artykuł nr 1

Interpelacja radnej Elżbiety Ślęzak-Zawadzkiej w sprawie: komunikacji zbiorowej

artykuł nr 2

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uzupełnienia oznakowania drogowego na drodze gminnej, tj. ul. Długiej w miejscowości Zalesice

artykuł nr 3

Interpelacja radnego Wiesława Stanuchiewicza w sprawie: podjęcia działań przez władze Gminy Przyrów w celu remontu stanu nawierzchni ulic Jasnej i Wąskiej w Przyrowie

artykuł nr 4

Interpelacja radnej Marii Stępień w sprawie: zakupu i montażu dwóch wiat przystankowych

artykuł nr 5

Interpelacja radnego Wiesława Stanuchiewicza w sprawie: podjęcia działań przez władze Gminy Przyrów w celu naprawy drogi transportu rolnego w Przyrowie, stanowiącej dojazd do nieruchomości i działek rolnych w Przyrowie od strony Sowina

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023