artykuł nr 1

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przyrów