożek Alicja 525
    ›    Deska Józef 558
    ›    Hamerla Mirosław 531
    ›    Kolan Ryszard 521
    ›    Magiera Beata 514
    ›    Nowak Władysław 462
    ›    Różycka Małgorzata 475
    ›    Pelikan Zofia 480
    ›    Skalski Robert 516
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 631
    ›    Ślęzak Elżbieta 495
    ›    Wierciochowicz Barbara 522
    ›    Wiśniewska Maria 494
    ›    Wiśniewski Jacek 554
   Wybory ławników sądowych 37
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 18
Gmina
   Statut Gminy 6265
   Strategia rozwoju 3523
   Jednostki organizacyjne 69
     Gminny Zakład Komunalny 24
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28
   Raporty o stanie Gminy 72
   Sołectwa 2832
Prawo Lokalne
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1681
   Podatki i opłaty lokalne 4207
    ›    Podatek od nieruchomości 689
    ›    Podatek od środków transportowych 567
    ›    Podatek rolny 602
    ›    Podatek leśny 518
    ›    Podatek od posiadania psów 584
    ›    Opłata administracyjna 519
    ›    Opłata targowa 531
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 640
    ›    Opłata za wodę i ścieki 632
    ›    Podatek od nieruchomości 419
    ›    Podatek od środków transportowych 438
    ›    Podatek rolny 430
    ›    Podatek leśny 410
    ›    Podatek od posiadania psów 402
    ›    Opłata administracyjna 399
    ›    Opłata targowa 368
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 398
    ›    Opłata za wodę i ścieki 443
    ›    Podatek od nieruchomości 397
    ›    Podatek od środków transportowych 375
    ›    Podatek rolny 379
    ›    Podatek leśny 332
    ›    Opłata administracyjna 368
    ›    Podatek od nieruchomości 553
    ›    Podatek od środków transportowych 365
    ›    Podatek rolny 571
    ›    Podatek leśny 522
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 641
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 705
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 415
    ›    Podatek od nieruchomości 466
    ›    Podatek od środków transportowych 370
    ›    Podatek rolny 412
    ›    Podatek leśny 390
    ›    Podatek od nieruchomości 495
    ›    Podatek rolny 429
    ›    Podatek leśny 337
     Rok 2012 510
    ›    Podatek rolny 437
    ›    Podatek leśny 319
    ›    Podatek od nieruchomości 462
    ›    Podatek od środków transportowych 309
     Rok 2013 556
    ›    Podatek rolny 476
    ›    Podatek leśny 309
    ›    Podatek od nieruchomości 449
    ›    Podatek od środków transportowych 349
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 367
     Rok 2014 627
    ›    Podatek rolny 357
    ›    Podatek leśny 258
    ›    Podatek od nieruchomości 420
    ›    Podatek od środków transportowych 245
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 302
     Rok 2015 404
    ›    Podatek rolny 348
    ›    Podatek leśny 270
    ›    Podatek od nieruchomości 374
    ›    Podatek od środków transportowych 269
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 279
     Rok 2016 728
    ›    Podatek rolny 409
    ›    Podatek leśny 270
    ›    Podatek od nieruchomości 623
    ›    Podatek od środków transportowych 306
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288
     Rok 2017 332
    ›    Podatek rolny 355
    ›    Podatek leśny 249
    ›    Podatek od nieruchomości 558
    ›    Podatek od środków transportowych 351
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 319
     Rok 2018 445
     Rok 2019 204
    ›    Rok 2003 279
    ›    Rok 2002 275
    ›    Rok 2003 1107
    ›    Rok 2002 263
Budżet i Finanse
   Budżet 80
     Rok 2019 288
     Rok 2018 1331
     Rok 2017 1880
     Rok 2016 2097
     Rok 2015 1940
    ›    Rok 2006 1672
    ›    Rok 2005 7754
    ›    Rok 2004 653
    ›    Rok 2003 733
    ›    Rok 2007 889
    ›    Rok 2008 855
    ›    Rok 2009 920
    ›    Rok 2010 1233
    ›    Rok 2011 1371
    ›    Rok 2012 1779
    ›    Rok 2013 1656
    ›    Rok 2014 2015
     Lata 2003 - 2014 197
   Sprawozdania Finansowe 205
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów 93
    ›    Rok 2018 96
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie 68
    ›    Rok 2018 84
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 57094
     Rok 2019 9842
     Rok 2018 22665
     Rok 2017 26023
     Rok 2016 17437
     Rok 2015 54792
    ›    Rok 2003 6414
    ›    Rok 2004 9907
    ›    Rok 2005 18264
    ›    Rok 2006 13998
    ›    Rok 2007 23069
    ›    Rok 2008 15525
    ›    Rok 2009 66321
    ›    Rok 2010 13829
    ›    Rok 2011 23452
    ›    Rok 2012 9565
    ›    Rok 2013 9459
    ›    Rok 2014 41025
     Lata 2003 - 2014 361
   Zamówienia do 30 tys. Euro 2959
     Rok 2019 4252
     Rok 2018 17781
     Rok 2017 28601
   Plan zamówień publicznych 656
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3351
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 328
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4097
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 3346
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2645
     Planowanie Przestrzenne 1805
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1427
   Plany zagospodarowania przestrzennego 2474
     Sołectwo Bolesławów 231
     Sołectwo Przyrów 744
     Sołectwo Stanisławów 193
     Sołectwo Staropole 282
     Sołectwo Wiercica 347
     Sołectwo Wola Mokrzeska 458
     Sołectwo Zalesice 496
     Sołectwo Zarębice 253
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 769
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 621
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 635
   Petycje 628
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku 53
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 103
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 315
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 966
   Rok 2017 740
   Lata 2013 - 2016 1337
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 203
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 814
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 314
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 219
Inne
   Jednostki organizacyjne 4642
     Gminny Ośrodek Kultury 1264
    ›    Kontakt 1056
    ›    Kierownictwo 667
    ›    Statut 610
    ›    Regulamin 447
    ›    Dokumentacje kontroli 406
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1508
    ›    Kontakt 1357
    ›    Kierownictwo 1119
    ›    Statut 699
    ›    Regulamin 657
    ›    Dokumentacje kontroli 632
     Gminny Zakład Komunalny 1276
    ›    Dane kontaktowe 1068
    ›    Statut 650
    ›    Opłaty 271
     Gminna Biblioteka Publiczna 318
    ›    Dane kontaktowe 439
    ›    Statut 326
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2372
   Oferty inwestycyjne 3669
     Infrastruktura 1265
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 657
    ›    Stan elektryfikacji 576
    ›    Stan telefonizacji 500
    ›    Stan gospodarki komunalnej 687
    ›    Drogi 892
     Oferty 2124
     Rejestr skarg i wniosków 689
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 782
   Kontrole 954
     Rok 2014 434
     Rok 2018 75
   Oświadczenia majątkowe 8827
    ›    Sekretarz Gminy 1827
    ›    Skarbnik Gminy 1644
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 2533
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 891
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 611
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 552
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1249
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 1213
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1389
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 1146
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 2059
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1606
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1538
   Liczba ludności 747
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 302
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 232
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 282
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 73
   Odpady komunalne 867
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 105
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 61
   Redakcja Biuletynu 3302
Łączna liczba odwiedzin:1538452