artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych w roku 2014

Podatek od środków transportowych w roku 2012 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 90/XIV/2012 z dnia 30 października 2012 r. Treść uchwały tutaj