artykuł nr 1

Ogłoszenie o planowanym zakupie i dostawie

Zakup i dostawa węgla ekogroszku workowanego do kotłowni budynku Urzędu Gminy Przyrów oraz budynku gminnego na ul. Rynek 17/18 w Przyrowie w sezonie zima 2018-2019 r.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o planowanej usłudze na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2018-2019 r."

artykuł nr 3

Ogłoszenie o planowanej usłudze na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2018-2019 r."

artykuł nr 4

Ogłoszenie o planowanym zakupie

Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Przyrów
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów...

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017