Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie...

Utworzony: 2018-11-21 | Zmodyfikowany: 2018-11-21 11:28

2. Petycje rozpatrywane w 2018 roku

Petycja nr 1/2018

Przedmiot petycji: próba o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmiot wnoszący: ...

Utworzony: 2018-11-20 | Zmodyfikowany: 2018-11-20 14:39

3. Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Przyrów 2018-2023

SKŁAD RADY GMINY PRZYRÓW kadencja 2018 - 2022 Adamus Grzegorz Auguściak Karol Bochenek Bartłomiej Hamerla Mirosław Młynarczyk Seweryn Nabiałek Jarosław Nowak Władysław Różycki Andrzej Różycki Arkadiusz Stanuchiewicz Wiesław Stępień Maria ...

Utworzony: 2018-11-20 | Zmodyfikowany: 2018-11-20 11:39

4. Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2014 - 2018

Rada Gminy Przyrów 2014-2018

SKŁAD RADY GMINY PRZYRÓW: kadencja 2014 - 2018 ADAMUS GRZEGORZ BOŻEK ALICJA DORS RENATA HAMERLA MIROSŁAW KOLAN RYSZARD MIEDZIŃSKA BOŻENA MICHALIK RAJMUND NOWAK...

Utworzony: 2014-12-01 | Zmodyfikowany: 2018-11-20 10:09

5. Rok 2018

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 14:08

6. Rok 2018

Ogłoszenie o planowanej usłudze na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie z...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 14:02

7. Rok 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 10:05

8. Rok 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 09:16

9. Rok 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Utworzony: 2018-10-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 09:05

10. Rok 2018

Ogłoszenie o planowanej usłudze na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie z...

Utworzony: 2018-10-31 | Zmodyfikowany: 2018-11-13 17:27

11. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:54

12. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:51

13. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.85.2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:51

14. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:49

15. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:48

16. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:46

17. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:44

18. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:43

19. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2018

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:39

20. Rok 2018

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów - przedłużenie ter...

Wójt Gminy Przyrów uprzejmie informuje, iż termin przyjmowania deklaracji mieszkańców Gminy Przyrów dotyczących udziału w przedsięwzięciu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaje przedłużony do dnia 30 listopada 2018 roku. Deklaracje wraz z oświadczeniem zależy składać w sekretariacie ...

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 15:32