Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2019

Uchwała Nr II/14/2018

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 14:38

2. Rok 2019

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na po...

Utworzony: 2019-01-21 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 11:59

3. Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-18 09:57

4. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych (Gmina Przyrów) na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Cezary Suchan. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 505 23 21 47 e-mail: iod@przyrow.pl

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 17:19

5. Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie...

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 17:06

6. Rok 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 13:15

7. Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r.

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Przyrów

Przyrów - 1138 osób; Aleksandrówka - 96 osób; Boleslawów - 158 osób; Julianka - 107 osób; Knieja - 34 osoby; Kopaniny - 25 osób; Sieraków - 227 osób; Smyków - 67 osób; Stanisławów - 83 osoby; Staropole - 238 osób; Sygontka - 261 osób; W...

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 13:12

8. Rok 2019

Uchwała Nr II/13/2018

Załączniki Uchwała Nr II/13/2018 10.231 MB

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 10:56

9. Rok 2019

Uchwała Nr 4200/VII/238/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 10:51

10. Rok 2019

Uchwała Nr 4200/VII/237/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 10:49

11. Rok 2019

Uchwała Nr 4200/VII/236/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 10:46

12. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2018

Utworzony: 2019-01-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 14:09

13. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2018

Utworzony: 2019-01-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 14:08

14. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.48.2018

Utworzony: 2018-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 14:03

15. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2018

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 14:01

16. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2018

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 13:59

17. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2018

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 13:57

18. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2018

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 13:56

19. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie...

Utworzony: 2018-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 12:36

20. Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną

Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę el...

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządz...

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 12:36