artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Przyrów”
artykuł nr 2

Ogłoszenie o planowanym zakupie i dostawie

Zakup i dostawa węgla ekogroszku workowanego do kotłowni budynku Urzędu Gminy Przyrów oraz budynku gminnego na ul. Rynek 17/18 Przyrów w sezonie zima 2017-2018 r.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Staropole gmina Przyrów"
artykuł nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n. "Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szkolnym 2017-2018"
artykuł nr 5

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiercicy gmina Przyrów"
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017