artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Przyrów, Gminny Zakład Komunalny: ,,Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2020 roku.
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 32/2, 33, 34, 49 k.m.13 - sołectwo Zarębice i w obrębie Bolesławów, nr dz. 442/1 - sołectwo Bolesławów, gmina Przyrów