artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący:Mirosław Hamerla
Zastępca Przewodniczącego:Barbara Wierciochowicz
Członkowie:Ewa Żmuda
Grzegorz Adamus
Andrzej Różycki