artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.59.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.