artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu w 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.
artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/58/2016 VII Składu...

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Przyrów

artykuł nr 4

Informacja kwartalna - plan i wykonanie budżetu

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Finansach Publicznych - plan i wykonanie budżetu za IV kwartał 2015 r.
artykuł nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.