artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy oleju opałowego lekkiego 12000 litrów
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w sprawie remontu Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w sprawie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w Woli Mokrzeskiej
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w sprawie wymiany okien i drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Przyrowie oraz wymiany okien w Szkole Podstawowej w Woli Mokrzeskiej.
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w sprawie wymiany okien w Gimnazjum w Przyrowie