artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.