główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

X sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 28 listopada (czwartek) 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy X sesję Rady Gminy w Przyrowie z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie Protokołu VIII i IX – nadzwyczajnej – sesji Rady Gminy. Przyznanie styp...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 15:07

2. Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 15:13

3. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 15:01

4. Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.

Uchwała Nr IX/55/2019

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 17:25

5. Kadencja 2018 - 2023

Protokół głosowań z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 17:17

6. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 11:49

7. Rejestr Uchwał

Kadencja 2018 - 2023

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KADENCJA 2018 – 2023 Lp. Data podjęcia Numer uchwały Treść w sprawie: 1. 17.11.2018 r. I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 2. 17.11.2018 r. I/2/2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 3. 17.11.2018 r. I/3/2018 powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej 4. 17.11.2018 r. I/4/2018 powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 5. 17.11.2018 r. I/5/2018 Powołania przewodniczących i składów osobowych...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 11:34

8. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 17:43

9. Rok 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

dotyczy postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na: Usługę wodną obejmującą piętrzenie w okresie całego roku wód rzeki Wiercicy na jazie ruchomym w km 8+190 w Smykowie, gm. Przyrów do rzędnej normalnego poziomu piętrzenia NPP=228,73 m n.p.m., Usługę wodną obejmującą korzystanie z wód rzeki Wiercicy do celów energetyki wodnej poprzez pobór zwrotny spiętrzonych jazem wód rzeki Wiercicy na turbinę małej elektrowni wodnej w okresie całego roku w ilości Qi= 1,50 m3/s.

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 15:55

10. Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy w Przyrowie - lata 2014-2018

Utworzony: 2004-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 09:14

11. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-11-09 08:05

12. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 15:37

13. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 15:02

14. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 15:01

15. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 15:00

16. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 14:37

17. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 14:36

18. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.78.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 14:35

19. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.77.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 14:33

20. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 14:32