artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.

Pozycja Planu Przedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaRodzaj zamówieniaInformacja na temat aktualizacji
1.Przebudowa dróg na terenie Gminy Zamówienie udzielane jest
w trybie podstawowym na podstawie: art. 275pkt 1 Ustawy
562 200 złII kwartał 2021 rokuRobota budowlana 
artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.