artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych w roku 2016

Podatek od środków transportowych w roku 2015 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr IX/66/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.