główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-06-04 14:24
Dział: Urząd » Ogłoszenia o naborze » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
Wykonanie: Tomasz Korgól
2. Data: 2020-06-03 14:53
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
3. Data: 2020-06-03 14:51
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
4. Data: 2020-06-03 14:50
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
5. Data: 2020-06-03 14:48
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
6. Data: 2020-06-03 14:45
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
7. Data: 2020-06-03 14:41
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
8. Data: 2020-06-03 14:35
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
9. Data: 2020-06-03 14:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
10. Data: 2020-06-03 14:31
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
11. Data: 2020-06-03 14:22
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów
Wykonanie: Tomasz Korgól
12. Data: 2020-06-02 21:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie: Tomasz Korgól
13. Data: 2020-05-29 12:42
Dział: Gmina » Raporty o stanie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2019
Wykonanie: Tomasz Korgól
14. Data: 2020-05-29 12:41
Dział: Gmina » Raporty o stanie Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2019
Wykonanie: Tomasz Korgól
15. Data: 2020-05-29 12:31
Dział: Urząd » Ogłoszenia o naborze » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
Wykonanie: Tomasz Korgól
16. Data: 2020-05-28 14:41
Dział: Budżet i finanse » Budżet » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych
Wykonanie: Tomasz Korgól
17. Data: 2020-05-28 14:40
Dział: Budżet i finanse » Budżet » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych
Wykonanie: Tomasz Korgól
18. Data: 2020-05-26 15:09
Dział: Urząd » Ogłoszenia o naborze » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
Wykonanie: Tomasz Korgól
19. Data: 2020-05-26 15:06
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.34.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 maja 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
20. Data: 2020-05-26 15:05
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.34.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 maja 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
21. Data: 2020-05-26 14:48
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.33.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 maja 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
22. Data: 2020-05-26 14:48
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.33.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 maja 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
23. Data: 2020-05-26 14:45
Dział: Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.33.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 maja 2020 roku
Wykonanie: Tomasz Korgól
24. Data: 2020-05-25 21:14
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Tomasz Korgól
25. Data: 2020-05-25 21:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Tomasz Korgól
26. Data: 2020-05-14 09:25
Dział: Ochrona środowiska » Odpady komunalne » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wykonanie: Tomasz Korgól
27. Data: 2020-05-11 17:02
Dział: Urząd » Ogłoszenia o naborze » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
Wykonanie: Tomasz Korgól
28. Data: 2020-05-11 16:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Tomasz Korgól
29. Data: 2020-05-11 16:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Tomasz Korgól
30. Data: 2020-05-11 16:00
Dział: Budżet i finanse » Sprawozdania Finansowe » Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2019 rok
Wykonanie: Tomasz Korgól