artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór...

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Przyrów w 2017 roku.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2017 roku
artykuł nr 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi poniżej 30 000 euro zadania p.n. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2016-2017”
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Przyrów: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Wola Mokrzeska – Smyków w km 21+250,35 do km 22+960,35”
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE I DOSTAWIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8, dla zadania: „Zakup i dostawa węgla ekogroszku workowanego do kotłowni budynku Urzędu Gminy Przyrów w sezonie zima 2016 – 2017 r”.