Konsultacje społeczne

w zakresie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok

Konsultacje społeczne

w zakresie  projektu Uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia  03 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok