Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rejestr Uchwał

Kadencja 2014-2018

Rejestr Uchwał Rady Gminy (kadencja 2014 – 2018) L.p. Nr Uchwały Data podjęcia Treść uchwały (w spra...

Utworzony: 2015-01-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 09:18

2. Rok 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie odpadów komunalnych zebra...

Ogłoszenie nr 614608-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Gmina Przyrów: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w latach 2018 i 2019 roku" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogł...

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 09:51

3. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 15:54

4. Rok 2017

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 15:44

5. Rok 2017

Roczny Program współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam...

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 10:39

6. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/163/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 10:08

7. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/162/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 10:07

8. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/161/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 10:05

9. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/160/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 10:00

10. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/159/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 09:58

11. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/158/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 09:56

12. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/157/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 09:55

13. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/156/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 09:53

14. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/155/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 09:52

15. Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXI/154/2017

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 09:49

16. Rok 2017

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2017

Utworzony: 2017-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 12:13

17. Rok 2017

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2017

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 12:11

18. Rok 2017

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2017

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 12:10

19. Rok 2017

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2017

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 17:11

20. Rok 2017

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2017

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 17:08