artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2016

Podatek od nieruchomości w roku 2016 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr IX/63/2015z dnia 7 grudnia 2015 roku