główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 15:56

2. Wybory Parlamentarne

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 15:54

3. Petycje rozpatrywane w 2019 roku

Petycja nr 9/2019

Przedmiot petycji: wyposażenia każdego radiowozu, wozu pożarniczego, wozu ratownictwa technicznego w sprzęt ratowniczy urządzenie do kompresji klatki piersiowej, defibrylator AED, maseczkę reanimacyjną, ambu, termometr, czujnik CO, glukometr, ciśnieniomierz,pulsoksymetr do badania pulsacji i perfuzji i SpCO oraz SpMET, EKG; wyposażenie każdego radiowozu, wozu pożarniczego, wozu ratownictwa technicznego w środki lecznicze, w środki stosowane w zaawansowanym lub podstawowych zabiegach reanimac...

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 13:29

4. Rok 2019

Ogłoszenie

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:46

5. Rok 2019

Uchwała Nr 4200/VII/127/2019 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:42

6. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2019

Utworzony: 2019-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:29

7. Petycje rozpatrywane w 2019 roku

Petycja nr 8/2019

Przedmiot petycji: Zwiększenie ochrony osób zgłaszających Podmiot wnoszący: podmiot nie wyraził zgody na publikację danych. Data złożenia petycji: 18 czerwca 2019 rok. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 11:31

8. Petycje rozpatrywane w 2019 roku

Petycja nr 7/2019

Przedmiot petycji: Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Podmiot wnoszący: podmiot nie wyraził zgody na publikację danych. Data złożenia petycji: 18 czerwca 2019 rok. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 11:24

9. Petycje rozpatrywane w 2019 roku

Petycja nr 6/2019

Przedmiot petycji: Opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o. o. Data złożenia petycji: 26 sierpnia 2019 rok. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 17:18

10. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2019

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 15:23

11. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2019

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 15:21

12. Wybory Parlamentarne

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 9 września 2019 roku

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 16:54

13. Rok 2019

Zawiadomienie

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2019-09-06 13:12

14. Wybory Parlamentarne

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 20:26

15. Rok 2019

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok”. Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 2 września 2019 r. w formie: pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7), telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123), za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew. 21) lub pocztą ...

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 21:09

16. Rok 2019

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacja...

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok”. Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 2 września 2019 r. w formie: pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7), telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123), za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew. 21) lub pocztą ...

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 21:08

17. Wybory Parlamentarne

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 20:54

18. Rok 2019

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 19:18

19. Rok 2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-26 17:37

20. Rok 2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Utworzony: 2019-07-15 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 14:50