artykuł nr 1

Konsultacje społeczne

w zakresie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok
artykuł nr 2

Konsultacje społeczne

w zakresie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok