artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2014

Podatek od nieruchomości w roku 2014 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 141/XXIII/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, treść uchwały tutaj

 

Niniejszy wniosek należy złożyć w tut. Urzędzie osobiście w godzinach:

8ºº - 15ºº   od poniedziałku do piątku

lub wysłać na adres:

Urząd Gminy w Przyrowie
 ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem

34 35 54 120 w. 25  Referat podatków