Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 14:16

2. Rok 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie przestrzeni publicznej dl...

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 13:14

3. Rok 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gmi...

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 13:09

4. Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy w Przyrowie

Utworzony: 2004-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 11:44

5. Wójt Gminy

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2004-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 11:40

6. Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie

Oświadczenia majątkowe Pani Haliny Trojak

Utworzony: 2014-08-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:48

7. Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie

Utworzony: 2004-08-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:47

8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

Utworzony: 2004-08-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:45

9. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie

Utworzony: 2004-08-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:43

10. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

Utworzony: 2004-08-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:41

11. Pani Krystyna Pabjasz

Oświadczenia majątkowe Pani Krystyny Pabjasz

Utworzony: 2016-07-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:40

12. Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Oświadczenia majątkowe Kierownika Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Utworzony: 2012-07-30 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:38

13. Skarbnik Gminy

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Przyrów

Utworzony: 2004-08-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:36

14. Sekretarz Gminy

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Przyrów

Utworzony: 2004-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 10:34

15. Rok 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę-modernizację drogi transportu r...

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:06

16. Rok 2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi pn. "Dowóz uc...

Utworzony: 2018-06-21 | Zmodyfikowany: 2018-06-21 15:43

17. Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018

Utworzony: 2014-12-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-21 10:10

18. Rok 2018

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 14:04

19. Rok 2018

XXV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 20187 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXV sesję Rady Gminy w Przyrowie z następującym pr...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 14:34

20. Rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.43.2018 Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 15:32