główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Przyrów, Gminny Zakład Komunalny: ,,Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 21:31

2. Raporty o stanie Gminy

Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2019

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:41

3. Rok 2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw kadr, zezwol...

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:30

4. Rok 2019

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach P...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 14:40

5. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.32.2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 15:05

6. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.33.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 maja 2020 roku

w sprawie aktualizacji wykazu programów wykorzystywanych w księgowości urzędu gminy.

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 14:48

7. Rok 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej na potrzeby gospodarstwa rybackiego „Pstrąg” (wylęgarni i odchowalni pstrąga) w Sygontce, ul. Leśna”, które realizowane będzie na dz. ewid. nr 226, obręb Sygontka, gmina Przyrów, województwo śląskie.

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 21:12

8. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu n...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 09:23

9. Rok 2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydani...

Dotyczy: postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej na potrzeby Gospodarstwa Rybackiego „Pstrąg (wylęgarni i odchowalni pstrąga) w Sygontce, ul. Leśna, dz. ewid. nr 226, obręb 0011 Sygontka”.

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 16:09

10. Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów

Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 16:00

11. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 15:55

12. Rok 2020

Informacja Wójta Gminy Przyrów dotycząca publikacji sprawozdań finansowych

Informujemy że w zakładce Sprawozdania finansowe Biuletynu Informacji Publicznej zostały opublikowane sprawozdania finansowe Gminy Przyrów łączne jednostek: Urząd Gminy, GOPS w Przyrowie GZK w Przyrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2019 r.

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 12:48

13. Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów

Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2018 rok

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 12:34

14. Kadencja 2018 - 2023

Protokół głosowań z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 12:31

15. Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 12:26

16. Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2018 rok

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 09:38

17. Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 09:36

18. Wybory 2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowi...

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 13:13

19. Rok 2020

Zarządzenie Nr Or.0050.23.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Przyrów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 09:28

20. Rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów. Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”. Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów”. Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności p...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 13:56