artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice