artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Przyrów, 30.07.2004

Nr PLP.341/7/04

 

 

Z A W I A D O M I E N I E  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą Małych Robót o Niskiej Wartości Nr B2-75-0026 na wykonanie Wymianę okien w Gimnazjum w Przyrowie, rozstrzygniętego w dniu 30.07.2004r, została wybrana oferta firmy:

“ETNA-SERWIS” Sp. z o.o.

ul. Tartakowa 31/33

42-200 Częstochowa

za kwotę: brutto – 22.764,15zł

 


 

Wójt Gminy

mgr inż. Robert Nowak