Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Petycje rozpatrywane w 2019 roku

Petycja nr 1/2019

Przedmiot petycji: rozpatrzenie prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o. o. Organizator konkursu „Podwórko Talentów ...

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 15:28

2. Odpady komunalne

Wykaz podmiotów, które uzyskały zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych ...

Utworzony: 2016-08-30 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 15:06

3. Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej

Utworzony: 2016-08-30 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 15:04

4. Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy w Przyrowie - kadencja 2018-2023

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-03-12 15:56

5. Wójt Gminy

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2004-07-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-12 15:53

6. Rok 2019

IV - UROCZYSTA - sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 17 marca 2019 roku o godz. 13:00 w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie IV – UROCZYSTĄ &ndas...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-12 15:20

7. Sołectwa

Wykaz sołtysów z terenu Gminy Przyrów

Wykaz sołtysów z terenu Gminy Przyrów Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa 1. Bolesławów Barbara Deska zam. Bolesławów ...

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-03-12 15:06

8. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Utworzony: 2019-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 18:01

9. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Utworzony: 2019-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 17:45

10. Rok 2019

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie udziału w projekcie pn. "Zielon...

W związku z zamiarem złożenia wniosku o otrzymanie dofinansowania projektu pn. ”Zielona energia - wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Przyrów” w ramach RIT Subregionu Północnego, Wójt Gminy Przyrów zaprasza mieszkańców Gminy Przyrów dysponujących odpowiednią dokumentacją techni...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 15:19

11. Rok 2019

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 13:24

12. Wybory do Parlamantu Europejskiego

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 13:22

13. Rok 2019

Obwieszczenie

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 13:16

14. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2019

Utworzony: 2019-02-27 | Zmodyfikowany: 2019-02-27 13:23

15. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.14.2019

Utworzony: 2019-02-27 | Zmodyfikowany: 2019-02-27 13:22

16. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2019

Utworzony: 2019-02-27 | Zmodyfikowany: 2019-02-27 13:19

17. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.12.2019

Utworzony: 2019-02-27 | Zmodyfikowany: 2019-02-27 13:04

18. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2019

Utworzony: 2019-02-25 | Zmodyfikowany: 2019-02-27 13:03

19. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2019

Utworzony: 2019-02-25 | Zmodyfikowany: 2019-02-27 13:02

20. Rok 2019

INFORMACJA

W związku z wdrożeniem od 4 marca 2019 roku nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną Centralny Ośrodek Informatyki oraz Ministerstwo Cyfryzacji zaplanowały przerwy techniczne, w tym przerwę w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Od środy 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona zostani...

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 18:45