artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

artykuł nr 2

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2022 roku

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2022 roku.

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021