artykuł nr 1

Podatek leśny w roku 2014

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2014 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 2013 r., poz. 465) . Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku ogłoszona przez GUS wynosi 174,05 zł za 1 m ³
 


Stawka podatku leśnego:
 

  • 37,63zł z 1 ha fizycznego lasu

 

 

Niniejszy wniosek należy złożyć w tut. Urzędzie osobiście w godzinach:

8ºº - 15ºº   od poniedziałku do piątku

lub wysłać na adres:

Urząd Gminy w Przyrowie
 ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem

34 35 54 120 w. 25  Referat podatków