artykuł nr 1

Kierownictwo

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Dariusz Grabowski


Instruktor d/s kulturalno - wychowawczych

Barbara Wierciochowicz


Instruktor d/s plastyki:

Zofia Wierciochowicz