artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/139/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2021/2022.