Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: sporządzenia Studium Wykonalności Ciągu Pieszo-Rowerowego wzdłuż DW793 na odcinku od ulicy Zielonej w m. Zalesice do przejazdu kolejowego w m. Julianka na terenie Gminy Przyrów

Załączniki
Treść interpelacji   413.355 KB
Odpowiedź na interpelecję   68.175 KB

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uwagi mieszkańca m. Przyrów / Zagrożenie katastrofą budowlaną i pożarowe

Załączniki
Treść interpelacji   293.684 KB
Odpowiedź na interpelecję   46.750 KB

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: drogi dojazdowej do pól-działka nr 1384

Załączniki
Treść interpelacji   302.671 KB
Odpowiedź na interpelecję   123.650 KB

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uwagi mieszkańców Zalesic

Załączniki
Treść zapytania   333.101 KB
Odpowiedź na zapytanie   654.540 KB

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uwagi mieszkańców Zalesic

Załączniki
Treść zapytania   388.444 KB
Odpowiedź na zapytanie   323.354 KB

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uwagi mieszkańców Zalesic

Załączniki
Treść zapytania   352.361 KB
Odpowiedź na zapytanie   289.321 KB

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uwagi mieszkańców Zalesic

Załączniki
Treść zapytania   341.209 KB
Odpowiedź na zapytanie   235.243 KB

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uwagi mieszkańców Zalesic

Załączniki
Treść zapytania   369.481 KB
Odpowiedź na zapytanie   134.922 KB

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uwagi mieszkańców Zalesic

Załączniki
Treść zapytania   352.445 KB
Odpowiedź na zapytanie   129.870 KB

Dostępne podkategorie:
Kadencja 2018 - 2023