Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby projektu pn. "...

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-20 14:59

2. Rok 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 18 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 13:55

3. Wybory 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 18 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 13:53

4. Wybory 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 17 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 13:49

5. Wybory 2018

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 12:44

6. Rok 2018

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 12:42

7. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 września 2018 roku

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 12:38

8. Wybory 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 września 2018 roku

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 12:28

9. Wybory 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 12:23

10. Wybory 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 14:18

11. Rok 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego pasa drogowego dro...

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 16:07

12. Wybory 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 7 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 13:56

13. Rok 2018

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 12:24

14. Wybory 2018

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 12:23

15. Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXV/199/2018

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 16:40

16. Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXV/198/2018

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 16:39

17. Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXV/197/2018

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 16:38

18. Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXV/195/2018

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 16:36

19. Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXV/196/2018

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 16:36

20. Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXV/194/2018

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 16:34