Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1145660
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ109066
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Informacje ogólne o urzędzie 109066
   Godziny urzędowania 3564
   Organizacja urzędu 5091
   Struktura Urzędu 4818
   Tablica ogłoszeń 13532
     Rok 2017 8803
     Rok 2016 15204
     Rok 2015 15246
     Rok 2014 3809
     Rok 2013 3765
     Rok 2012 6256
     Rok 2011 4208
     Lata 2006 - 2010 85652
   Wybory 2171
     Wybory 2006 2870
     Wybory 2010 3329
     Wybory 2011 1890
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego 535
     Wybory 2014 906
    ›    Wybory samorządowe 4643
     Wybory 2015 955
    ›    Wybory Prezydenta RP 888
    ›    Wybory Parlamentarne 666
   Referenda 425
     Referendum 2015 467
   Powoływanie komisji i zespołów 220
     Rok 2016 158
Organy
   Wójt Gminy 4479
     Kompetencje 1338
     Zarządzenia 1137
   Sekretarz 2600
     Zadania i kompetencje 986
   Skarbnik 2313
      Zadania i kompetencje 858
   Rada Gminy 3568
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2002 - 2006 1079
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2006 - 2010 949
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2010 - 2014 644
     Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018 343
     Regulamin Rady Gminy 739
     Kompetencje Rady Gminy 845
   Komisje Rady 2160
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 675
    ›    Skład osobowy 587
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 640
    ›    Skład osobowy 578
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 577
    ›    Skład osobowy 567
     Komisja Rewizyjna 634
    ›    Skład osobowy 593
    ›    Regulamin Komisji Rewizyjnej 427
   Komórki organizacyjne 4273
     Referaty Urzędu 1874
    ›    Referat Finansowy 1240
    ›    Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2023
     Samodzielne stanowiska 1653
    ›    Samodzielne stanowisko obsługi rady gminy i kadr 728
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych 918
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i obrony cywilnej 579
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 518
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia 630
    ›    Pion ochrony 399
    ›    Informatyk urzędu 668
    ›    Kierowca autobusu szkolnego 548
   Urząd Stanu Cywilnego 2145
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 265
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 244
   Sołectwa 2090
Prawo Lokalne
   Statut 5506
   Regulamin organizacyjny 3887
   Regulamin utrzymania porządku i czystości 1290
   Budżet 4139
     Rok 2017 618
     Rok 2016 807
     Rok 2015 995
    ›    Rok 2006 1438
    ›    Rok 2005 6217
    ›    Rok 2004 495
    ›    Rok 2003 575
    ›    Rok 2007 696
    ›    Rok 2008 642
    ›    Rok 2009 680
    ›    Rok 2010 931
    ›    Rok 2011 910
    ›    Rok 2012 1044
    ›    Rok 2013 965
    ›    Rok 2014 1068
     Lata 2003 - 2014 74
   Uchwały Rady Gminy 7436
     Rok 2002 798
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. 1566
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. 2861
     Rok 2003 621
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. 3737
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. 1762
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. 709
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. 531
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. 1432
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. 1647
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. 894
     Rok 2004 732
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku 621
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku 1371
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku 549
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku 1773
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku 1354
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku 1995
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku 1681
     Rok 2005 772
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. 2414
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. 1593
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. 883
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. 1388
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 2700
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. 839
     Rok 2006 1050
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 2147
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 2508
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. 1571
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. 1565
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. 2118
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. 1321
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. 721
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. 1128
     Rok 2007 758
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. 1183
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. 1469
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. 783
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. 1342
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. 882
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. 1130
     Rok 2008 677
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r 1202
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r 1510
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r 1300
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r 858
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r 861
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r 1468
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r 1403
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r 1118
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r 1446
     Rok 2009 771
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r 775
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r 734
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r 840
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r 537
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r 1419
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r 953
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r 755
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r 1044
     Rok 2010 799
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r 933
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r 898
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r 1323
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r 689
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r 726
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r 906
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r 994
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r 390
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r 1015
     Rok 2011 720
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. 1692
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 1249
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 301
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. 1447
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. 972
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. 494
     Rok 2012 712
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. 622
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. 911
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. 820
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 316
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. 663
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. 408
     Rok 2013 831
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. 699
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 655
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 776
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. 541
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. 200
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. 475
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. 295
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. 483
     Rok 2014 868
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. 576
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 770
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. 809
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. 454
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. 434
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. 445
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. 393
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. 393
     Rok 2015 644
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. 239
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. 941
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. 569
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. 213
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. 702
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. 342
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. 884
     Rok 2016 616
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. 302
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. 707
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. 528
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. 581
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 512
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. 988
     Rok 2017 310
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. 216
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. 165
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. 335
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. 270
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. 29
   Rejestr Uchwał 5214
   Zarządzenia Wójta 4075
     Rok 2002 1444
     Rok 2003 14133
     Rok 2004 11777
     Rok 2005 16033
     Rok 2006 14033
     Rok 2007 8108
     Rok 2008 9096
     Rok 2009 10578
     Rok 2010 10000
     Rok 2011 7684
     Rok 2012 6174
     Rok 2013 3685
     Rok 2014 3096
     Rok 2015 2383
     Rok 2016 3531
     Rok 2017 1416
   Rejestr Zarządzeń 647
     Rok 2012 271
     Rok 2013 239
   Podatki i opłaty lokalne 3583
    ›    Podatek od nieruchomości 546
    ›    Podatek od środków transportowych 401
    ›    Podatek rolny 435
    ›    Podatek leśny 389
    ›    Podatek od posiadania psów 435
    ›    Opłata administracyjna 389
    ›    Opłata targowa 388
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 504
    ›    Opłata za wodę i ścieki 479
     Rok 2005 426
     Rok 2006 471
    ›    Podatek od nieruchomości 294
    ›    Podatek od środków transportowych 270
    ›    Podatek rolny 288
    ›    Podatek leśny 280
    ›    Podatek od posiadania psów 258
    ›    Opłata administracyjna 267
    ›    Opłata targowa 245
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego 260
    ›    Opłata za wodę i ścieki 260
     Rok 2008 350
    ›    Podatek od nieruchomości 244
    ›    Podatek od środków transportowych 238
    ›    Podatek rolny 257
    ›    Podatek leśny 198
    ›    Opłata administracyjna 230
     Rok 2009 476
    ›    Podatek od nieruchomości 393
    ›    Podatek od środków transportowych 234
    ›    Podatek rolny 401
    ›    Podatek leśny 362
    ›    Opłata za dostarczoną wodę 441
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków 455
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych 284
     Rok 2010 418
    ›    Podatek od nieruchomości 339
    ›    Podatek od środków transportowych 239
    ›    Podatek rolny 255
    ›    Podatek leśny 225
     Rok 2011 452
    ›    Podatek od nieruchomości 362
    ›    Podatek rolny 297
    ›    Podatek leśny 209
     Rok 2012 393
    ›    Podatek rolny 297
    ›    Podatek leśny 177
    ›    Podatek od nieruchomości 308
    ›    Podatek od środków transportowych 175
     Rok 2013 451
    ›    Podatek rolny 305
    ›    Podatek leśny 154
    ›    Podatek od nieruchomości 297
    ›    Podatek od środków transportowych 170
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 159
     Rok 2014 516
    ›    Podatek rolny 204
    ›    Podatek leśny 121
    ›    Podatek od nieruchomości 281
    ›    Podatek od środków transportowych 122
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 172
     Rok 2015 300
    ›    Podatek rolny 214
    ›    Podatek leśny 125
    ›    Podatek od nieruchomości 220
    ›    Podatek od środków transportowych 127
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 106
     Rok 2016 436
    ›    Podatek rolny 195
    ›    Podatek leśny 110
    ›    Podatek od nieruchomości 305
    ›    Podatek od środków transportowych 154
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 156
     Rok 2017 160
    ›    Podatek rolny 153
    ›    Podatek leśny 95
    ›    Podatek od nieruchomości 195
    ›    Podatek od środków transportowych 190
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 130
    ›    Rok 2003 185
    ›    Rok 2002 174
    ›    Rok 2003 922
    ›    Rok 2002 147
   Strategia rozwoju 3100
   Protokoły 2727
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 4376
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 737
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 819
     Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 824
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 50987
     Rok 2017 18155
     Rok 2016 15786
     Rok 2015 42044
    ›    Rok 2003 6073
    ›    Rok 2004 9183
    ›    Rok 2005 16380
    ›    Rok 2006 12608
    ›    Rok 2007 22759
    ›    Rok 2008 14812
    ›    Rok 2009 60372
    ›    Rok 2010 13106
    ›    Rok 2011 22153
    ›    Rok 2012 8237
    ›    Rok 2013 8214
    ›    Rok 2014 29509
     Lata 2003 - 2014 116
   Zamówienia do 30 tys. Euro 1018
     Rok 2017 12827
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2930
     Ewidencja ludności i dowody osobiste 154
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2956
     Sprawy realizowane w Refareacie Rolnictwa 2270
     Sprawy realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2048
     Planowanie Przestrzenne 1425
Zagospodarowanie Przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 676
   Plany zagospodarowania przestrzennego 1021
     Sołectwo Bolesławów 33
     Sołectwo Przyrów 49
     Sołectwo Stanisławów 22
     Sołectwo Staropole 35
     Sołectwo Wiercica 33
     Sołectwo Wola Mokrzeska 92
     Sołectwo Zalesice 40
     Sołectwo Zarębice 15
Informacja Publiczna
   Dostęp do informacji publicznej 328
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 302
Skargi, Petycje
   Skargi i wnioski 166
   Petycje 141
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku 70
Konsultacje społeczne
   Rok 2017 151
   Lata 2013 - 2016 85
Inne
   Jednostki organizacyjne 4209
     Gminny Ośrodek Kultury 1100
    ›    Kontakt 877
    ›    Kierownictwo 517
    ›    Statut 438
    ›    Regulamin 312
    ›    Dokumentacje kontroli 297
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1348
    ›    Kontakt 1199
    ›    Kierownictwo 954
    ›    Statut 538
    ›    Regulamin 474
    ›    Dokumentacje kontroli 494
     Gminny Zakład Komunalny 1066
    ›    Dane kontaktowe 830
    ›    Statut 470
    ›    Opłaty 112
     Gminna Biblioteka Publiczna 194
    ›    Dane kontaktowe 219
    ›    Statut 134
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2072
   Oferty inwestycyjne 3358
     Infrastruktura 1140
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 549
    ›    Stan elektryfikacji 466
    ›    Stan telefonizacji 388
    ›    Stan gospodarki komunalnej 577
    ›    Drogi 763
     Oferty 1974
     Rejestr skarg i wniosków 613
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 687
   Kontrole 626
     Rok 2014 302
   Oświadczenia majątkowe 6520
     Wójt Gminy 2868
     Przewodniczący Rady Gminy 1757
     Radni Rady Gminy - kadencja 2002-2006 684
    ›    Boborowski Krzysztof 724
    ›    Ciepiela Władysław 452
    ›    Deska Józef Wojciech 366
    ›    Hamerla Mirosław Jan 444
    ›    Kolan Ryszard Lucjan 574
    ›    Kołek-Nigot Halina Anna 465
    ›    Miedzińska-Litwiniec Małgorzata Bożena 467
    ›    Nowak Władysław 396
    ›    Pokorny Lech 575
    ›    Radło Euzebiusz 382
    ›    Skalski Robert Henryk 550
    ›    Wierciochowicz Barbara Maria 451
    ›    Wiśniewska Maria Elżbieta 417
    ›    Wiśniewski Jacek 423
     Radni Rady Gminy - kadencja 2006-2010 939
    ›    Boborowski Krzysztof 382
    ›    Bożek Alicja 475
    ›    Deska Józef 367
    ›    Hamerla Mirosław 395
    ›    Kolan Ryszard 453
    ›    Kołek Halina 430
    ›    Miedzińska Bożena 427
    ›    Nowak Władysław 351
    ›    Pelikan Zofia 400
    ›    Radło Euzebiusz 352
    ›    Skalski Robert 374
    ›    Wierciochowicz Barbara 362
    ›    Wiśniewska Maria 377
    ›    Wiśniewski Jacek 445
     Radni Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1023
    ›    Bożek Alicja 360
    ›    Deska Józef 326
    ›    Hamerla Mirosław 331
    ›    Kolan Ryszard 375
    ›    Magiera Beata 311
    ›    Nowak Władysław 298
    ›    Różycka Małgorzata 331
    ›    Pelikan Zofia 328
    ›    Skalski Robert 340
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 455
    ›    Ślęzak Elżbieta 332
    ›    Wierciochowicz Barbara 326
    ›    Wiśniewska Maria 337
    ›    Wiśniewski Jacek 398
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-2018 735
    ›    Bożek Alicja 182
    ›    Adamus Grzegorz 275
    ›    Dors Renata 204
    ›    Hamerla Mirosław 238
    ›    Kolan Ryszard 220
    ›    Miedzińska Bożena 190
    ›    Różycka Małgorzata 179
    ›    Nowak Władysław 157
    ›    Stanuchiewicz Wiesław 299
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta 240
    ›    Wierciochowicz Barbara 214
    ›    Wiśniewska Maria 187
    ›    Wiśniewski Jacek 277
    ›    Żmuda Ewa 239
    ›    Sekretarz Gminy 1244
    ›    Skarbnik Gminy 1175
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy 1878
    ›    Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 519
     Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta 212
    ›    Pani Krystyna Pabjasz 224
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 932
    ›    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 843
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 996
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 813
     Kierownicy Jednostek Budżetowych 1586
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Przyrowie 1086
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyrowie 768
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesicach 617
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 705
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyrowie 759
     Kierownicy Placówek Oświatowych 1268
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie 1066
   Liczba ludności 421
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. 168
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. 90
   Odpady komunalne 336
   Redakcja Biuletynu 2576