artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2012

Podatek od nieruchomości w roku 2012 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 57/VIII/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku treść uchwały tutaj