Skład osobowy Komisji do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Skład osobowy Komisji do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Przewodniczący: Mirosław Hamerla
Zastępca Przewodniczącego: Jarosław Nabiałek
Sekretarz: Barbara Wierciochowicz
Członkowie: Ewa Żmuda
Grzegorz Adamus
Andrzej Różycki