artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2021

Podatek rolny w roku 2021 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia  
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U.  z 2020r. poz. 333).

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19.10.2020r (M. P. z 2020,poz. 982) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2020 roku, która wyniosła 58,55 zł za 1 kwintal.

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 146,375 zł z 1 ha przeliczeniowego;
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych -  292,75 zł z 1 ha fizycznego.
artykuł nr 2

Podatek leśny w roku 2021

Podatek leśny w roku 2021 na terenie Gminy Przyrów został ustalony  na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.888).

Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna  uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2020r.  (M.P. z 2020r poz. 983), która wynosi 196,84 zł za 1 m ³.

Stawka podatku leśnego:

  • 43,3048 zł z 1 ha fizycznego lasu
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości w roku 2021

Podatek od nieruchomości w roku 2021 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XVI/108/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XVI/108/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych w roku 2021

Podatek od środków transportowych w roku 2021 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr X/56/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Link: Uchwała Rady Gminy Nr X/56/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.