główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 16:56

2. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 14:06

3. Wybory do Parlamantu Europejskiego

Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 08:45

4. Wybory do Parlamantu Europejskiego

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:25

5. Rok 2019

Ogłoszenie o planowanym zakupie

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 13:57

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

Link: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 23:51

7. Gminny Zakład Komunalny

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie

Link: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 23:47

8. Rok 2019

Informacja Wójta Gminy Przyrów o sprawozdaniach finansowych

Informujemy że na podstawie par 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce SPRAWOZDANIE FINANSOWE Biuletynu Informacji Publicznej zostały opublikowane sprawozda...

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 16:45

9. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.29.2019

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 13:05

10. Rok 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 15:15

11. Wybory do Parlamantu Europejskiego

Postanowienie Nr DCZ-5740-1/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 2 maja...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 15:07

12. Wybory do Parlamantu Europejskiego

Postanowienie Nr DCZ-5741-1/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 2 maja...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 15:07

13. Rok 2019

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 09:54

14. Wybory do Parlamantu Europejskiego

Protokoły z losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 17:20

15. Wybory do Parlamantu Europejskiego

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 17:15

16. Rok 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE URZĘDU GMINY W PRZYROWIE

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 13:16

17. Rok 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY PRZYRÓW ZA 2018 ROK

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 13:09

18. Rok 2019

INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA 2019 ROK

Utworzony: 2019-04-29 | Zmodyfikowany: 2019-04-29 17:32

19. Rok 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Utworzony: 2019-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 14:45

20. Wybory do Parlamantu Europejskiego

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Utworzony: 2019-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 14:41