artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Przyrów w roku 2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą autobusu

Przedmiot zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Przyrów w roku 2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą autobusu.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer referencyjny: PLP.271.9.2022.

Termin składania ofert: 2023-01-02, godzina 08:00.

Termin otwarcia ofert: 2023-01-02, godzina 08:30.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Przyrów w roku 2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą autobusu

Przedmiot zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Przyrów w roku 2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą autobusu.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer referencyjny: PLP.272.8.2022.

Termin składania ofert: 2022-12-21, godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 2022-12-21, godzina 10:00.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2023 roku

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2023 roku.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer referencyjny: PLP.271.7.2022.

Termin składania ofert: 2022-11-04, godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 2022-11-04, godzina 10:00.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo - gaśnicze w Gminie Przyrów

Przedmiot zamówienia: Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo – gaśnicze w Gminie Przyrów, w przedmiot zamówienia wchodzą: dwa średnie samochody ratowniczo gaśnicze z napędem 4x4, wraz z wyposażeniem.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer referencyjny: PLP.271.6.2022.

Termin składania ofert: 2022-10-20, godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 2022-10-20, godzina 10:00.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu: Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Bolesławów, numery działek 252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obręb Bolesławów, II droga o długości 0,990 km

Przedmiot zamówienia: Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Bolesławów, numery działek 252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obręb Bolesławów, II droga o długości 0,990 km.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer referencyjny: PLP.271.5.2022.

Termin składania ofert: 2022-10-10, godzina 10:00.

Termin otwarcia ofert: 2022-10-10, godzina 11:00.