artykuł nr 1

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalona Uchwałą Nr 111/XVII/2013 z dnia 15.03.2013 r.

 

Załączniki:

artykuł nr 2

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona Uchwałą Nr 109/XVII/2013 z dnia 15.03.2013 r.

 

Załączniki:

artykuł nr 3

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:
Deklaracja466 KB