artykuł nr 1

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uporządkowania działki nr 242 obręb 0014, sołectwo Zalesice, będącej własnością Gminy Przyrów

artykuł nr 2

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: poprawienia nawierzchni drogi na działce gminnej nr 37 obręb Zalesice

artykuł nr 3

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: przywrócenia właściwej funkcji drodze transportu rolnego na działce nr 407, obręb Przyrów

artykuł nr 4

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: przywrócenia właściwej funkcji drodze transportu rolnego na działce nr 510, obręb Przyrów

artykuł nr 5

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy stanu nawierzchni drogi w miejscowości Sygontka ul. Na Wyspie, od początku ulicy Zielonej

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023