artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.