Informacje ogólne o Urzędzie

GMINA PRZYRÓW
Rodzaj Gmina wiejska Herb Gminy Przyrów
Województwo śląskie
Powiat częstochowski
Ulica Częstochowska 7
Kod pocztowy 42-248
Miejscowość PRZYRÓW
Kontakt

tel./fax: +48 (034) 355-41-20 do 23

e-mail: przyrow@przyrow.pl

Wójt mgr inż. Robert Nowak
tel. (034) 355-41-20
e-mail: wojt@przyrow.pl
Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik
tel. (034) 355-41-20 do 23 wew. 30
Sekretarz Gminy Dorota Wojciechowska
tel. (034) 355-41-20 do 23 wew. 24
Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska
tel. (034) 355-41-20 do 23 wew. 27
NIP: Gminy: 949-21-92-782
Urzędu: 949-01-70-598
REGON:

Gminy: 151398155
Urzędu: 000549832

Nr konta bankowego Gminy:

KBS O/Niegowa F/Przyrów Nr 55 8591 0007 0330 0926 0013 0010

Nr konta do wpłat za wodę i ścieki:

GZK KBS O/Niegowa F/Przyrów Nr 23 8591 0007 0330 0926 0563 0001

Nr konta do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

GZK KBS O/Niegowa F/Przyrów Nr 23 8591 0007 0330 0926 0563 0001