TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalona Uchwałą Nr 111/XVII/2013 z dnia 15.03.2013 r.

Załączniki:

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona Uchwałą Nr 109/XVII/2013 z dnia 15.03.2013 r.

Załączniki:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki
Deklaracja   465.675 KB