Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z...

Ogłoszenie nr 547148-N-2017 z dnia 2017-07-18 r. Gminny Zakład Komunalny: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice’’ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: ...

Utworzony: 2017-07-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 13:36

2. Rok 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę-modernizację drogi transportu r...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 10:25

3. Rok 2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 14:40

4. Rok 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2017-08-09 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 14:37

5. Rejestr Uchwał

Kadencja 2014-2018

Rejestr Uchwał Rady Gminy (kadencja 2014 – 2018) L.p. Nr Uchwały Data podjęcia Treść uchwały (w spra...

Utworzony: 2015-01-15 | Zmodyfikowany: 2017-08-08 14:57

6. Rok 2017

OGŁOSZENIE

Utworzony: 2017-08-02 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 12:22

7. Rok 2017

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Utworzony: 2017-08-01 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 15:07

8. Rok 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączam...

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 15:25

9. Sołectwo Wola Mokrzeska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wola Mokrzeska

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 15:01

10. Rok 2017

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-07-24 09:31

11. Rok 2017

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Utworzony: 2017-07-19 | Zmodyfikowany: 2017-07-19 16:18

12. Rok 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 08:38

13. Rok 2017

Zarządzenie Nr Or.0050.29.2017

Utworzony: 2017-06-05 | Zmodyfikowany: 2017-07-07 08:13

14. Rok 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-07-07 08:07

15. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XIX/149/2017

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-06-29 12:01

16. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XIX/148/2017

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-06-29 11:59

17. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XIX/147/2017

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-06-29 11:58

18. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XIX/146/2017

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-06-29 11:56

19. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XIX/145/2017

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-06-29 11:54

20. Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XIX/144/2017

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-06-29 11:53