główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Skład osobowy Komisji do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Przewodniczący:  Mirosław Hamerla
Zastępca Przewodniczącego:  Jarosław Nabiałek
Sekretarz:  Barbara Wierciochowicz
Członkowie:  Ewa Żmuda
Grzegorz Adamus
Andrzej Różycki