główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje podstawowe 152796
   Godziny urzędowania 4423
   Organizacja urzędu 120
     Schemat organizacyjny 59
     Struktura organizacyjna 48
     Regulamin organizacyjny 6433
   Struktura Urzędu 6090
   Tablica ogłoszeń 2907
     Rok 2020 3048
     Rok 2019 33360
     Rok 2018 23229
     Rok 2017 17698
     Rok 2016 22159
    ›    Rok 2011 6500
    ›    Rok 2012 10634
    ›    Rok 2013 6317
    ›    Rok 2014 6582
    ›    Rok 2015 30239
     Lata 2011 - 2015 28
     Lata 2006 - 2010 98366
   Ogłoszenia o konkursach 326
   Ogłoszenia o naborze 285
     Rok 2020 172
   Powoływanie komisji i zespołów 934
     Rok 2016 463
   Oświadczenia majątkowe pracowników 122
     Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1094
     Pracownicy wydający decyzje administracyjne 853
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 799
   Kontrole 1160
     Rok 2019 85
     Rok 2018 148
     Rok 2014 495
   Wybory 7669
     Wybory 2020 231
     Wybory 2019 1080
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 1059
    ›    Wybory Parlamentarne 1033
     Wybory 2018 8307
     Wybory 2015 1320
    ›    Wybory Prezydenta RP 1712
    ›    Wybory Parlamentarne 1541
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 1200
     Wybory 2014 1319
    ›    Wybory samorządowe 7450
    ›    Wybory 2006 3383
    ›    Wybory 2010 4403
    ›    Wybory 2011 2632
     Wybory 2006 - 2011 31
   Referenda 877
     Referendum 2015 1075
Gmina
   Statut Gminy 6673
   Strategia rozwoju 3780
   Raporty o stanie Gminy 448
   Sołectwa 3233
   Liczba ludności 1162
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 454
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 330
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 363
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. 309
     Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r. 154
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje 1808
   Zarządzenia 452
    ›    Rok 2002 1835
    ›    Rok 2003 17285
    ›    Rok 2004 14311
    ›    Rok 2005 19324
     Kadencja 2002-2006 162
    ›    Rok 2006 17413
    ›    Rok 2007 10718
    ›    Rok 2008 12692
    ›    Rok 2009 14637
     Kadencja 2006-2010 204
    ›    Rok 2010 13791
    ›    Rok 2011 11145
    ›    Rok 2012 9692
    ›    Rok 2013 8088
     Kadencja 2010-2014 193
    ›    Rok 2014 6527
    ›    Rok 2015 8888
    ›    Rok 2016 7519
    ›    Rok 2017 6743
     Kadencja 2014-2018 88
     Rok 2018 5887
     Rok 2019 2101
     Rok 2020 317
   Rejestr Zarządzeń 1208
     Rok 2012 461
     Rok 2013 500
     Rok 2014 18
     Rok 2015 14
     Rok 2016 19
     Rok 2017 30
     Rok 2018 30
     Rok 2019 30
     Rok 2020 34
   Oświadczenia majatkowe 4467
Sekretarz Gminy
   Zadania i kompetencje 56
   Oświadczenia majątkowe 2226
Skarbnik Gminy
   Zadania i kompetencje 53
   Oświadczenia majątkowe 1969
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy 358
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023 595
   Komisje Rady Gminy 361
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 107
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 102
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 136
     Komisja Rewizyjna 119
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 106
   Kompetencje Rady Gminy 1265
   Regulamin Rady Gminy 1124
   Uchwały Rady Gminy 1295
     Kadencja 2002-2006 1121
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 2117
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 4017
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 967
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 2067
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 908
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 2617
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1916
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2879
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 2559
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 5231
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 2687
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 3453
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 1083
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 825
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 2026
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 2413
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1381
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 2268
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 1296
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1974
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 3626
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 1251
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 3140
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 3501
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 2556
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 2490
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 3382
     Kadencja 2006-2010 913
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 2087
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 1080
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1824
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1823
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 2164
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 1175
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 2019
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1417
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1823
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 2007
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 2329
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 2048
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 1315
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 1487
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 2286
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 2298
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1570
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 2548
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 1341
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 1212
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 1334
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 1014
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 2524
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1578
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 1201
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1747
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1631
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1447
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 2195
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 1157
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 1324
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1567
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1648
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 734
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1809
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 2874
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 2140
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 668
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 2739
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1735
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 916
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 1177
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1768
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 1630
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 658
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 1293
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 921
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 1446
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 1573
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 2039
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 1267
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 514
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 1064
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 655
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 1189
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 1383
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2045
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 1850
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 1241
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 1028
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 1134
     Kadencja 2010-2014 325
     Kadencja 2014-2018 1438
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 1169
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 1037
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 627
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 2630
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 1529
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 576
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 2045
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 922
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 2314
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 789
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 1986
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 1393
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 1657
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 1343
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 3046
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 722
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 544
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 1208
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 1201
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 735
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 1334
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 1302
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 1428
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. 310
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 1026
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. 957
     Kadencja 2018-2023 1529
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. 894
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. 886
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. 509
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 281
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r. 424
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r. 148
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r. 210
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r. 1074
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r. 100
    ›    Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r. 138
    ›     Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. 414
    ›     Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r. 101
   Rejestr Uchwał 7862
   Sesje Rady Gminy 499
     Transmisje z obrad 324
     Protokoły z Sesji Rady Gminy 3518
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 5391
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 1016
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 1121
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1503
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 390
    ›    Kadencja 2018 - 2023 420
     Protokoły głosowań 220
   Interpelacje i zapytania radnych 617
     Kadencja 2018 - 2023 1621
   Oświadczenia majątkowe 379
     Przewodniczący Rady Gminy 2800
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-2023 1605
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1587
    ›    Bożek Alicja 535
    ›    Adamus Grzegorz 692
    ›    Dors Renata 571
    ›    Hamerla Mirosław 661
    ›    Kolan Ryszard 598
    ›    Miedzińska Bożena 680
    ›    Różycka Małgorzata 501
    ›    Nowak Władysław 580
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 880
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 712
    ›    Wierciochowicz Barbara 574
    ›    Wiśniewska Maria 635
    ›    Wiśniewski Jacek 677
    ›    Żmuda Ewa 598
   Wybory ławników sądowych 189
     Wybory ławników sądowych - kadencja 2020 - 2023 98
Jednostki organizacyjne
   Gminny Zakład Komunalny 421
     Informacje ogólne 203
     Godziny pracy 68
     Ochrona danych osobowych 39
     Oświadczenia majątkowe kierownika GZK 1393
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 234
     Informacje ogólne 68
     Godziny pracy 41
     Ochrona danych osobowych 40
     Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS 1530
   Gminny Ośrodek Kultury 131
     Informacje ogólne 70
     Godziny pracy 42
     Ochrona danych osobowych 37
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK 1325
   Gminna Biblioteka Publiczna 180
     Informacje ogólne 78
     Godziny pracy 42
     Filie GBP 31
     Ochrona danych osobowych 36
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP 1394
   Placówki oświatowe 103
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora 1750
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 58
    ›    Informacje ogólne 40
    ›    Godziny pracy sekretariatu 25
    ›    Ochrona danych osobowych 19
Prawo lokalne
   Regulamin utrzymania czystości i porządku 1874
   Podatki i opłaty lokalne 4581
    ›    Podatek od nieruchomości 748
    ›    Podatek od środków transportowych 730
    ›    Podatek rolny 655
    ›    Podatek leśny 568
    ›    Podatek od posiadania psów 635
    ›    Opłata administracyjna 571
    ›    Opłata targowa 586
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 694
    ›    Opłata za wodę i ścieki 734
    ›    Podatek od nieruchomości 486
    ›    Podatek od środków transportowych 526
    ›    Podatek rolny 500
    ›    Podatek leśny 468
    ›    Podatek od posiadania psów 467
    ›    Opłata administracyjna 452
    ›    Opłata targowa 459
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 526
    ›    Opłata za wodę i ścieki 498
    ›    Podatek od nieruchomości 454
    ›    Podatek od środków transportowych 436
    ›    Podatek rolny 433
    ›    Podatek leśny 394
    ›    Opłata administracyjna 421
    ›    Podatek od nieruchomości 611
    ›    Podatek od środków transportowych 427
    ›    Podatek rolny 634
    ›    Podatek leśny 576
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 703
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 764
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 472
    ›    Podatek od nieruchomości 525
    ›    Podatek od środków transportowych 429
    ›    Podatek rolny 474
    ›    Podatek leśny 452
    ›    Podatek od nieruchomości 547
    ›    Podatek rolny 488
    ›    Podatek leśny 399
    ›    Podatek rolny 497
    ›    Podatek leśny 378
    ›    Podatek od nieruchomości 514
    ›    Podatek od środków transportowych 364
    ›    Podatek rolny 547
    ›    Podatek leśny 380
    ›    Podatek od nieruchomości 511
    ›    Podatek od środków transportowych 416
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 431
    ›    Podatek rolny 428
    ›    Podatek leśny 357
    ›    Podatek od nieruchomości 477
    ›    Podatek od środków transportowych 304
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 365
    ›    Podatek rolny 425
    ›    Podatek leśny 338
    ›    Podatek od nieruchomości 440
    ›    Podatek od środków transportowych 354
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 355
    ›    Podatek rolny 510
    ›    Podatek leśny 338
    ›    Podatek od nieruchomości 735
    ›    Podatek od środków transportowych 378
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 359
    ›    Podatek rolny 424
    ›    Podatek leśny 309
    ›    Podatek od nieruchomości 704
    ›    Podatek od środków transportowych 426
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 429
     Rok 2018 662
     Rok 2019 551
     Rok 2020 263
    ›    Rok 2003 326
    ›    Rok 2002 329
    ›    Rok 2003 1156
    ›    Rok 2002 309
Budżet i finanse
   Budżet 455
     Rok 2020 188
     Rok 2019 600
     Rok 2018 1611
    ›    Rok 2006 1748
    ›    Rok 2005 8016
    ›    Rok 2004 729
    ›    Rok 2003 798
    ›    Rok 2007 958
    ›    Rok 2008 922
    ›    Rok 2009 997
    ›    Rok 2010 1312
    ›    Rok 2011 1553
    ›    Rok 2012 1957
    ›    Rok 2013 1820
    ›    Rok 2014 2229
    ›    Rok 2015 2197
    ›    Rok 2016 2397
    ›    Rok 2017 2071
     Lata 2003 - 2017 281
   Sprawozdania Finansowe 545
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów 245
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie 185
   Sprawozdania Budżetowe 158
     Rok 2020 38
     Rok 2019 125
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 61432
     Rok 2020 6289
     Rok 2019 20206
    ›    Rok 2014 46476
    ›    Rok 2015 61112
    ›    Rok 2016 17696
    ›    Rok 2017 26344
    ›    Rok 2018 23045
     Lata 2014 - 2018 46
    ›    Rok 2003 6555
    ›    Rok 2004 10098
    ›    Rok 2005 18565
    ›    Rok 2006 14255
    ›    Rok 2007 23195
    ›    Rok 2008 15711
    ›    Rok 2009 69104
    ›    Rok 2010 14055
    ›    Rok 2011 23679
    ›    Rok 2012 9730
    ›    Rok 2013 9703
     Lata 2003 - 2013 473
   Zamówienia do 30 tys. Euro 4453
     Rok 2020 3919
     Rok 2019 14775
    ›    Rok 2017 31284
    ›    Rok 2018 20659
     Lata 2017 - 2018 28
   Plan zamówień publicznych 1083
Zagospodarowanie przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1788
   Plany zagospodarowania przestrzennego 3309
     Sołectwo Bolesławów 432
     Sołectwo Przyrów 1229
     Sołectwo Stanisławów 321
     Sołectwo Staropole 438
     Sołectwo Wiercica 609
     Sołectwo Wola Mokrzeska 769
     Sołectwo Zalesice 748
     Sołectwo Zarębice 438
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 211
   Odpady komunalne 65
     Rejestr działalności regulowanej 41
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 185
Załatwianie spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3616
     Planowanie Przestrzenne 1951
    ›    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 40
    ›    Ustalenie warunków zabudowy 26
    ›    Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości 28
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 24
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 24
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 38
     Sprawy realizowane w Referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami 68
    ›    Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 30
    ›    Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 20
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 35
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 46
    ›    Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota 48
    ›    Ulgi w czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową stanowiących własność Gminy Przyrów 24
Informacja publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 961
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 775
Skargi i petycje
   Skargi i wnioski 830
   Petycje 837
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku 422
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku 166
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 378
Konsultacje społeczne
   Rok 2020 138
   Rok 2019 267
   Rok 2018 1284
   Rok 2017 927
   Lata 2013 - 2016 1551
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych 478
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych 1524
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 745
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną 542
Deklaracja dostępności
   Deklaracja Dostępności 79
Inne
    ›    Kontakt 1139
    ›    Kierownictwo 744
    ›    Statut 678
    ›    Regulamin 507
    ›    Kontakt 1422
    ›    Kierownictwo 1187
    ›    Statut 771
    ›    Regulamin 753
    ›    Dokumentacje kontroli 724
    ›    Dane kontaktowe 1180
    ›    Statut 721
    ›    Opłaty 365
    ›    Dane kontaktowe 552
    ›    Statut 393
     Infrastruktura 1313
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 713
    ›    Stan elektryfikacji 637
    ›    Stan telefonizacji 564
    ›    Stan gospodarki komunalnej 748
    ›    Drogi 950
     Oferty 2223
     Rejestr skarg i wniosków 734
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 846
   Redakcja Biuletynu 3484
Łączna liczba odwiedzin:1646274