artykuł nr 1

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Przyrów

artykuł nr 2

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: ustawienia luster drogowych na szczególnie niebezpiecznych skrzyżowaniach ulic w miejscowości Zalesice

artykuł nr 3

Interpelacja radnej Marii Stępień w sprawie: rozbiórki budynku drewnianego w miejscowości Sieraków

artykuł nr 4

Interpelacja radnej Marii Stępień w sprawie: interwencji na drodze powiatowej 1098S

artykuł nr 5

Interpelacja radnego Wiesława Stanuchiewicza w sprawie: poprawy stanu nawierzchni w Rynku przy wjeździe w ul. Szkolną

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023