artykuł nr 1

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Uprzejmie informuję, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.