artykuł nr 1

Ogłoszenie nr PLP.271.1.5.2021 z dnia 30 września 2021 r.

Przedmiot postępowania

Zakup i dostawa węgla eko groszku workowanego w sezonie grzewczym 2021-2022.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 08.10.2021 r. do godziny 11:00.