artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/162/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów".