artykuł nr 1

Petycja nr 1/2023

Przedmiot petycji: Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Podmiot wnoszący: Podmiot nie wyraził zgody na ujawnienie danych.

Data złożenia petycji: 15 stycznia 2023 rok.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Załączniki:
Treść petycji633 KB