Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1255112
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ123767
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 123767
   Godziny urzędowania 3775
   Organizacja urzędu 5411
   Struktura Urzędu 5098
   Tablica ogłoszeń 15314
     Rok 2018 6519
     Rok 2017 13839
     Rok 2016 16856
     Rok 2015 17680
     Rok 2014 4357
     Rok 2013 4152
     Rok 2012 6685
     Rok 2011 4491
     Lata 2006 - 2010 87819
   Wybory 2563
     Wybory 2006 2987
     Wybory 2010 3479
     Wybory 2011 2013
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 652
     Wybory 2014 991
    ›    Wybory samorządowe 4981
     Wybory 2015 1049
    ›    Wybory Prezydenta RP 1026
    ›    Wybory Parlamentarne 790
     Wybory 2018 22
   Referenda 557
     Referendum 2015 593
   Powoływanie komisji i zespołów 408
     Rok 2016 237
Organy
   Wójt Gminy 4665
     Kompetencje 1404
     Zarządzenia 1221
   Sekretarz 2741
     Zadania i kompetencje 1068
   Skarbnik 2449
      Zadania i kompetencje 912
   Rada Gminy 3734
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2002 - 2006 1127
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2006 - 2010 992
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2010 - 2014 689
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018 413
     Regulamin Rady Gminy 790
     Kompetencje Rady Gminy 893
   Komisje Rady 2302
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 725
    ›    Skład osobowy 654
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 680
    ›    Skład osobowy 639
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 614
    ›    Skład osobowy 620
     Komisja Rewizyjna 673
    ›    Skład osobowy 647
    ›    Regulamin Komisji Rewizyjnej 481
   Komórki organizacyjne 4456
     Referaty Urzędu 1953
    ›    Referat Finansowy 1322
    ›    Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2095
     Samodzielne stanowiska 1735
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 804
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 990
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 626
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 580
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 684
    ›    Pion ochrony 460
    ›    Informatyk urzędu 733
    ›    Kierowca autobusu szkolnego 610
   Urząd Stanu Cywilnego 2274
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 296
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 280
   Sołectwa 2245
Prawo Lokalne
   Statut 5703
   Regulamin organizacyjny 4060
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1430
   Budżet 4355
     Rok 2018 243
     Rok 2017 963
     Rok 2016 1029
     Rok 2015 1205
    ›    Rok 2006 1503
    ›    Rok 2005 6484
    ›    Rok 2004 558
    ›    Rok 2003 631
    ›    Rok 2007 772
    ›    Rok 2008 717
    ›    Rok 2009 767
    ›    Rok 2010 1030
    ›    Rok 2011 1010
    ›    Rok 2012 1196
    ›    Rok 2013 1157
    ›    Rok 2014 1281
     Lata 2003 - 2014 117
   Uchwały Rady Gminy 7983
     Kadencja 2002-2006 878
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1685
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 3078
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 702
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1534
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 637
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 1942
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1489
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 2150
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 1849
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 4025
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 1924
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 2592
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 813
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 601
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1579
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 1806
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 1016
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 1710
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 977
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1491
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 2866
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 936
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2320
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 2681
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 1764
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 1729
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2461
     Kadencja 2006-2010 688
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1464
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 822
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1263
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1300
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1620
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 888
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1481
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 1020
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1262
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1332
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 1661
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1452
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 977
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 995
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 1633
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 1556
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1233
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 1617
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 904
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 840
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 947
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 644
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 1555
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 1057
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 862
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1164
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 1046
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 1017
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1466
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 778
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 855
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 1034
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 1107
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 466
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1143
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 1852
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1369
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 382
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 1648
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 1089
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 600
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 720
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 1046
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 975
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 399
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 770
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 503
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 848
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 785
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 930
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 653
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 288
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 631
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 385
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 627
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 703
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 949
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 983
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 590
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 545
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 552
     Kadencja 2010-2014 84
     Rok 2014 945
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 519
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 502
     Rok 2015 731
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 314
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 1122
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 719
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 283
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 849
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 437
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 1068
     Rok 2016 702
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 372
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 827
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 626
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 702
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 642
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 1236
     Rok 2017 534
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 307
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 242
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 456
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 415
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 179
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. 288
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 317
     Rok 2018 265
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. 245
   Rejestr Uchwał 5739
   Zarządzenia Wójta 4412
    ›    Rok 2002 1493
    ›    Rok 2003 14540
    ›    Rok 2004 12053
    ›    Rok 2005 16386
     Kadencja 2002-2006 29
    ›    Rok 2006 14351
    ›    Rok 2007 8345
    ›    Rok 2008 9428
    ›    Rok 2009 10981
     Kadencja 2006-2010 31
    ›    Rok 2010 10245
    ›    Rok 2011 8024
    ›    Rok 2012 6401
    ›    Rok 2013 3875
     Kadencja 2010-2014 31
     Rok 2014 3397
     Rok 2015 2766
     Rok 2016 3905
     Rok 2017 2503
     Rok 2018 540
   Rejestr Zarządzeń 774
     Rok 2012 307
     Rok 2013 297
   Podatki i opłaty lokalne 3812
    ›    Podatek od nieruchomości 583
    ›    Podatek od środków transportowych 447
    ›    Podatek rolny 472
    ›    Podatek leśny 430
    ›    Podatek od posiadania psów 478
    ›    Opłata administracyjna 431
    ›    Opłata targowa 429
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 544
    ›    Opłata za wodę i ścieki 526
    ›    Podatek od nieruchomości 329
    ›    Podatek od środków transportowych 309
    ›    Podatek rolny 324
    ›    Podatek leśny 319
    ›    Podatek od posiadania psów 295
    ›    Opłata administracyjna 317
    ›    Opłata targowa 277
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 305
    ›    Opłata za wodę i ścieki 299
    ›    Podatek od nieruchomości 279
    ›    Podatek od środków transportowych 280
    ›    Podatek rolny 298
    ›    Podatek leśny 238
    ›    Opłata administracyjna 274
    ›    Podatek od nieruchomości 436
    ›    Podatek od środków transportowych 273
    ›    Podatek rolny 463
    ›    Podatek leśny 405
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 487
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 510
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 320
    ›    Podatek od nieruchomości 376
    ›    Podatek od środków transportowych 274
    ›    Podatek rolny 296
    ›    Podatek leśny 264
    ›    Podatek od nieruchomości 400
    ›    Podatek rolny 343
    ›    Podatek leśny 249
     Rok 2012 459
    ›    Podatek rolny 345
    ›    Podatek leśny 229
    ›    Podatek od nieruchomości 358
    ›    Podatek od środków transportowych 215
     Rok 2013 494
    ›    Podatek rolny 350
    ›    Podatek leśny 189
    ›    Podatek od nieruchomości 342
    ›    Podatek od środków transportowych 219
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 217
     Rok 2014 556
    ›    Podatek rolny 258
    ›    Podatek leśny 170
    ›    Podatek od nieruchomości 329
    ›    Podatek od środków transportowych 158
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 219
     Rok 2015 339
    ›    Podatek rolny 263
    ›    Podatek leśny 173
    ›    Podatek od nieruchomości 268
    ›    Podatek od środków transportowych 176
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 155
     Rok 2016 539
    ›    Podatek rolny 281
    ›    Podatek leśny 164
    ›    Podatek od nieruchomości 400
    ›    Podatek od środków transportowych 201
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 200
     Rok 2017 268
    ›    Podatek rolny 243
    ›    Podatek leśny 149
    ›    Podatek od nieruchomości 326
    ›    Podatek od środków transportowych 252
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 207
     Rok 2018 192
    ›    Rok 2003 211
    ›    Rok 2002 204
    ›    Rok 2003 974
    ›    Rok 2002 182
   Strategia rozwoju 3260
   Protokoły 2929
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4448
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 787
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 859
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 1076
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 52962
     Rok 2018 6608
     Rok 2017 24213
     Rok 2016 16380
     Rok 2015 45530
    ›    Rok 2003 6155
    ›    Rok 2004 9270
    ›    Rok 2005 16544
    ›    Rok 2006 12771
    ›    Rok 2007 22814
    ›    Rok 2008 14933
    ›    Rok 2009 61856
    ›    Rok 2010 13211
    ›    Rok 2011 22380
    ›    Rok 2012 8440
    ›    Rok 2013 8556
    ›    Rok 2014 32603
     Lata 2003 - 2014 179
   Zamówienia do 30 tys. Euro 1583
     Rok 2017 22076
   Plan zamówień publicznych 130
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3094
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 187
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3083
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 2396
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2119
     Planowanie Przestrzenne 1492
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 924
   Plany zagospodarowania przestrzennego 1423
     Sołectwo Bolesławów 82
     Sołectwo Przyrów 233
     Sołectwo Stanisławów 64
     Sołectwo Staropole 95
     Sołectwo Wiercica 115
     Sołectwo Wola Mokrzeska 165
     Sołectwo Zalesice 163
     Sołectwo Zarębice 69
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 500
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 423
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 347
   Petycje 309
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 153
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 283
   Rok 2017 449
   Lata 2013 - 2016 339
Inne
   Jednostki organizacyjne 4354
     Gminny Ośrodek Kultury 1130
    ›    Kontakt 910
    ›    Kierownictwo 551
    ›    Statut 464
    ›    Regulamin 343
    ›    Dokumentacje kontroli 323
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1391
    ›    Kontakt 1233
    ›    Kierownictwo 1010
    ›    Statut 583
    ›    Regulamin 511
    ›    Dokumentacje kontroli 527
     Gminny Zakład Komunalny 1103
    ›    Dane kontaktowe 888
    ›    Statut 499
    ›    Opłaty 151
     Gminna Biblioteka Publiczna 221
    ›    Dane kontaktowe 267
    ›    Statut 163
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2179
   Oferty inwestycyjne 3471
     Infrastruktura 1173
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 573
    ›    Stan elektryfikacji 492
    ›    Stan telefonizacji 409
    ›    Stan gospodarki komunalnej 603
    ›    Drogi 797
     Oferty 2018
     Rejestr skarg i wniosków 638
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 717
   Kontrole 742
     Rok 2014 335
   Oświadczenia majątkowe 6918
     Wójt Gminy 3000
     Przewodniczący Rady Gminy 1880
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 720
    ›    Boborowski Krzysztof 769
    ›    Ciepiela Władysław 501
    ›    Deska Józef Wojciech 411
    ›    Hamerla Mirosław Jan 493
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 620
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 527
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 546
    ›    Nowak Władysław 446
    ›    Pokorny Lech 610
    ›    Radło Euzebiusz 429
    ›    Skalski Robert Henryk 598
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 521
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 456
    ›    Wiśniewski Jacek 463
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 974
    ›    Boborowski Krzysztof 432
    ›    Bożek Alicja 531
    ›    Deska Józef 399
    ›    Hamerla Mirosław 434
    ›    Kolan Ryszard 497
    ›    Kołek Halina 478
    ›    Miedzińska Bożena 471
    ›    Nowak Władysław 394
    ›    Pelikan Zofia 447
    ›    Radło Euzebiusz 396
    ›    Skalski Robert 407
    ›    Wierciochowicz Barbara 401
    ›    Wiśniewska Maria 421
    ›    Wiśniewski Jacek 483
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1055
    ›    Bożek Alicja 406
    ›    Deska Józef 364
    ›    Hamerla Mirosław 371
    ›    Kolan Ryszard 400
    ›    Magiera Beata 356
    ›    Nowak Władysław 334
    ›    Różycka Małgorzata 361
    ›    Pelikan Zofia 365
    ›    Skalski Robert 375
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 489
    ›    Ślęzak Elżbieta 363
    ›    Wierciochowicz Barbara 360
    ›    Wiśniewska Maria 376
    ›    Wiśniewski Jacek 431
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 875
    ›    Bożek Alicja 228
    ›    Adamus Grzegorz 343
    ›    Dors Renata 274
    ›    Hamerla Mirosław 300
    ›    Kolan Ryszard 294
    ›    Miedzińska Bożena 261
    ›    Różycka Małgorzata 223
    ›    Nowak Władysław 209
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 385
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 311
    ›    Wierciochowicz Barbara 259
    ›    Wiśniewska Maria 239
    ›    Wiśniewski Jacek 340
    ›    Żmuda Ewa 307
    ›    Sekretarz Gminy 1331
    ›    Skarbnik Gminy 1275
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 1992
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 602
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 319
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 297
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 1007
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 939
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1087
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 900
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1690
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1144
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 820
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 664
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 770
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 812
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1316
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1192
   Liczba ludności 557
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 200
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 137
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. 88
   Odpady komunalne 500
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 14
   Redakcja Biuletynu 2870