artykuł nr 1

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy stanu nawierzchni drogi w miejscowości Sygontka ul. Na Wyspie, od początku ulicy Zielonej

artykuł nr 2

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: położenia kostki brukowej po awarii wodociągu

artykuł nr 3

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: uzupełnienia ubytków i poprawy nawierzchni drogi w miejscowości Julianka na drodze gminnej

artykuł nr 4

Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: wyczyszczenia cieków wodnych na drodze gminnej w miejscowości Sygontka ul. Marii Konopnickiej i ul. Kościelna

artykuł nr 5

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Przyrów

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023