artykuł nr 1

Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Przyrów

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023