główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje podstawowe 151034
   Godziny urzędowania 4352
   Organizacja urzędu 49
     Schemat organizacyjny 18
     Struktura organizacyjna 21
     Regulamin organizacyjny 6378
   Struktura Urzędu 6009
   Tablica ogłoszeń 2610
     Rok 2020 1725
     Rok 2019 32866
     Rok 2018 22891
     Rok 2017 17522
     Rok 2016 21976
    ›    Rok 2011 6380
    ›    Rok 2012 10323
    ›    Rok 2013 6112
    ›    Rok 2014 6314
    ›    Rok 2015 29273
     Lata 2011 - 2015 9
     Lata 2006 - 2010 97698
   Ogłoszenia o konkursach 95
   Ogłoszenia o naborze 52
   Powoływanie komisji i zespołów 872
     Rok 2016 437
   Oświadczenia majątkowe pracowników 25
     Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1039
     Pracownicy wydający decyzje administracyjne 765
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 720
   Kontrole 1100
     Rok 2019 58
     Rok 2018 130
     Rok 2014 479
   Wybory 7357
     Wybory 2020 16
     Wybory 2019 1011
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 939
    ›    Wybory Parlamentarne 858
     Wybory 2018 8088
     Wybory 2015 1274
    ›    Wybory Prezydenta RP 1605
    ›    Wybory Parlamentarne 1404
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 1104
     Wybory 2014 1270
    ›    Wybory samorządowe 7198
    ›    Wybory 2006 3351
    ›    Wybory 2010 4317
    ›    Wybory 2011 2585
     Wybory 2006 - 2011 7
   Referenda 828
     Referendum 2015 1015
Gmina
   Statut Gminy 6613
   Strategia rozwoju 3723
   Raporty o stanie Gminy 340
   Sołectwa 3147
   Liczba ludności 1002
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 396
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 295
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 330
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 230
     Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r. 87
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje 1755
   Zarządzenia 346
    ›    Rok 2002 1811
    ›    Rok 2003 17005
    ›    Rok 2004 14083
    ›    Rok 2005 18980
     Kadencja 2002-2006 151
    ›    Rok 2006 17133
    ›    Rok 2007 10498
    ›    Rok 2008 12306
    ›    Rok 2009 14241
     Kadencja 2006-2010 182
    ›    Rok 2010 13403
    ›    Rok 2011 10797
    ›    Rok 2012 9342
    ›    Rok 2013 7691
     Kadencja 2010-2014 176
    ›    Rok 2014 6165
    ›    Rok 2015 8482
    ›    Rok 2016 7178
    ›    Rok 2017 6181
     Kadencja 2014-2018 66
     Rok 2018 5476
     Rok 2019 1611
     Rok 2020 38
   Rejestr Zarządzeń 1119
     Rok 2012 436
     Rok 2013 479
   Oświadczenia majatkowe 4300
Sekretarz Gminy
   Zadania i kompetencje 22
   Oświadczenia majątkowe 2094
Skarbnik Gminy
   Zadania i kompetencje 14
   Oświadczenia majątkowe 1869
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy 303
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 490
   Komisje Rady Gminy 293
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 87
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 82
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 112
     Komisja Rewizyjna 98
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 87
   Kompetencje Rady Gminy 1220
   Regulamin Rady Gminy 1083
   Uchwały Rady Gminy 1140
     Kadencja 2002-2006 1093
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 2099
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3952
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 952
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 2049
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 883
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2574
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1893
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2840
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2522
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 5157
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2629
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 3401
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 1063
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 811
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 2006
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2368
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1354
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 2219
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1275
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1954
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3575
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1232
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 3093
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3470
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2521
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2454
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 3332
     Kadencja 2006-2010 873
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 2049
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 1060
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1774
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1792
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 2126
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 1156
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1978
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1392
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1775
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1967
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 2294
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 2006
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1292
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1465
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 2245
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 2265
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1550
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2496
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1326
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 1187
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1313
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 990
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 2467
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1537
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1182
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1713
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1575
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1421
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 2161
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 1138
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1299
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1540
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1615
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 708
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1756
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2815
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 2098
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 653
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2671
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1688
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 898
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 1154
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1719
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1585
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 644
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 1248
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 901
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1399
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1529
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 1976
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 1206
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 499
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 1038
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 633
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 1155
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1339
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 1982
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1800
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 1210
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 972
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 1087
     Kadencja 2010-2014 300
     Kadencja 2014-2018 1388
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 1117
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 1006
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 604
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 2573
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1491
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 554
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 1977
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 883
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 2241
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 768
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1944
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 1343
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1612
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 1282
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 2945
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 697
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 524
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 1159
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 1153
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 704
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 1286
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 1264
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 1359
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 292
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 988
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 903
     Kadencja 2018-2023 1441
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 856
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 828
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. 471
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 251
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r. 344
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r. 119
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r. 149
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r. 1054
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r. 76
    ›    Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r. 123
    ›     Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. 312
   Rejestr Uchwał 7786
   Sesje Rady Gminy 430
     Transmisje z obrad 277
     Protokoły z Sesji Rady Gminy 3476
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 5292
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 994
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 1095
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1482
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 357
    ›    Kadencja 2018 - 2023 355
     Protokoły głosowań 200
   Interpelacje i zapytania radnych 528
     Kadencja 2018 - 2023 1332
   Oświadczenia majątkowe 300
     Przewodniczący Rady Gminy 2747
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 1421
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1519
    ›    Bożek Alicja 505
    ›    Adamus Grzegorz 659
    ›    Dors Renata 538
    ›    Hamerla Mirosław 635
    ›    Kolan Ryszard 571
    ›    Miedzińska Bożena 648
    ›    Różycka Małgorzata 468
    ›    Nowak Władysław 557
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 851
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 689
    ›    Wierciochowicz Barbara 555
    ›    Wiśniewska Maria 575
    ›    Wiśniewski Jacek 655
    ›    Żmuda Ewa 569
   Wybory ławników sądowych 151
     Wybory ławników sądowych - kadencja 2020 - 2023 81
Jednostki organizacyjne
   Gminny Zakład Komunalny 200
     Informacje ogólne 74
     Godziny pracy 30
     Ochrona danych osobowych 20
     Oświadczenia majątkowe kierownika GZK 1343
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 129
     Informacje ogólne 30
     Godziny pracy 12
     Ochrona danych osobowych 17
     Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS 1500
   Gminny Ośrodek Kultury 52
     Informacje ogólne 34
     Godziny pracy 17
     Ochrona danych osobowych 16
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK 1286
   Gminna Biblioteka Publiczna 35
     Informacje ogólne 29
     Godziny pracy 14
     Filie GBP 6
     Ochrona danych osobowych 11
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP 1351
   Placówki oświatowe 33
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora 1711
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 23
    ›    Informacje ogólne 22
    ›    Godziny pracy sekretariatu 9
    ›    Ochrona danych osobowych 10
Prawo lokalne
   Regulamin utrzymania czystości i porządku 1820
   Podatki i opłaty lokalne 4486
    ›    Podatek od nieruchomości 736
    ›    Podatek od środków transportowych 703
    ›    Podatek rolny 645
    ›    Podatek leśny 562
    ›    Podatek od posiadania psów 626
    ›    Opłata administracyjna 565
    ›    Opłata targowa 577
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 685
    ›    Opłata za wodę i ścieki 710
    ›    Podatek od nieruchomości 470
    ›    Podatek od środków transportowych 501
    ›    Podatek rolny 484
    ›    Podatek leśny 458
    ›    Podatek od posiadania psów 458
    ›    Opłata administracyjna 442
    ›    Opłata targowa 428
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 492
    ›    Opłata za wodę i ścieki 486
    ›    Podatek od nieruchomości 440
    ›    Podatek od środków transportowych 423
    ›    Podatek rolny 421
    ›    Podatek leśny 381
    ›    Opłata administracyjna 410
    ›    Podatek od nieruchomości 599
    ›    Podatek od środków transportowych 413
    ›    Podatek rolny 620
    ›    Podatek leśny 565
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 687
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 751
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 461
    ›    Podatek od nieruchomości 514
    ›    Podatek od środków transportowych 415
    ›    Podatek rolny 460
    ›    Podatek leśny 437
    ›    Podatek od nieruchomości 538
    ›    Podatek rolny 474
    ›    Podatek leśny 383
    ›    Podatek rolny 483
    ›    Podatek leśny 365
    ›    Podatek od nieruchomości 504
    ›    Podatek od środków transportowych 351
    ›    Podatek rolny 533
    ›    Podatek leśny 362
    ›    Podatek od nieruchomości 494
    ›    Podatek od środków transportowych 400
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 415
    ›    Podatek rolny 405
    ›    Podatek leśny 324
    ›    Podatek od nieruchomości 465
    ›    Podatek od środków transportowych 289
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 352
    ›    Podatek rolny 403
    ›    Podatek leśny 318
    ›    Podatek od nieruchomości 421
    ›    Podatek od środków transportowych 333
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 340
    ›    Podatek rolny 489
    ›    Podatek leśny 320
    ›    Podatek od nieruchomości 706
    ›    Podatek od środków transportowych 356
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 343
    ›    Podatek rolny 403
    ›    Podatek leśny 295
    ›    Podatek od nieruchomości 670
    ›    Podatek od środków transportowych 408
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 395
     Rok 2018 596
     Rok 2019 497
     Rok 2020 139
    ›    Rok 2003 318
    ›    Rok 2002 318
    ›    Rok 2003 1149
    ›    Rok 2002 302
Budżet i finanse
   Budżet 366
     Rok 2020 126
     Rok 2019 514
     Rok 2018 1538
    ›    Rok 2006 1733
    ›    Rok 2005 7925
    ›    Rok 2004 706
    ›    Rok 2003 785
    ›    Rok 2007 939
    ›    Rok 2008 906
    ›    Rok 2009 978
    ›    Rok 2010 1293
    ›    Rok 2011 1505
    ›    Rok 2012 1898
    ›    Rok 2013 1757
    ›    Rok 2014 2164
    ›    Rok 2015 2087
    ›    Rok 2016 2271
    ›    Rok 2017 1993
     Lata 2003 - 2017 262
   Sprawozdania Finansowe 452
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów 184
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie 127
   Sprawozdania Budżetowe 97
     Rok 2019 87
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 60294
     Rok 2020 3125
     Rok 2019 19812
    ›    Rok 2014 45483
    ›    Rok 2015 59953
    ›    Rok 2016 17601
    ›    Rok 2017 26253
    ›    Rok 2018 22929
     Lata 2014 - 2018 14
    ›    Rok 2003 6498
    ›    Rok 2004 10025
    ›    Rok 2005 18462
    ›    Rok 2006 14160
    ›    Rok 2007 23148
    ›    Rok 2008 15644
    ›    Rok 2009 68591
    ›    Rok 2010 13973
    ›    Rok 2011 23606
    ›    Rok 2012 9674
    ›    Rok 2013 9627
     Lata 2003 - 2013 440
   Zamówienia do 30 tys. Euro 4164
     Rok 2020 2178
     Rok 2019 14229
    ›    Rok 2017 30824
    ›    Rok 2018 20112
     Lata 2017 - 2018 6
   Plan zamówień publicznych 978
Zagospodarowanie przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1709
   Plany zagospodarowania przestrzennego 3153
     Sołectwo Bolesławów 385
     Sołectwo Przyrów 1145
     Sołectwo Stanisławów 294
     Sołectwo Staropole 381
     Sołectwo Wiercica 515
     Sołectwo Wola Mokrzeska 708
     Sołectwo Zalesice 691
     Sołectwo Zarębice 403
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 157
   Odpady komunalne 18
     Rejestr działalności regulowanej 7
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 158
Załatwianie spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3528
     Planowanie Przestrzenne 1928
    ›    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 13
    ›    Ustalenie warunków zabudowy 9
    ›    Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości 11
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 8
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 7
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 8
     Sprawy realizowane w Referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami 12
    ›    Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 10
    ›    Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 11
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 7
    ›    Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota 15
Informacja publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 899
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 723
Skargi i petycje
   Skargi i wnioski 774
   Petycje 783
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku 366
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 149
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 357
Konsultacje społeczne
   Rok 2020 45
   Rok 2019 220
   Rok 2018 1231
   Rok 2017 881
   Lata 2013 - 2016 1493
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 415
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 1434
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 673
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 486
Deklaracja dostępności
   Deklaracja Dostępności 34
Inne
    ›    Kontakt 1126
    ›    Kierownictwo 732
    ›    Statut 666
    ›    Regulamin 499
    ›    Kontakt 1409
    ›    Kierownictwo 1175
    ›    Statut 759
    ›    Regulamin 726
    ›    Dokumentacje kontroli 698
    ›    Dane kontaktowe 1151
    ›    Statut 708
    ›    Opłaty 340
    ›    Dane kontaktowe 538
    ›    Statut 381
     Infrastruktura 1305
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 703
    ›    Stan elektryfikacji 625
    ›    Stan telefonizacji 550
    ›    Stan gospodarki komunalnej 734
    ›    Drogi 939
     Oferty 2202
     Rejestr skarg i wniosków 724
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 835
   Redakcja Biuletynu 3422
Łączna liczba odwiedzin:1600681