artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki.