artykuł nr 1

Podatek leśny w roku 2012


 

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2012 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682). Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku ogłoszona przez GUS wynosi 186,68 zł za 1 m ³
 

Stawka podatku leśnego: 41,0686 zł z 1 ha fizycznego lasu