artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Przyrów, 06.10.2004

Nr PLP.341/15/04

 

Z A W I A D O M I E N I E  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą Małych Robót o Niskiej Wartości Nr B2-75-0164 – Wymiana okien i drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Przyrowie” i “B2-75-0150 – Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Woli Mokrzeskiej”, rozstrzygniętego w dniu 04.10.2004r, została wybrana oferta firmy:

P.P.H.U.OKNA-”MONTEX”

Janusz Komsta, Dariusz Mizgała

ul. Dekabrystów 41

42-200 Częstochowa

za kwotę: brutto - 27.410,16zł.


Wójt Gminy

  mgr inż. Robert Nowak