artykuł nr 1

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.4102.4.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie dotyczy uchylenia decyzji Wójta Gminy Przyrów z dnia 7 stycznia 2021 r. nr R.o.6220.2.3.2020.2021 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie do 210 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą".